Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

За подготовката на БА некомплектът не е толкова трагичен

[post-views]

Plamen_ManushevПламен МАНУШЕВ, член на Комисията по отбрана в НС

Договорите за СВ и за ВМС да се 
сключат тази година, за да е необратим 
процесът на модернизация

Докладът за състоянието на отбраната и ВС за 2019 г. е подготвен в съответствие с изискването на закона по схемата на предишните. Той премина през Комисията по отбрана и в пленарна зала и в управляващото мнозинство го оценяваме като изключително обективен, с анализ на състоянието на отбраната и на ВС. Докладът дава насоки за бъдещото развитие на ВС и на отбраната в следващите години. Оценката ни за тези, които са го подготвяли, е изцяло положителна.
Той оценява стратегическата среда и промяната й през 2019 г. Оценява и състоянието на отбраната и ВС във всички аспекти – и по отбранителната политика, и по финансирането, и по състоянието на войските, на видовете ВС и тяхната подготовка. Отчитат се ученията и увеличаването на техния брой, участието на БА в мисии и учения. Така че оценката за дейността й е изцяло положителна. Но явно, след дългите години недофинансиране на системата не може да се направи всичко, което искаме, включително и за хората в отбраната, и за  модернизацията на армията. 
Но важното е, че през 2019 г. 

фактически стартира превъоръжаването IMG_7571

на БА с пряко одобрение от Народното събрание за закупуването на изтребители F-16 за българските ВВС. Продължава работата и по другите 2 проекта и това се отчита в Доклада. Важното нещо, което се случи през 2019 г. и го подчертаваме, са стартирането на Стратегическия преглед на състоянието на националната сигурност, както и Стратегическият преглед на Въоръжените сили, тъй като срокът за действие на стратегическите документи за Българската армия изтичат през т.г. Това са Програмата за развитие на отбранителните способности и Планът за развитието на ВС. Така стартиралият през 2019 г. Стратегически преглед ще даде основата да се разработят такива нови документи. И се радвам, че хоризонтът на Стратегическия преглед на отбранителните способности е насочен в един период до 2032 г., доста по-дълъг от сегашните 6 г. 
Това дава хоризонт и основание да се надяваме, че системата на отбраната, при което и да е ръководство – и държавно, и военно, и на МО, ще може да приема планове и виждания, подкрепени от НС, за развитието на отбранителните способности и на армията, и те да бъдат устойчиви във времето. И така да имаме визията за по-дълъг период, а не да я променяме на 3–4 г., и то радикално и кардинално, т.е. предишните усилия да останат непродължени и да не може да се осъществят фактически модернизацията и превъоръжаването.  
Едно много сериозно действие, предприето м.г. и по трите модернизационни проекта, продължава и би трябвало да завърши т.г. и то ще даде основанието за по-доброто отбранително планиране за следващия период. Така 

няма да се пречупи тенденцията за модернизация

Но трябва да е добре обосновано от какво точно имаме нужда и какво можем да си позволим като държава. Сега тенденцията е добра за стартиралите фактически модернизация и превъоръжаване на БА. Което ще е дълъг процес, защото изисква огромни ресурси, напрежение за хората през бъдещите години и усилия на държавата и на българския народ да отдели тези средства за осъществяването.
Докладът анализира и другия важен момент за състоянието на отбраната и на ВС – хората в отбраната: непопълването с личен състав, направеното досега, вижданията занапред и как да се преодолее проблемът. Точно този въпрос е много важен за боеспособността на армията ни. 
Макар че като абсолютни числа отчетеното да

