Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Валери Ценов: Удължаваме ресурса на най-съвременния ни ЗРК С-300

Ракетен комплекс да прикрива летището на новите Ф-16, предлага командирът на Първа зенитно-ракетна база

– Г-н полковник, с кои основни достойнства и постижения Базата посреща празника на Зенитно-ракетните войски (ЗРВ) и своята 60-годишнина?

– Първа зенитно-ракетна база (1 зрб) е наследник и продължител на славната история на Първа зенитно-ракетна бригада (1 зрбр). Откакто са създадени дивизионите на някогашната бригада и на настоящата База, носят непрекъснато бойно дежурство в системата за противовъздушната отбрана (ПВО) на Република България. Личният състав и техниката  поддържат готовност успешно да изпълнят поставените им задачи. Като основни достойнство и постижение през този период бих изтъкнал факта, че независимо от структурните и икономико-политическите промени, изградената от нас система за зенитно-ракетно прикритие продължава да бъде сигурен гарант за въздушния суверенитет на Родината. Това е постигнато с цената на много несгоди, всеотдайност и професионализъм на поколенията зенитни ракетчици. А днес ние, техните наследници, продължаваме да доказваме по полигоните и в ученията с нашите съюзници и парньори, че владеем до съвършенство своето колективно оръжие и можем да го използваме иновативно, гъвкаво и изключително ефективно. Нашите войски е предопределено да останат високотехнологични и авангардни, каквито са били и към момента на създаването им.

– По какви актуални задачи работи Базата в момента?

– Независимо от промените през годините основната мисия на 1 зрб остава отбраната на страната. Формированията на Базата остават основна наземно базирана огнева сила за противовъздушна отбрана на страната и важен елемент от интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО. Главните наши задачи са контролът на въздушното пространство и режимът на полетите и прикритието на важни обекти от критичната инфраструктура на страната, както и на групировките на Въоръжените сили. Също така разполагаме с формирование, оборудвано с техника за оказване на помощ на населението при бедствия. В условията на пандемия от COVID-19 при необходимост сме готови да окажем съдействие на органите на реда (напр. за участие в организиране и подпомагане на КПП-та). Съгласно плановете за дейността ежедневно се носи бойно дежурство по график; извършва се подготовка, обслужване и поддържане на специалната бойна техника, провеждат се занятия с личния състав и обучения; участва се в планираните национални и международни подготовки, тренировки и учения (в т.ч. с бойни стрелби); извършва се обмен на опит и сътрудничество със сродни формирования и структури на партньорите от НАТО.

– Как оценявате представянето на формированията от Базата в неотдавнашното учение на Зенитен полигон „Шабла”?

.

– В хода на проведените съвместни стрелби постигнахме много добро ниво на координация и взаимодействие с колегите от останалите формирования на ПВО на БА и на Република Сърбия. Разчетите на ЗРК С-125 „Нева”, 2К12 „Куб” и С-75М3 „Волхов” от формированията на Базата успешно изпълниха всички бойни пускове и поразиха мишените си (светещи парашутни и радиоуправляеми). По време на експерименталните и бойните стрелби успяхме отново да проверим и пълните бойни възможности на комплекса С-75М3 „Волхов”. През последните 10 години той беше използван само като комплекс за запуск на ракетни мишени за останалите ЗРК на въоръжение в българските ВВС. Тази година възобновихме използването му като пълноценно зенитно-ракетно оръжие и разчетът му обстрелва мишените наравно с тези на другите комплекси. Интересно бе, че командата, която го обслужваше, бе сформирана от военнослужещи, понастоящем опериращи с други типове зенитно-ракетна техника. Това доказа, че хората ни са съхранили способностите за поддръжка, обслужване и ефективна бойна работа с него. И в случай, че от нас бъде поискано, можем да осигурим боен дивизион, въоръжен със ЗРК „Волхов”, способен да изпълни поставените задачи и да застъпи в бойно дежурство. В хода на стрелбите проверихме и доколко успешно сме отремонтирали блокове от ракетите на ЗРК „Куб”. По наше искане и след разрешение от Командването на ВВС преди учението бе утвърдената методика за ремонт на тези модули, разработена от нашите инженери. Няколко от неизправните блокове бяха ремонтирани по утвърдената схема и поставени на ракети, с които се проведоха успешни пускове по реални мишени. Успехът на разработката ще ни позволи да възвърнем боеспособността и на останалите ракети с неизправни блокове. Стрелбите на ЗРВ на ВВС и ПВО на Сърбия също преминаха успешно. Те бяха наблюдавани от началника на ГЩ на Сърбия Милан Мойсилович, от командващия на ВВС ген.-лейт. Душан Заркович (бивш командир на 250-а ракетна бригада) и от командира на 250-а ракетна бригада, които благодариха за сътрудничеството и изразиха очакванията си за бъдещи съвместни стрелби.

– Какво е кадровото състояние на Базата в момента?

