Информационен център на Министерство на oтбраната

Споразумение за сътрудничество подписаха началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и изпълнителният директор на “Български Енергиен Холдинг”

Споразумение за сътрудничество подписаха началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и изпълнителният директор на "Български Енергиен Холдинг"

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в областта на енергетиката подписаха началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – генерал-майор д-р Груди Ангелов и изпълнителният директор на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) – г-н Валентин Николов

Страните се договориха да насърчават и създават условия за развитие на съвместни активности и проекти в областта на научните и приложни изследвания на системите за защита в сектор енергетика, както и в областта на ядрената, химическата и биологическата сигурност и защита, индустриалната и енергийната сигурност, комуникационните и информационни системи и технологии в енергийните дружества. Предмет на споразумението е и разработването на проектни предложения до финансиращи институции и организации, студентски стажове, посещения на място в дъщерните енергийни дружества на БЕХ ЕАД и др.

Източник: rndc.bg/

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top