Информационен център на Министерство на oтбраната

Военната академия организира научна конференция „110 години традиции, качество, престиж“

Представят филма „Белите орли”

От ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ съобщиха, че годишната научна конференция ще бъде, посветена на 110 години от създаването на Академията. Тема е „110 години традиции, качество, престиж, а времето на провеждане – 12 – 13.04.2022 г. Целта на конференцията е да предостави възможности за обсъждане на основни проблеми в областта на образованието и подготовката в сферата на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело, за свободен обмен на мнения и споделяне на натрупания научно-изследователски и практически опит, както и насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади посветен на 110-та годишнина на Военна академия „Г. С. Раковски”. Научните тематични кръгове са следните: „Сигурността и общественото развитие – баланс на амбиции и възможности“, „Новите войни и развитието на военното изкуство – теории, тенденции“, „Трансформация, превъоръжаване, способности“, „Социални, стопански, правни и хуманитарни науки“ и „Природни и технически науки, математика и информатика“.

***

На 11 декември 1911 г. министърът на войната генерал-майор Никифор Никифоров представя пред цар Фердинанд І законопроект за създаване на военна академия. Той е внесен в ХV Обикновено Народно събрание и приет на 1 март 1912 г като „Закон за създаване на Българска военна академия“. Законът влиза в сила от 8 май 1912 г., но последвалите Балкански войни (1912 – 1913) отлагат съществуването на новото учебно заведение. На 4 януари 1915 г. Военната академия е тържествено открита и в нея започва обучението на първия випуск слушатели. След включването на България в Първата световна война (1915 – 1918) занятията са прекратени, а преподавателите и слушателите получават назначения в щабовете и войските. По силата на наложените ограничения от Ньойския договор (1919) на България е забранено да има Военна академия. През периода 1922 – 1938 г. тя функционира скрито на територията на Военното училище под името Преподавателски курс, предназначението на който е да дава академично военно образование. До 1944 г. в нея се обучават 16 офицерски випуска, а след Втората световна война се подготвят кадри за тактическите и оперативните звена на българската армия. С Регентски указ № 6 от 5 март 1946 г. за патрон на Академията е определен първият военен теоретик Георги Стойков Раковски. Днес Военна академия „Г.С. Раковски“ е основната образователна институция в България по въпросите на сигурността и отбраната, военното изкуство и оперативната съвместимост със съюзническите армии от НАТО.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top