Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник Иван Тишков: Службата при нас е за всеки,   който иска да провери себе си

[post-views]
Полковник Иван Тишков: Службата при нас е за всеки,   който иска да провери себе си
tishkov

Имаме вакантни места, но трудно ги попълваме, защото са специфични длъжности, казва новият командир на 55-и инженерен полк

 – Честита нова длъжност, г-н полковник. Вие наследявате досегашния командир полковник Росен Арабаджиев. Доскоро бяхте негов заместник, с какво ще го запомните, на какво се научихте от него и какви положителни практики смятате да развивате от това наследство?

– Благодаря за поздравлението. В продължение на 5 години бях заместник-командир на Инженения полк и съвместно с полковник Арабаджиев отработвахме под негово ръководство, държа да подчертая, много задачи. Но това не са единствените години през които сме работили заедно. Познаваме се от 1986 г. като курсанти във Военното училище и продължихме службата си заедно тук още с първите лейтенантски години. Много неща са били инициирани от него, много добри и много хубави, много креативни. Провеждани са много мероприятия под негово ръководство – значими както за полка, така и за Сухопътни войски като цяло. Много са и е невъзможно да се спирам подробно на всяка  задача и начинание, които сме изпълнявали. Ще ни трябва доста време.

– Какво е първото, което извършихте, когато седнахте на командирския стол, и какви важни и неотложни задачи Ви предстоят?

55

– Сложен въпрос поради факта, че една година го замествах и се налагаше да вземам решения както вместо него, така и с него. Не мога да кажа, че съм направил някаква съществена промяна, тъй като не съм нов за този колектив, нито за структурите на полка.

– Кои са най-важните и отговорни задачи пред полка тази година?

– Педстоят ни много задачи, болшинството от които са свързани с повишаване на професионалната подготовка на подразделенията.  Ето, вие сега сте пристигнали в момент, когато вървят две основни мероприятия за годината, които са на съвместно ниво – има участници не само от Сухопътни войски, а и от други видове Въоръжени сили – от ВМС, Военна полиция и т.н. Поредицата от важни мероприятия през годината не е малка. Ще изброя само някои от тях – КЩУ с Инженерния батальон в Белене, тактико-специални учения с 91-ви инженерен батальон в Пловдив. Естесвено, ще има и ротни ТСУ с всяко едно от формированията. Да припомня и, че поддържаме готовност за провеждане на курсове за обучение на инженерни специалисти. Да не пропусна и, че  ни предстои КЩУ с щаба на полка, ръководено от команването на Сухопътни войски.

55

– Колко млади офицери служат в полка и колко са новоназначените лейтенанти?

– През миналата година новоназначените лейтенанти са четирима. Трима от тях са с едногодишен курс на обучение в Националния военен университет. Това са войници и сержанти с висше образование и след едногодишния курс им е присвоено и лейтенантското звание. Назначени са на подходящи длъжности съобразно това, каква специалност са завършили в НВУ. И тримата са оттук, местни са. Четъртият си е випускник на НВУ като редовен курсант.

– Имате ли вакантни места както за войници, така и за младши командири?

– Вакантните места за младши командири са основно в звеното „команир на взвод”. Вакантни места за войници също имаме, но преобладаващо те са за шофьори, изискващи квалификация категория С. А за тях желаещите са изключително ограничен брой и вероятността за попълването на тези празни места при евентуален подбор е много малка.

– Защо?

55

– Защото в гражданския живот с категория С и една допълнителна категория Е можеш да станеш международен шофьор и да управляваш тир в чужбина. А тук финансовото измерение на възнаграждението е несравнимо.

– Предстоят ли конкурси за попълване на свободните щатове тази година?

– Засега няма планиран такъв конкурс тази година поради обстоятелството, че това са специфични длъжности и е много малък шансът да бъдат заети.

– Решен ли е квартирният въпрос в гарнизона?

– Да, като налични количесва свободни жилища има. Вярно е, има свободни служебни квартири, но в основната си част се нуждаят от ремонт. Тоест, всички, които не са заети, трябва да се ремонтират. Болшинството от военнслужещите, които са на свободен наем, предпочитат именно този вариант, защото получават всичко и си плащат за него. В смисъл обзаведено и оборудвано жилище. Да, това също е квартира. Те плащат, да речем, от порядъка на два пъти повече, отколкото биха плащали при настаняване в служебно жилище. Но в служебното жилище няма нито мебелировка, нито оборудване и затова предпочиат варианта да излязат на свободен наем с обзаведена квартира.

– Лично според вас привлекателно място за служба ли е Белене, като се има предвид неговото географско местоположение?

– Тук трябва да се има предвид не само и единствено географското местоположение. Службата в 55-и инженерен полк никак не е лека. Личният състав е ангажиран с изпълнението на много задачи, част от които са отдалечени от пункта за постояна дислокация. Да, привлекателно място за служба е в рамките на общината, в рамките на гарнизона, а и на близки населени места, които са от други общини, извън община Белене. Привлекателно е за млади хора, хора, които желаят да проверят себе си в тази среда, хора, които искат да дадат своя принос в отбраната на страната.

Ние не можем да се сравняваме с по-големите гарнизони и по-големите населени места от гледна точка на това, какво се предоставя, най-вече на младите офицери като възможности за социален живот. Градчето е малко. Близките градове като Свищов също са с ограничен капацитет за социални контакти. Затова и донякъде е обяснимо защо млади офицери, випускници на военния университет, на които първото им разпределение е при нас, обикновено изкарват година, година и половина, максимум две и след това се ориентират основно по-близо до родните си места. Но полкът може да е трамплин за професионалното израстване на младия офицер, при условие че това той счита за свой важен и основен приоритет в кариерата си. Само при това условие, иначе – не.

Полковник Иван Тишков е роден на 27 март 1967 г. в с. Александрово, обл. Ловеч. Притежава образователно-квалификационна степен магистър, випускник е на ВНВУ „В. Левски” – Велико Търново и на ВА „Г. С. Раковски” – София. Има придобита военна специалност  Инженерни войски – строителни и специални машини и организация и управление  на оперативно-тактическите формирования на Сухопътни войски. Гражданската му специалност е  подемно-транспортни, пътни и строителни машини. А професионалната му квалификация е офицер от Инженерни войски – военен инженер по строителни машини.

Владее английски. Бил е на мисии в Босна и Херцеговина и в Косово. Многократно е награждаван за достойна служба.

Най-ново

Единична публикация

Избрани