Информационен център на Министерство на oтбраната

Обявени са 373 места за прием на курсанти

Най-много са за специализациите „Полева артилерия“ и „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и киберсигурност”

Спирдон СПИРДОНОВ

Със своя заповед министърът на отбраната Стефан Янев е обявил заявения брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2022/2023 г. Общият брой на местата за трите висши военни училища е 373.

НВУ „Васил Левски“ ще приеме 274 курсанти по 15 специализации, ВВВУ „Георги Беновски“ – 43 курсанти по 4 специализации, а ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ – 56 курсанти по 5 специализации. Традиционно за последните години най-много свободни места за прием има специализациия „Полева артилерия“ – 47. Следват „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и киберсигурност” –  34 места, и „Противовъздушна отбрана на войските” – 31. Във ВВВУ „Георги Бенковски” по специализация „Летец-пилот” местата са  27. От тях  за нуждите на Министерството на отбраната са заявени  23 места, а за МВР – 4 за летец пилот на хеликоптер. 20 от 56-те курсанти, които се предвижда да бъдат приети във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, са за специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“, т.е. за военни лекари.

На началниците на висшите военни училища е възложено  със свои заповеди да създадат организация за провеждане на рекламна кампания и приемане на документите за кандидатстване и за провеждане на конкурсните изпити за прием на курсанти съгласно действащата нормативна уредба.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top