– Както и при останалите формирования от БА, така и при тези от състава на Базата проблемът с некомплекта на личен състав е налице. Имаме много незаети места за войници и недостиг на офицери. Но сме се мобилизирали и се справяме с наличния личен състав. Не е тайна и че работата в тактическите формирования е далеч по-трудна и напрегната от тази в по-високите звена. Този факт оказва голямо влияние върху отхода на офицерския и сержантския състав. През всяка от последните 3–4 години се провеждат конкурси за войнишки длъжности. Целенасочено правим агитация сред нашите военнослужещи да потърсят сред близки, познати и приятели млади хора. Активно вземаме участие и в кампанията „Бъди войник” на МО. Върху интереса към военната професия оказва влияние и повишаването на заплатите в сектора. Ежегодно в редиците на 1 зрб се вливат и млади офицери от специалностите „Зенитно-ракетни войски” и „Логистика”. Последното ни попълнение от лейтенанти, завършили НВУ „Васил Левски”, бе в края на юли. За наше щастие новопостъпилите офицери са силно мотивирани да служат при нас и това е много обнадеждаващо за бъдещето на ЗРВ. От своя страна командването на Базата и преките им командири се стараем да развиваме потенциала им и да помагаме за разрешаване на проблемите им (настаняване, осигуряване и т.н.), на които можем да влияем от нашето ниво. В резултат на всичко това през последната година имаме множество новопостъпили военнослужещи на работа и ситуацията с недостига на кадри значително се подобри.

– В какви посоки се развиват обновлението и модернизацията на въоръжението и техниката в Базата?

– Бойният потенциал на формированията на 1 зрб се предвижда да бъде увеличен с придобиването на нови ЗРК с по-големи бойни възможности, по-висока мобилност и кратко време за реакция. Очакваме това да се реализира в близките години. Съгласно заповед на министъра на отбраната от май 2019 г. е създаден екип за управление и изпълнение на проект „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”. Съвместно с Командването на ВВС е разработена и утвърдена Концепция за развитие на способности за зенитно-ракетно прикритие. Заложеното там трябва да се реализира в близка перспектива. Офицери от управлението и формированията на Базата присъстваха на презентации на ЗРК в страната и в чужбина на американски, израелски и френски компании. Очакваме и да бъде сключен договор за доставка на резервни части, обслужване на техниката и въоръжението на най-съвременния ни ЗРК С-300. Това ще позволи неговият ресурс да бъде удължен допълнително. По Плановете 2026 и 2032 важен приоритет е придобиването на нов ЗРК, проблемът е, че няма осигурено финансиране. По мое лично мнение с постъпването на новите изтребители Ф-16 Блок 70 България трябва да придобие нов ЗРК за прикриване на летището, където ще се базира той. Дали ще са 1–2, или 2–3 батареи, но това е наложително. Решението обаче е над нашето тактическо ниво. 

– Какви учения и тренировки предстоят за Базата в близко бъдеще?

– Формированията на Базата участваха в голям брой национални и международни учения, подготовки и тренировки до този момент. Сред най-знаковите бяха ТУБС „Шабла 2021-2”, съвместната българско-американска летателна тренировка „Тракийско лято 2021”, международните тренировки „Тракийска звезда 2021” и  RAMSTEIN GUARD 2021. В близка перспектива предстоят интересни инициативи по линия на обмяна на опит с колеги от други страни от НАТО. В средата на тази година офицери от управлението и от формированията на Базата участваха в планираща конференция за многонационалното учение за ПВО на Алианса Ramstein Legacy 2022, в което ще се включим догодина. А през 2024 г. негови домакини се планират да бъдат нашата страна и Румъния.

– Какво ще пожелаете на личния състав за празника на ЗРВ?

– 60-годишнината на Базата е празник не само на настоящия й личен състав, но и на поколенията зенитни ракетчици, преминали през редовете на бившата 1 зрбр. Тя е празник на всички, свързали съдбите си със ЗРВ. На воините и служителите от 2-ра и 3-та зрбр, които попълниха строя на колегите си от 1-ва. На първопроходците, дали първия успешен пуск на зенитна ракета и ознаменували раждането на Войските у нас. На пионерите, усвоили в чужбина и пренесли в Родината знанията и уменията за използване на зенитно-ракетното оръжие. Защото ЗРВ винаги са били и остават едно сплотено семейство, подкрепящо се в свещената си мисия да опазва чисто родното небе! Точно затова тези шест десетилетия са наша обща история! И славна, и горчива, и задължаваща. Поздравявам с нея всички настоящи и бивши колеги, като им желая здраве, воля и вяра, че можем да я продължим достойно!

——————————-  

Визитка

Роден е на 16 октомври 1966 г. във Враца. Завършва пълния 5-годишен курс на специалността „Зенитно-технически части за ПВО на странат” през 1990 г. в бившето ВНВАУ „Г. Димитров” в Шумен (випуск – „Шипченски”) и същата година започва службата си в БА в зенитно-ракетен дивизион в района на София. Преминал е през редица длъжности от старши техник до командир на 1 зрб. Участвал е в много занятия, тренировки и учения, включително с бойни стрелби. Обучавал се е във ВА „Г. С. Раковски” и Националния университет по отбрана на КНР в Пекин. Владее английски и руски език.

„В свободното си време обичам да пътувам, да се наслаждавам на хубави четива и да се срещам с приятели. Ценя много времето, прекарано със семейството и близките ми хора, защото тогава наистина се презареждам с положителна енергия”, казва полковник Ценов.     

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top