Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

НВУ обяви нов график за прием на кандидат-курсанти

[post-views]
НВУ обяви нов график за прием на кандидат-курсанти

dav Заради пандемията от COVID-19 се наложи висшите ни военни училища да направят някои промени, да препланират практически занятия и да пренасочат и отложат други. Въпреки рестриктивните мерки, въпреки наложените ограничения резултатите бяха повече от добри, защото учебните занятия се провеждаха регулярно, макар и дистанционно, а изпитните сесии се провеждаха навреме. 
Сега, след като извънредното положение вече беше отменено и процесите влизат в регулярния си ритъм, на сайта на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново публикуваха новия актуален график за провеждане на отложените приемни изпити и тестове за кандидат-курсанти, участващи в кампанията за ранен прием, за учебната 2020/2021 г.
 


2Кандидат-курсантите, които са заявили явяване на тест по психологична оценка (пригодност) на 16, 20, 23, 30, 31 март и 1 април 2020 г. във Велико Търново, трябва да се явят на 15 юни 2020 г. Индивидуалното психологично интервю с кандидат-курсантите ще се проведе също на 15 юни 2020 г. по график. Кандидат-курсантите, заявили полагане на общообразователен тест в средата на март във Велико Търново и в Шумен, трябва да се явят за полагане на изпита на 17 юни 2020 г. във Велико Търново.
Онези, които са заявили полагане на изпит за физическа годност към средата на март във Велико Търново и на 22 март 2020 г. в Шумен, трябва да се явят за полагане на изпита на 17 юни 2020 г. във Велико Търново.
Кандидат-курсантите, заявили полагане на тест по чужд език на 15, 22 и 29 март 2020 г. във Велико Търново и на 22 март 2020 г. в Шумен, трябва да се явят за полагане на теста на 18 юни 2020 г. във Велико Търново.
Тези, които са заявили полагане на изпит за физическа годност на 21, 22, 28 и 29 март 2020 г. във Велико Търново и на 21 март 2020 г. в Шумен, ще се явят за полагане на изпита на 18 юни 2020 г. във Велико Търново.
Кандидат-курсантите, заявили полагане на общообразователен тест на 21 и 28 март 2020 г. във Велико Търново, ще се явят за полагане на изпита на 19 юни 2020 г. във Велико Търново.
За предстоящата 2020/2021 учебна година заявеният брой обучаеми курсанти е 235 по всичките 15 военни специализации, а за обучаемите студенти е 227 по 10 граждански специалности. 
Въпреки сложната обстановка в страната проведените до началото на извънредното положение изпити и проверки в ранната приемна кампания и резултатите от тях показват, че заявеният брой места могат да бъдат попълнени.
Обучението в Националния военен университет по военни специализации и граждански специалности се извършва в двата факултета: „Общовойскови” във Велико Търново и „Артилерия, противовъздушна отбрана и компютърни и информационни системи” в Шумен. Обучаемите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”, образователна и научна степен „доктор”.
Изградената платформа за дистанционно обучение, първоначално за езиково дистанционно обучение, впоследствие сертифицирана от Националната агенция по акредитация и оценяване като среда за дистанционно обучение, се оказа изключително полезна в настоящите условия. Преди обявяването на извънредното положение в страната по повод на разпространението на COVID-19 обучението на всички категории обучаеми в университета се извършва дистанционно чрез платформата. 

Богата история на 142 випуска

Националният военен университет „Васил Левски” води началото си от есента на 1878 г. В него са се обучавали кадри за Сухопътните, Военноморските и Военновъздушните войски. 
С решение на ХХХІХ Обикновено народно събрание от 14 юни 2002 г. трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия бяха преобразувани в Национален военен университет. От създаването му до днес училището обучава и възпитава 142 випуска за нуждите на Въоръжените сили.
Днес Националният военен университет е водеща институция във военнообразователната система и полага усилия за утвърждаване на авторитета на Министерството на отбраната и Българската армия чрез добре подготвени, мотивирани и възпитани в духа на морала и ценностите на Българската армия офицери.
Университетът е разположен в два района – във Велико Търново и в Шумен. В него се подготвят кадри предимно за Министерството на отбраната, организации и служби, свързани със сектора „Сигурност”. 

Първенци в Европа по програмата „Еразъм“

НВУ „Васил Левски” е първият военен университет в Европа, партньор по програмата „Еразъм” от 1999 г. 90 са университетите партньори по програмата, като това дава възможност курсантите от НВУ да провеждат част от обучението си в други висши училища в чужбина.
Процесът на обучение в НВУ обхваща подготовката и на сержанти от Българската армия, която се извършва в Професионалния сержантски колеж към НВУ „Васил Левски”. В университета се провеждат и курсове за следдипломна квалификация на военнослужещи от Българската армия за поддържане на знанията и уменията им и за придобиване на нови компетентности.
Университетът разполага с необходимото въоръжение и техника за подготовка на всички категории военнослужещи за нуждите на Българската армия. НВУ предлага и добри възможности за спорт.
Академичната и физическата подготовката на обучаемите се извършава в добре оборудвана учебно-материална база – кабинети, лаборатории, аули, компютърни зали, симулатори и приказармени полигони, намиращи се на територията на НВУ. Изградени са полеви учебни центрове и полигони, на които се провеждат практическите занятия на курсантите. 

Военните специализации за курсантите 

Военните специализации, по които се извършва обучението на курсантите в НВУ „В. Левски“ са общо 15 и са:

•Мотопехотни и танкови войски
•Разузнаване
•Военна полиция
•Сигнално разузнаване и електронна война
•Войски за ЯХБЗ и Е
•Инженерни войски
•Полева артилерия
•Противовъздушна отбрана на войските
•Зенитно-ракетни войски
•Радиотехнически войски
•Танкова и автомобилна техника
•Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси
•Материални средства, придвижване и транспорт
•Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии).

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Най-ново

Единична публикация

Избрани