Информационен център на Министерство на oтбраната

Иван Кожухаров: Военно-почивните домове и хотели са сигурно място за почивка

Иван Кожухаров: Военно-почивните домове и хотели са сигурно място за почивка

Постигнахме висока заетост на легловата база през сезон „Лято 2021“, посочва изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – МО

Спирдон СПИРДОНОВ

Иван Кожухаров е роден през 1962 г. в София. Завършил е Техникум по текстилна техника в столицата. Магистър – Международни икономически отношения във ВИИ „Карл Маркс“ – София. Магистър – Публична администрация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Специализации: „Управление на администрацията“, „Организация на административната дейност и процеси“, „Европейска административна практика“ – всичките в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Агенция „Митници“, Агенция за ядрено регулиране, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Водил е практикуми в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Владее френски и руски език.

Иван Кожухаров: Военно-почивните домове и хотели са сигурно място за почивка
Иван Кожухаров: Военно-почивните домове и хотели са сигурно място за почивка

– Г-н Кожухаров, до каква степен успешен и доколко с ограничения бе летният сезон?

– В световен мащаб секторът на туризма е засегнат в съществена степен от  пандемията, свързана с разпространението на COVID-19. Отчитайки този факт, през изминалия летен сезон положихме усилия да осигурим както качествена туристическа услуга на нашите гости, така и да опазим тяхното здраве. В тази връзка бяха спазени всички противоепидемични мерки съгласно изискванията на здравните власти. Предприехме действия за осигуряване на дезинфекционни материали, лични предпазни средства, предпазни прегради на рецепциите в обектите, както и на блок-масите в ресторантите и спазване на препоръките за физическа дистанция между лицата. Можем да споделим, че с общи усилия на служителите в почивните бази не допуснахме да се регистрира нито един случай на заболял от COVID-19 на територията на нашите обекти.

– Това е създало условия и за добра заетост на базата.

– През сезон „Лято 2021“ се запази интересът към предлаганите от нас почивки. В условията на обявената от правителството на Република България извънредна епидемична обстановка Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ постигна висока заетост на легловата база в предоставените ѝ за управление обекти през сезон „Лято 2021“. За летния сезон бяха разпределени 10 988 броя карти. В активния летен сезон заетостта на базите достигна 100 %. Считаме, че показателите, които постигнахме, са добри на общия фон в туризма. По отношение на почивките в чужбина, планирани за сезон „Лято 2021“, въпреки положените усилия от наша страна не бяха осъществени всички предварително планирани групи с оглед на рестрикциите, които бяха налагани при пътуванията в чужбина, и динамичната обстановка, свързана с разпространението на пандемията. Реализирани бяха успешно почивки на три групи от по 20 души – о. Крит, Гърция, в периода 17.06.2021 г.–24.06.2021 г., о. Крит, Гърция, в периода 12.09.2021 г.–19.09.2021 г. и Атина + круиз, Гърция, в периода 15.06.2021 г.–23.06.2021 г.

– Как решихте проблема със заплатените почивки и ремонтните дейности в основната сграда на хотел „Созопол“?

– В извършеното разпределение на картите за почивка за сезон „Лято 2021“ бяха включени 1053 броя карти за хотел „Созопол-МО“. Поради неприключили строително-ремонтни дейности в основната сграда на хотел „Созопол-МО“ при стартиране на летния сезон бяха предлагани алтернативни варианти за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от системата на Министерството на отбраната и Българската армия с цел осигуряването на отдиха и възстановяването им.  Положихме всички усилия ремонтните дейности на основната сграда на хотел „Созопол-МО“ да приключат в кратки срокове, за да удовлетворим желанието на нашите клиенти да реализират своята почивка в предпочитания от тях обект. Изпълнителят по договора се оказа некоректен и се наложи със собствени сили да довършим ремонтните дейности. От 20.07.2021 г. хотелът заработи с пълният си капацитет. За хотел и бунгала „Несебър-МО“ също срещнахме огромни трудности в началото на летния сезон. В обекта не бяха приключили строително-ремонтните дейности по сключения договор. По тази причина се наложи със собствени сили да извършим довършителни ремонтни дейности, за да бъде въведена основната сграда на обекта в експлоатация и да заработи с пълния си капацитет.

– Потвърдиха ли се очакванията от целогодишното отваряне на хотел „Олимп“ – к. к. Боровец?

– В края на сезон „Зима 2020/2021“ с изменението на Наредба Н-9 за военно-почивното дело, в сила от 09.04.2021 г., експлоатационният период на хотел „Олимп“ – к. к. Боровец, е бил променен от сезонен на целогодишен. С цел популяризирането на обекта бе предприета рекламна кампания. Изпратени бяха писма до военните формирования и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, чуждестранни туристически агенции и държавни институции в Република България. Екип на Военния телевизионен канал засне рекламен клип, който бе излъчван в ефир. Проведената рекламна кампания,  местоположението на хотел „Олимп“ и разнообразието на предлаганите туристически услуги в обекта допринесоха за постепенното повишаване на заетостта на легловата база през активния летен сезон. Наши гости бяха както правоимащи служители от МО и БА, така и външни лица, жители на морските градове на България. По предварителни текущи данни заетостта на обекта не е на необходимото ниво и преценката на предишното ръководство не е направена след цялостен анализ и подготовка. След приключването на сезон „Лято 2021“ ще бъде направен анализ на дейността на хотел „Олимп“ както по отношение на заетостта на легловата база, така и на финансовите показатели.     

– Какво да очакват военнослужещите и цивилните служители от зимния сезон във военно-почивните бази и хотели?

