Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Съвременната медицина е персонализираната медицина

[post-views]

В екипа индивидуалността не пречи, а помага, казва проф. д-р Илия Салтиров, началник на Клиниката по ендоурология и ЕКЛ във ВМА.

За първи път от 12 години ежегодният

международен симпозиум

по ендоурология и минимално инвазивна хирургия, организиран от Катедрата по урология и нефрология на Военномедицинската академия се проведе онлайн. Този нов начин на провеждане, наложен през последната година в научните среди, си има и своите положителни страни, казва днес проф. д-р Илия Салтиров, ръководител на Катедрата по урология и нефрология и началник на Клиниката по ендоурология и ЕКЛ във Военномедицинската академия.  Тази форма на провеждане не отстъпва по качество и научна стойност на присъствените научни събития, проведени в предходните години. Организирането на симпозиума в онлайн формат наложи да създадем интернет платформа с виртуален конгресен център с конгресна зала, виртуална медицинска изложба, постерна секция и чат за обмяна на информация в реално време между участниците и лекторите. В научната програма на симпозиума бяха поканени 36 международно признати експерти в областта на ендоурологията и минимално инвазивната хирургия от 12 държави. Благодарение на международните контакти, социалните мрежи и възможността за безплатна регистрация във форума се включиха над 700 участници от 78 държави от целия свят. Този интерес не беше случаен, защото научната програма включваше актуални и дискутабилни теми от съвременната урология, а лекторите бяха изявени специалисти с международен научен авторитет. Съвременната урология включва множество подспециалности. Основен фокус на симпозиума са ендоурологичните и минималноинвазивните методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания.

Симпозиумът беше оценен не само от участниците, но и за пореден път от Европейската акредитационна комисия за продължаващо медицинско образование. Тази международна комисия оценява качеството на научни събития от целия свят. Тя акредитира организирания от ВМА симпозиум с 16 международни кредита, което го

приравнява към големите европейски научни събития

Тази акредитация се получава при изпълнение на строгите критерии за качеството на представената научна информация и недопускане на намесата на комерсиални рекламни и финансови интереси в научната програма на събитието. През тези 11 години все повече научни организации подкрепят и признават събитието. Това са Европейската секция по уролитиаза на Европейската асоциация по урология, Международният алианс по уролитиаза, организацията Експерти в уролитиазата и организацията Урология в развиващите се страни. Признанието не е самоцел, а припознаване на симпозиума като стойностно научно събитие, в което членовете на тези организации участват като лектори с научни презентации и хирургични видеофилми с практическа насоченост. При досегашното присъствено провеждане на събитието освен представените лекции бяха демонстрирани и операции на живо, които в онлайн формата бяха заменени с предварително записани операции, които в реално време се коментират от експертите, а благодарение на изградения чат участниците имат възможност в реално време да задават въпроси към лекторите, така че освен теоретична, събитието има и сериозна практическа полза.

Независимо дали в присъствена, или в онлайн форма, можем да кажем, че през последните години ВМА и организационният комитет на симпозиума успяха да предложат качествен научен продукт на световната научна общност, който става все по-популярен в календара на международните урологични събития.

Във времето се научих, казва проф. Салтиров, че въпроси при оценката на такива тясно международни научни събития от рода на : „Къде  сме ние, къде са те“, не са актуални. Защото в годините, тръгвайки по пътя на международното сътрудничество, се уверихме, че тези граници отпадат. Ние сме една общност, а школите са добрата клинична практика. Светът е вече много малък, а формите за обмяна на научна информация са много и все по-лесно достъпни. Добър е този, който следва тенденцията в развитието в дадена наука, на дадена специалност, наложени в международната научна общност. Ние все повече говорим на един и същи научен език, правим нещата по един и същи начин и търсим нови пътища, но заедно, смята специалистът. Във ВМА и Катедрата по урология и нефрология се стремим да следваме тези принципи, да въвеждаме нови и съвременни минимално инвазивни методи и да участваме в международни научни проекти и проучвания.

Отмина и времето на „one man show

Ако го е имало в медицината, отдавна е отминало. И е невъзможно да направиш нещо качествено сам. В клиниката ни има сериозно подготвени хора и доста млади колеги, които вече влязоха и са разпознаваеми в международната урологична общност, казва проф. Илия Салтиров. Те се включиха активно в организацията и провеждането на симпозиума, с научни презентации, постери и участие в модерирането на научните сесии. Стремя се да ги уча на много неща, дори ги възпитавам като собствени деца. Защото обучението на един млад специалист е сложен, дълъг процес, който се пречупва през индивидуалността на всеки човек. Един млад лекар трябва да се научи не само как се извършват операции, а и на отношение към пациента и способност за работа в екип.

Няма  „прости практични съвети“

следването на които да гарантира предпазване от заболяване, смята специалистът. Има значение начинът на живот и хранене. А съвременната медицина е персонализираната медицина. Това е индивидуалният подход към всеки пациент. Този подход позволява, след като поставиш диагнозата и класифицираш самото заболяване, да приложиш най-ефективния и точен метод на лечение, който да доведе до най-добрия резултат, с най-малък риск от  усложнения. Това е причината съвременната медицина да предлага по няколко метода за лечение на едно и също заболяване, от които да изберем най-подходящия за конкретния пациент и заболяване.  Профилактиката, там където е възможна, също е важна, например при уролитиазата. От 6–7 г. във ВМА има програма след хирургичното лечение пациентът да бъде изследван и да бъде оценен рискът от повторна поява на конкременти. Целта е да се определят подходяща диета и питеен режим и/или допълнително медикаментозно лечение, за да се предотврати или отложи във времето необходимостта от следваща операция, обяснява проф. Салтиров. Понякога хората искат  да им се каже: Прави това или не прави онова и ще бъдеш здрав. Няма такава вълшебна рецепта, опростените решения не водят до добри резултати. Напротив, следвалите такива „съвети“, идват с напреднало и усложнено заболяване и тяхното лечение често е трудно и продължително, изискващо много средства и усилия.

COVID – инфекцията не подминава бъбреците

При пациентите с COVID – инфекцияняма специфични симптоми, свързани с отделителната система, но тя може да бъде засегната, както и останалите системи и органи в организма, особено при пациенти с предшестващи хронични увреждания на бъбреците. Най-уязвими са пациентите с хронична бъбречна недостатъчност, при които може да има допълнително влошаване на бъбречната функция.

Най-ново

Избрани