Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Бригаден генерал Иван Маламов: Доброволната служба е глътка въздух за войската

[post-views]
Бригаден генерал Иван Маламов: Доброволната служба е глътка въздух за войската

1От НВУ ще положат всички усилия, за да дадат добра подготовка на бъдещите резервисти.

По повод на промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България и въвеждането на доброволна служба попитахме бригаден генерал Иван Маламов – началник на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ във Велико Търново, и полковник доц. д-р инж. Илиян Ангелов – декан на факултет „Общовойскови“ – НВУ, за някои от подробностите, които биха били полезни за онези, които проявяват интерес към тази възможност за професионална реализация.

„Още през миналата година ни беше поставена задача за обучение на бъдещите резервисти, които ще служат в доброволния резерв на Въоръжените сили. Започнахме да се подготвяме още от първия ден за това. Готови сме да изпълним тази държавна задача. Смятам, че въвеждането на доброволната служба е глътка въздух за Българската армия“. Това каза специално за вестник „Българска армия“ бригаден генерал Иван Маламов по повод промените в Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България. Обучението на тези резервисти ще бъде именно във военния университет във Велико Търново и той обърна особено внимание на битовото настаняване и програмите за образование на тези хора.

„Уверявам ви, че ще положим всичките си усилия ние да дадем добра подготовка. Базата е в режим на подготовка и смятам, че към 1 юли тази година ние ще бъдем готови. Учебните планове са изготвени, хората са налице и не виждам никаква причина нещо да ни попречи“, категоричен беше бригаден генерал Маламов.

По отношение на преподавателите и програмите, по които ще се обучават бъдещите резервисти от доброволния резерв, той подчерта, че програмите са изготвени изцяло от преподаватели от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново и те ще преподават на бъдещите резервисти.

Полагат се 8 дни платен отпуск 
На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни. При прекратяване на договора резервистът има право на парично обезщетение за неизползвания платен отпуск. Условията и редът за ползване на отпуска, както и размерът на паричното обезщетение за неизползвания отпуск се определят с правилника за прилагане на закона. По време на изпълнението на срочната служба в доброволния резерв трудовото или служебното правоотношение с резервистите не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването) освен при закриване на предприятието или при закриване на администрацията.

Предимство при кандидатстване в държавната администрация
Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, а също така и в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба, ако отговарят на изискванията за това по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Те ще могат да бъдат назначени също и на служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията, които са предвидени.
Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, а също така и в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс на военна служба, ако отговарят на изискванията за това по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Те ще могат да бъдат назначени също и на служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията, които са предвидени.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Най-ново

Единична публикация

Избрани