Информационен център на Министерство на oтбраната

150 вакантни длъжности за срочна военна служба в доброволния резерв

Започва процедурата по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния #резерв (след промените в Закона за резерва на #Въоръжените сили на Република България, приети от 44-ото Народно събрание).Със заповед на министъра на #отбраната Георги Панайотов от 27 септември 2021 г. са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна военна служба в доброволния резерв. 120 от тях са за длъжността „младши специалист“, в която приетите ще изпълняват службата в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ град Велико Търново и 30 от тях – във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ в град Шумен.Провеждането на подбора на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв ще се извършва от Централното военно окръжие.Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10 януари 2022 г.Кандидатите подават чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ „Васил Левски“ в срок до 20 работни дни от публикуването на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната. Към тях се прилагат и посочените в нея документи. Минималното изискване за образование е основно. Могат да кандидатстват само български граждани, срещу които няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Комисия извършва подбора на кандидатите, като за класираните военномедицинските органи установяват годност за служба в доброволния резерв.Обучението се организира от #НВУ като успешно завършилите получават удостоверения за придобита военноотчетна специалност на резервистите.Още на – https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2021/20210927_OX857.pdf

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top