Информационен център на Министерство на oтбраната

Генерал-майор Михаил Попов: Нямаме отложени или препланирани учения

Генерал-майор Михаил Попов: Нямаме отложени или препланирани учения

С новата индивидуална екипировка изпратихме в историята сумката и металната каска, казва командирът на Сухопътните войски

– Г-н генерал-майор, преполовихме ноември, а воините от Сухопътните войски още са по полигоните. По-наситена ли е програмата за бойна подготовка сега в сравнение с предишни години?

– Да, Вие правилно отбелязахте, че и по време на нашия разговор формирования от Сухопътните войски са на полигоните и независимо от усложнената епидемична обстановка продължават своята подготовка. През втората половина на 2020 г. повечето мероприятия по подготовката бяха отложени, а участието ни в международни учения и тренировки – отменени по обективни причини. Особеното  и през тази година е воденето на подготовка в условия на COVID-19. Сухопътните войски са част от обществото и като всички останали в нашата държава ние се приспособихме да живеем и работим в условията на сложната епидемична обстановка, наложена ни от COVID-19.

Бих искал да отбележа, че във формированията на Сухопътните войски бяха предприети мерки и проведени мероприятия за недопускане на колебания в подготовката с цел поддържане на придобитите способности от формированията за изпълнение на задачите по трите мисии на Въоръжените сили. По този начин ние от Сухопътните войски през настоящата 2021 г. планирахме, ресурсно подсигурихме и продължаваме да водим планомерна подготовка. До средата на ноември нямаме отложени или препланирани мероприятия по подготовката.

Връщайки се конкретно на Вашия въпрос, мога да кажа, че към настоящия момент в съответствие с разработените планове за 2021 г. бяха планирани и проведени над 20 командно-щабни учения с щабовете на формирования на ниво батальон/дивизион/полк и бригада, 8 учения с формирования с ранг батальон/дивизион и повече от 86 учения от формирования с ранг на рота/батарея. Тук не споменавам ученията, които се провеждат с формированията на ниво отделение, екипаж, разчет и взвод.

– Кои по-големи учения и други прояви от живота на войските бихте посочили като основополагащи за бъдещото им развитие?

– Без да навлизам в детайли, бих искал да отбележа някои от по-важните от тях, а именно двете учения с бойни стрелби с механизираните батальони: учението STRIKE BACK 21 с 31/2мбр на УП „Корен” и BALKAN SENTINEL с 3/61мбр на УП „Ново село” през май. Те бяха проведени в рамките на серията свързани учения DEFENDER EUROPE 21 и в тях взеха участие формирования от страни – членки и партньори на НАТО като САЩ, Румъния, Гърция и Грузия. Не може да не бъде отбелязано и участието на формированията за ПВО на Сухопътните войски на ЗП „Шабла” в съвместното тактическо учение с бойни стрелби „ШАБЛА 21” с международно участие през юни и септември.

Друго голямо учение за през тази година беше компютърно-подпомаганото учение „БАЛКАН 21”, проведено като част от командно-щабното учение DEFENDER 21. По време на това учение бе извършено сертифициране на щаба на 61-ва мбр, като ролята на старши щаб по време на учението по отношение на оперативната обстановка се изпълняваше от щаб на дивизия – САЩ.

През 2021 г. формирования от Сухопътните войски участваха в редица международни учения и съвместни подготовки, като българският флаг беше издигнат в ученията Platinum Wolf, Swift Response 21, Scorpion Legacy 21 и Saber Junction 21, както и в съвместните подготовки с американската армия на УП „Ново село”. Наблюдаваме трайна тенденция на участие в множество международни учения, което спомага за уеднаквяването на процедурите, споделяне на добрите практики и поддържане и развитие на способностите на Сухопътни войски.

– Тази година приключи мисията в Афганистан, в която България участваше с контингент, окомплектован с военнослужещи най-вече от Сухопътните войски. С какво е ценен придобитият от тях опит?  

– Завръщането на последния контингент беше достоен завършек на едно почти 20-годишно участие на различни по брой контингенти, изпълняващи задачи по охрана на важни обекти, като летищата в Кабул и Кандахар, а впоследствие и Баграм, охрана на външен периметър на летище или действие в зона за отговорност в Кабул. Немалка част от офицерите на Сухопътни войски преминаха през различни щабни длъжности в международните щабове на НАТО в Афганистан. Определено участието на военнослужещите в мисия зад границите на България повишава квалификацията на офицерите, но допринася и за усъвършенстването на знанията и уменията на сержантите и войниците.

Ангажиментите на Сухопътни войски по отношение на мисиите в Косово и Босна и Херцеговина продължават. В допълнение на това поддържаме в дежурство контингенти: механизирана рота в състава на междинния регионален резерв във военна операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтеа” и механизирана рота в състава на силите от оперативния  резерв  на операцията на НАТО в Косово и на операция на Европейските сили в Босна и Херцеговина „Алтеа”.

– Сухопътни войски са ежедневно и на фронтовата линия по третата мисия, помагайки на населението при бедствия и аварии. Какви са възможностите на войските за още по-ефективна намеса в подобни случаи?

– В изпълнение на задачите по тази мисия Сухопътните войски подготвят и поддържат в постоянна готовност 65 специализирани формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) и 2 групи за евакуация на населението. В тях са включени 1952 души и над 560 единици специална техника. Те са формирани от щатния личен състав и техника на военните формирования и за тях са осигурени материални средства, имущества и подходящо специално оборудване.