не дава истинската картина за боеспособността 
на армията

тъй като бойните поделения, бригадите са далеч по-окомплектовани от общото число за БА. 
Аз имам по-различно виждане, че некомплектът в сегашното състояние не е толкова трагичен за подготовката на БА, особено на декларираните ни сили и силите ни в готовност, формирования, които са попълнени с личен състав. 
И поглеждайки генерално, изводите са даже неправилни. Тъй като състоянието на последната бойната готовност, определящо за Варшавския договор, не е начин за подготовка и поддържане на войските и силите в НАТО. Защото там има сили с висока степен на готовност, сили с ниска степен на готовност и са разсрочени във времето: на поддържането 100 % личен състав, 100 % техника. Това е концепцията за последната бойна готовност, което изисква огромни ресурс и напрежение на личния състав и армиите от НАТО и на него не се гледа по този начин.  Давам за пример Китай, който през 1998 г. се отказа от концепцията за постоянната бойна готовност, каквато имаше Варшавският договор. Така че подготовката на декларираните ни сил, бригадите, флота, ВВС в състояние на бойна готовност, на пълна изправност и попълване с личен състав за тези формирования дава основание да кажем, че тези сили, които е необходимо да действат, те ще могат да го направят, каквито са Специалните сили например. 
А силите за отбрана на територията имат период за подготовка, така че не е толкова трагично, че в момента ги няма до един и 100% хората от личния състав в БА. Това не може да бъде цел. Осигуряването на деклалираните формирования с необходимите състав, въоръжение, поддържането на техниката и въоръжението е по-важно от попълването на БА на 100% с личен състав.
Тази година трябва да се завършат, първо, Стратегическият преглед, на основата на който да се разработи Програмата за развитие на отбранителните спосбности, и Планът за развитие на ВС. Второ, трябва да продължи работата по проектите на ВМС и на СВ, като бъдат сключени договорите за модернизация тази година, за да се разбере, че процесът е необратим. Да се поддържа техниката по изпълнението на задачите по „Еър полисинг”. Първите ни пилоти ще се обучават на F-16 , но има доста работа по подготовката на инфраструктурата, на обучението на хората за приемане на новите изтребители.
Сигурен съм, че се планират и достатъчно учения в БА за подготовката на личния състав. И тази седмица вървеше голямото учение в Шабла на флота и на СВ. Но трябва да продължи работата и 

за удовлетворяване на нуждите на личния състав

т.е. за хората в отбраната, освен заплащането, което се повишава с по 10 % годишно и компенсациите, да се подобри и организацията на службата, да става тя по-привлекателна. 
Много харесвам инициативата „Бъди войник!” през м.г. и тя трябва да продължи в търсенето на качествен личен състав, на подготвени хора за армията. Винаги съм смятал, че това трябва да е проактивно, т.е. ние да ги намерим, за да дойдат. Трябва да се обиколи цялата държава. Има места, където има такива качествени и подготвени хора, които ще се ангажират и изявят желание да се присъединят към ВС. Защото анализът сега показва, че при толкова обявени места кандидатстват колкото са местата и от тях, за съжаление, има по няколко негодни за военна служба млади хора. Това не говори добре изобщо за потенциала, който имаме. Също много важен въпрос беше докладван в Комисията по отбрана от началника на отбраната адмирал Ефтимов и от министър Каракачанов: Че ще се работи по закона за резерва, за да можем да го подготвим.
Трябва да признаем и критичността на Доклада. Но в Комисията заявих, че в него се дават оценки и анализи повече от допустимото за един открит документ. Те могат да се ползат и от хора, които, както се казва, не ни мислят толкова доброто. И да се анализира състоянието на конкретна бойна единица, на конкретна окладка на отделния човек, което е чувствителна, разузнавателна информация. И смятам, че този Доклад трябва да е класифициран и в Народното събрание, където имаме право да знаем цялостната информация, като бъде изслушан на закрито заседание. Длъжен съм да кажа, че сега в него има информация, която нарушава и излиза от рамките на закона за защита на класифицираната информация. А ние продължаваме да сме в не толкова благоприятна и мирна геостратегическа среда, особено в нашия регион. Спокойните години, за съжаление, останаха в историята до 2014 г.
 

Избрани