Информационен център на Министерство на oтбраната

Повишения в звание в Морското училище

Капитан-лейтенант Георги НИКОЛОВ

Със заповеди на министъра на отбраната и на началника на отбраната военнослужещи от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха повишени в звание на 10 септември 2021 г. Повишен във военно звание „капитан II ранг“ бе Петър Климов. На капитан-лейтенант Александрина Ангелова бе присвоено званието „капитан III ранг“. Във военно звание „майор“ бяха повишени Росица Недева и Галина Иванова. Лейтенант Петър Генов вече е „старши лейтенант“. В „мичман“ бе произведен главен старшина Андрей Андреев.

Първи старшински звания бяха присвоени на Ивелин Христов и Любомир Лачев и те вече са с пагони на старшина ІІ степен.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top