С личния състав на ФОППБ се провеждаха практически занятия за повишаване на подготовката. Целта, която бяхме си поставили, беше да бъдат обучени възможно най-голям брой военнослужещи, които да могат при необходимост да действат в съставите на ФОППБ. Освен на увеличаването на броя на военнослужещите, които да могат да действат в различни кризисни ситуации, обърнахме много сериозно внимание и на качеството на тяхната подготовка. За това много ни помогна ползотворното сътрудничество с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” от МВР. Вече за пета поредна година наши военнослужещи провеждат съвместна подготовка с техни специалисти в „Центъра за професионална квалификация” на МВР в гр. Монтана. От септември до ноември в този център преминаха обучение 60 военнослужещи.

От началото на годината по искане на органите на местната и държавната власт ФОППБ за действие при тежки зимни условия, наводнения и пожари се притекоха 13 пъти на помощ на населението в различни критични ситуации. В тях участваха 1043 военнослужещи със 137 броя специализирана техника. През юли, август и септември 11 пъти ФОППБ на 2-ра механизирана бригада, 61-ва механизирана бригада, Бригадното командване и Центърът за подготовка на специалисти участваха в гасенето на големи пожари в районите на градовете Карлово и Твърдица, селата Михилци, Черничево, Старосел, Кръстевич, Планиново, Брягово, Розино, Свирачи, Петрово и Югово. Само през летния период на тази година при оказването на помощ на населението при гасенето на пожари са участвали 1017 военнослужещи и 143 броя специализирана техника.

През годината активно оказваха помощ на органите на държавната и местната власт и ФОППБ за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси. Те проведоха 46 мероприятия на територията на страната, като са разузнати и унищожени чрез взривяване общо 117 бойни припаси. 

– През годината имаше и няколко случая, в които военнослужещи спасяваха хора при пътни и битови инциденти. Как поощрявате подобни прояви?

– Военнослужещите със своите опит, натренираност, психическа устойчивост и умения за действие в екстремни ситуации често оказват помощ при катастрофи, аварии и други битови инциденти. Със своите бързи и решителни действия те многократно са успявали да помогнат за спасяването на човешки живот. С доблестните си постъпки за спасяване на човешки живот и оказване на помощ те допринасят за издигане на авторитета на Българската армия сред обществеността. Всеки един се предлага на министъра и началника на отбраната за награда. На всяка една постъпка се дава широка гласност както във формированията, където служат, така и в медиите.

– Каква е картината на окомплектоването на войските с личен състав – войници, сержанти и офицери?

– Некомплектът от военнослужещи в Сухопътните войски продължава да е висок, особено при младшите офицери и войниците. При старшите офицери и сержантите некомплектът е в пъти по-малък. Окомплектоването на СВ с военнослужещи е съизмеримо с това една година по-рано, а при войниците дори имаме увеличение. През 2021 г. проведохме два конкурса за войници. В резултат бяха назначени 470 души. През ноември провеждаме още един конкурс, на който се надяваме да покрием поне 90% от обявените 155 длъжности. Резултатите ще са ясни в началото на 2022 г. С тези бройки не можем да намалим рязко некомплекта при войнишките длъжности, но поне ще удържим нещата в приемливи граници.

– Напоследък виждаме по полигоните военнослужещи с нов тип каски и бронежилетки, с модернизирани автомати АК-47. Това обновление ще обхване ли всички формирования във войските?

– В сключените рамкови споразумения за доставка на новия тип бронежилетка и каска от кевлар предвидените количества са за целия личен състав на Сухопътните войски. С доставените бройки каски и бронежилетки през настоящата година са комплектовани цялата 61-ва мбр и всички механизирани формирования от състава на войските. В началото на 2022 г. е предвидена нова доставка, с която ще се комплектоват и останалите формирования.

През септември във всички формирования на Сухопътните войски бе получена новата индивидуална екипировка. С нея изпратихме в историята сумката и металната каска, както и носимия шанцов инструмент. Военнослужещите вече разполагат с тактически елеци и цялото оборудване е разположено по различен начин. Новата екипировка вече се използва както в ученията, така и в ежедневните занятия и в носенето на караулната служба.  Остава да се реши въпросът с новите раници, за да можем да се разделим окончателно и със старата мешка. В ход е и процедура за преоборудването на автомат „Калашников”. Там също предвиждаме с тях да осигурим всички формирования.

– По какви основни модернизационни проекти работят Сухопътните войски в момента?

– Окомплектоването с бойна техника, екипировка и снаряжение на високо военнотехническо ниво в съответствие със съвременните изисквания за бойна ефективност и защитеност, съпоставими с аналогичните образци на въоръжение в страните – членки на НАТО, е основната цел на модернизацията на Сухопътните войски.

Един от приоритетните инвестиционни проекти в СВ е „Модернизация на танк Т-72”, изпълняван от ТЕРЕМ в сътрудничество с фирмата „Елбит Системс”. Реализирането на проекта ще позволи повишаване на бойната ефективност на танковите формирования чрез придобиване на съвременни цифрови мултибандови радиостанции с GPS, както и за подобряване на маневрените им възможности, тяхната автономност, защитеността и намаляване на демаскиращите им признаци.

Друг проект по важност е придобиването на нови технически средства за разузнаване и определяне на местоположението на стрелящи оръжейни системи за нуждите на артилерийските формирования от декларираните сили на СВ.

– Какво ще пожелаете за днешния празник на всички, свързали съдбата си със Сухопътните войски?

– В този празничен ден пожелавам на войниците, сержантите, офицерите и цивилните служители от Сухопътните войски здраве, лични и професионални успехи. Вярвам, че и занапред със същите упоритост, всеотдайност, отговорност и професионализъм те ще продължават да работят за издигане на авторитета на Сухопътните войски и Българската армия.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top