Информационен център на Министерство на oтбраната

Флотилен адмирал Боян Медникаров: Празникът на училището е личен за всеки

Атанас ПАНАЙОТОВ

Устойчива е тенденцията за увеличаване на приема на студенти , твърди началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна

– Г-н флотилен адмирал, независимо от ограниченията на пандемичната ситуация, 140-та годишнина на Морското училище премина успешно и при много добра организация. Как успяхте, при условие, че обстоятелствата се променяха буквално преди всяко едно събитие?

– Един от определящите фактори при всяка усложнена обстановка е мотивацията. Нашите кадри, ангажирани с честването на годишнината, не гледаха на програмата като на сбор от мероприятия. Празникът на училището е личен празник и за всеки един от нас. В подготовката и при осъществяването на различните начинания ние се докосваме до духа и магията на една традиция, вплела в себе си опита на миналото, силата на настоящето и вярата в новаторството на утрешния ден. Освен това, успоредно с честванията, започнахме и редовен учебен процес за курсантите и за студентите. Така празникът и делникът вървяха заедно.

– През далечната 1881 г., в гр. Русе се създава Морското училище, чиято задача е да подготвя машинисти и огняри за Дунавската флотилия и Морската част. Как така през годините това училище не само оцелява, но и успява постоянно да просперира?

– През своята история от почти век и половина, Училището е съществувало под различни имена и на различни места, но никога не е губило статута си на ковачница на висококвалифицирани морски кадри. В различните периоди, в зависимост от нуждите на нашата държава, то е подготвяло кадри и за корабостроенето, за речното корабоплаване, за Граничната полиция, за морската авиация. Обучавали сме курсанти от четири континента: Европа, Африка, Азия и Латинска Америка. Днес – 140 години по-късно, Училището е утвърден лидер в морското образование не само на национално, но и на световно ниво, според класацията на Международната асоциация на морските университети (IAMU), на чиято годишна Асамблея бяхме и домакини през 2017 г. Признанието идва в отговор на постиженията ни в условията на новите предизвикателства, пред които се изправяме.

– Бихте ли изразили това в цифри и факти?

– Устойчива е тенденцията за увеличаване на приема на студенти. Сега при нас се обучават над 3300 курсанти, студенти и докторанти от 14 държави. Бяха разкрити новите специалности „Кибероперации“, „Мехатроника“, „Мениджмънт на пасажерските кораби“, към които има нестихващ интерес. Наша голяма гордост са военните медици, които възраждат професията „Военен лекар“, така необходима на Въоръжените сили на страната ни. Тази специализация стана възможна благодарение на успешното ни сътрудничество и съвместни усилия с ВМА и Медицинския университет – Варна.

– Използвахте и дните на честванията, за да разкриете нова специалност, кажете малко повече за нея!

– Да, заедно с Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ откриваме съвместно обучение по специалност „Логистика“. Споразумението за това подписахме на 8 септември 2021 г. с ректора на ВТУ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова. Специалността е с 4-годишен срок – за образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Целта й е да задоволи нуждите на отрасъла с квалифицирани кадри. Първите два семестъра от обучението ще се осъществяват във ВТУ, а останалите шест, както и практиките и стажовете на студентите, ще се провеждат във ВВМУ. Държавните изпити също ще бъдат в Морското училище. Придобитите дипломи от новата съвместна специалност ще са с европейско приложение.

– С какво друго е известно училището, освен с постиженията си в образователната и в научно-изследователската си дейност?

– ВВМУ непрекъснато усъвършенства и своя научноизследователски потенциал. Образователният процес ефективно си взаимодейства с науката, технологиите и иновационната политика, което доведе до развитие на новите направления – зелена енергия, морска екология, дигитални технологии и мехатроника. Усилията на нашите научни колективи не останаха незабелязани и през тази година флотската ни Алма матер получи награда „Питагор“ – най-високото отличие на Министерството на образованието и науката за принос именно в тази област. Екипи и колективи от Морското училище ежегодно са удостоявани и с награди „Варна“ за своите постижения в науката и образованието. ВВМУ още повече затвърди своята позиция не само на престижно учебно заведение, но и на водеща изследователска институция с придобиването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Плавателният съд, който е част от споделена научна инфраструктура за морски и полярни изследвания, ще осигурява и плавателните практики на нашите обучаеми.

– Кажете малко повече и за организираната от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Международна научна конференция (International Maritime science conference) – 2021!

– Форумът се проведе на 9 и 10 септември и бе част от календара с мероприятия по случай 140-годишнината от създаването на Морско училище. Участваха представители на 8 държави от Европа, Азия и Австралия. Бяха изнесени 46 научни доклада от 6 научни теми, които предварително преминаха успешно през процедура на проверка за плагиатство и двойно сляпо рецензиране. Сборникът е индексиран в световната база данни за публикационна активност и цитирания – Web of Science. Бяха представени вижданията на фирмите Seably и V360 Group по актуалните тенденции за развитие на дистанционното обучение с прилагането на съвременни решения за визуализация и интерактивност, както и виртуалната реалност с нейното приложение в морското образование и квалификация.

– Отстояването на лидерските позиции изисква и непрекъснато обновление на учебно-материалната база. Какви са постиженията на Училището в тази насока?

– Нашата учебно-материалната база продължава да се обогатява и разширява. Разкрихме нови тренажори и симулатори. Изцяло се обновява Спортния ни комплекс. Даден бе старт на строителството на дълбоководен басейн, в който ще се отработват широк спектър морски спасителни операции и специализирана подготовка в интерес на Въоръжените сили. Изградени са Център за кибер операции и Център за компетентност КВАЗАР, обединяващ квантова комуникация и управление на риска чрез интелигентни системи за сигурност. Създадени бяха Център за обучение с корабни спасителни средства и Полигон за обучение по борба с корабни пожари към ВВМУ. Изцяло с дарения бе изграден и православният храм „Св. Николай“ в Морско училище, който е и първият новопостроен във Варна през последните 100 години. Но успехите ни не биха били така значими без помощта и на институциите, реализиращи политиката в областта на висшето морско образование. В тази връзка бих искал чрез в. „Българска армия“ да изразя благодарност за подкрепата на Министерство на отбраната, Министерството на образованието и науката и Изпълнителната агенция „Морска администрация“, на Областната администрация – Варна, за доброто взаимодействие и сътрудничество с Община Варна. Изказвам искрената си благодарност и дълбока признателност за ползотворното сътрудничество, което имаме с редица наши и чуждестранни университети, морски и военноморски академии, научни организации, фирми и институции.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top