– Ние вече сме на прага на зимния сезон, който за нас ще стартира на 01.11.2021 г. съгласно Заповед ОХ-485/07.06.2021 г. на министъра на отбраната. Картите за почивка за сезон „Зима 2021/2022“ вече са изготвени и изпратени на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на двете национално представителни синдикални организации на база на получени списъци съгласно утвърдения от министъра на отбраната протокол за извършеното разпределение. След заплащането на усвоените карти за почивка и при наличие на незаплатени ще бъде организирана свободна продажба както за лица от системата на МО, така и за външни лица.

– За съжаление, разпространението на COVID-19 продължава.

– Да, и през предстоящия сезон приоритет са безопасността на нашите клиенти и минимизирането на риска от разпространението от COVID-19 в обектите, управлявани от Агенцията. Вече имаме опита да работим в условия на пандемия и имаме изградена добра организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, което ни дава самочувствието, че нашите военно-почивни домове и хотели са сигурно място за почивка. В добра практика се превърна обособяването на помещения във всеки хотел или почивна станция, в които ще бъде възможно временното изолиране на човек с проявени симптоми на коронавирусно заболяване.  За сезон „Зима 2021/2022“ за първа година успяхме да договорим и в партньорство с германските колеги да планираме две скипочивки в Брук, Австрия, в периодите 08.01.–15.01.2022 г. и 19.03.–26.03.2022 г. Полагаме всички необходими усилия за осъществяването на почивките, доколкото зависи от нас, с оглед на разпространението на COVID-19 в световен мащаб.

– Колко социални кухни работят и колко правоимащи се хранят в тях?

– Социалните кухни към Министерството на отбраната са 26 броя с капацитет 1059 души. Към момента средният брой на ползвателите е 793. Все по-често срещаме трудности при избор на изпълнители, предоставящи услугата – топъл обяд в социалните кухни с оглед на това, че цената – 3,50 лв. без ДДС за 1 обяд по тристепенно меню е недостатъчна предвид на непрекъснатото повишаване на цените на хранителни продукти, ел. енергия, вода и др.

– Използва ли се пълноценно Домът за ветерани в с. Орешак?

– Независимо от добрите битови условия и обслужването на всички настанени лица от откриването на Дома до настоящия момент броят на постоянно настанените лица намалява. С цел запазване на социалната функция на Дома, но и в търсене на начин за по-ефективно използване на наличния сграден фонд и минимизиране на финансовите разходи  предстои Агенцията да инициира предложение за разширяване на кръга на ползвателите с включването на нови категории правоимащи лица в чл. 226ж от ЗОВСРБ.

– Има ли случаи на незаконно ползване на жилища от фонда на МО и ако има такива, какъв подход използвате за освобождаването и настаняването на картотекирани военнослужещи и цивилни служители?

– С цел опазване и защита на имотите – частна държавна собственост, от наематели, които ги владеят на отпаднало основание или от други лица – без основание, oт края на 2017 г. до момента са освободени повече от 450 броя жилища от неправомерни наематели, дългогодишно обитавали ги без правно основание и в тях са настанени правоимащи военнослужещи и цивилни служители с установена жилищна нужда в населените места, в които служат/работят. Към днешна дата само 28 жилища са заети от неправомерни наематели, като за 23 от тях се водят съдебни дела, а за останалите е в ход процедура по административно изземване на имотите по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 226б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Настаняването и освобождаването на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната – жилища, ателиета, гаражи и жилищни помещения в общежития се организира съгласно условията и реда на Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне. Картотекираните към 31.03.2021 г. са 2996 нуждаещи се от жилища, от които за  София – 1129.

– Предвиждате ли промени в нормативни актове, като цени на ползване на почивните бази и хотели, стойността на храната в социалните кухни и др.?

– Към момента социалните кухни към МО предлагат тристепенно меню при цена на обяда от 3,50 лв. без ДДС.  С оглед на растящите цени на хранителните продукти, горивата и ел.-енергията, Агенцията все по-осезаемо среща сериозни затруднения по отношение на осигуряването на качествена услуга, а също така и при провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители. В тази връзка е изпратено мотивирано предложение в Министерството на отбраната за увеличение на цената на обяда, за което е необходимо и осигуряване на допълнителни финансови средства в бюджета на Агенцията, но към настоящия момент не е решено поради бюджетните ограничения. С цел подобряване на качеството на предлаганите услуги във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията, бяха актуализирани анкетните карти с включено допитване до гостите относно предпочитаната от тях продължителност на лятната почивка, съответно 7 дена или 10 дена. С приключването на сезон „Лято 2021“ в началото на октомври 2021 г. ще бъде изготвен анализ на информацията от анкетните карти и ще бъде направена преценка за необходимостта от промяна в нормативната уредба.

За агенцията

Агенцията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за административно обслужване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на външни лица във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, управлението, експлоатацията и организирането на разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на движимите вещи в тях, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел подобряване на качеството на техния професионален, личен и семеен живот и пълноценното използване на отпуските и свободното им време.

Дейностите и услугите са: осъществяване на военно-патриотично възпитание,

социална, информационна и културно-художествена дейност във военните клубове в страната; осигуряване на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия чрез организиране и изпълнение на групови и индивидуални почивки във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията; организиране и изпълнение на обмена на почиващи по линия на международното сътрудничество в рамките на CLIMS или въз основа на международен договор за безвалутен обмен; осъществяване на туристическа и туроператорска дейност; управление на военно-почивните домове, хотелите, военните клубове, местата за настаняване, имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и други имоти, предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й; настаняване под наем на военнослужещи и цивилни служители в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и организиране на управлението, експлоатацията и разпореждането с имотите от фонда и на движимите вещи в тях.

Агенцията организира, методически подпомага и контролира дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната, в т.ч. планирането и разходването на ресурсите им като разпоредител от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top