Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник Филип Ангелов: Искам хората ми да виждат хоризонт за развитието си

[post-views]
Полковник Филип Ангелов: Искам хората ми да виждат хоризонт за развитието си

До 2–3 години планираме модернизация за спартаните, казва командирът на 16-а авиобаза.

– Г-н полковник, от декември се преобразувахте в самостоятелна  16-а авиобаза. Какви промени в организацията и структурата предполага това?

– Организационно-щатните промени са съгласно изискванията на План 2026. От 1 декември 16-а транспортна авиационна група от състава на 24-та авиационна база се трансформира в 16-а авиационна база на тактическо ниво 3 на пряко подчинение на командира на ВВС. Авиобазата премина по ново длъжностното разписание, като се разкриха нови структури – базов оперативен център (БОЦ), отделение „Логистика“, отделение „Подготовка и защита на силите“ и отделение КИНС. Откриха 21 нови длъжности, които веднага ще подобрят значително ефективността на нашето формирование. През тази година ще отбележим 74 години от създаването на военнотранспорт­ната авиация в България, а 16-а авиобаза се е доказала и като надежден партньор в системата за колективна сигурност.

– Какъв бе акцентът в годишния анализ за състоянието на авиобазата през 2021 г. и способностите? Кои бяха успехите и трудностите пред личния състав?

– Дейността ни през 2021 г. беше насочена към подобряване на организацията за работата и ефективното изпълнение на всички мероприятия от плана за бойната готовност. Подготовката беше повлияна в известна степен от COVID-19 пандемията, като се наложи в определени периоди да работим в ограничен състав при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Усилията на командва­нето бяха насочени към подготовка­та на екипажите от състава на модул „Среден транспортен самолет“, което е наша основна задача, подготовка на екипажи за носене на дежурство по аварийно-спасително осигуряване (АСО), поддържане и усъвършенства­не на подготовката на летателните еки­пажи на различните типове самолети C-27J Spartan и PC-12 Pilatus, Ан-2 и L-410UVP-E3 за изпълнение на специални задачи, както и към повишаване на степента за класна специалност на част от пилотите. Като поддържаме постоян­на готовност, осигуряваме действията на други държавни ведомства, орга­низации и институции с въздушен транспорт. Развиваме и положителната тенденция от последните три години за постоянно увеличаване на нальота на пилотите.

 • Какви са приоритетите в развитието на авиобазата през тази година?
 • През настоящата година нашите усилия ще бъдат фокусирани върху следните основни приоритети: съхраняване и мотивиране на личния състав, грамотни експлоатация и модернизация на авиационната, автотракторната и самолетообслужващата техника, подобряване на инфраструктурата. Допълнителен заряд ще дадем на теоретичната и практическата подготовка на формированието в трите основни области – операции, логистика и защита на силите, както и административно, документално и доктринално обслужване и осигуряване на авиационната база.
 • И през тази седмица участвахте в донорска операция. Изпълнението на отговорностите по т.нар. Мисия 3 за принос към националната сигурност в мирно време несъмнено носи удовлетворение и обществено признание?
 • В последните години 16-а авиобаза се утвърди като основен изпълнител на задачи в помощ на населението при кризи от различен характер. През годината поддържахме 24-часо­во дежурство за АСО и изпълнихме 6 задачи за авиомедицинска евакуация, за трансплантации и експлантации на органи и донорски ситуации, както и евакуиране на български граждани със симптоми на COVID-19. Това е високохуманната дейност, а благодарение на професионализма и пределната отдаденост на нашите во­еннослужещи бяха спасени десетки човешки животи. През 2021 г. бяха изпълнени 39 международни специални задачи за осигуряване на въздушен транспорт. Особено важна беше хуманитарната мисия, която изпълнихме на 1 януари 2021 г. С три полета транспортирахме до Летище Загреб хуманитарна помощ за Хърватска след опустошителното земетресение там. Транспортирахме до Скопие и тленните останки на трагично загиналите македонски граждани в пътен инцидент на магистрала Струма.
 • Кои бяха най-важните военни учения за 16-а авиобаза през 2021 г.?
 • В последните години се затвърди тенденцията 16-а авиобаза да е едно от най-летящите формирования в българските ВВС. Всяка година увеличаваме общия нальот, като през 2021 г. сме пролетели общо 1404 часа. Участвахме в редица учения и подготовки, както следва: съвместна бъл­гарско-американска подготовка „Тра­кийско лято 2021“, лета­телна тренировка European Spartan 2021, осигуряване на въздушен транспорт на ТУБС „Шабла 2021“, участие в учението на СКСО за сертифициране на тактическа група за специални операции, както и в съвместното българско-румън­ско учение Blue Bridge 2021. Осигуряваме парашутно-десантната подготовка на ВВС, СВ, ВМС, СКСО, както и на НВУ. По традиция целого­дишно провеждаме тренировки с екипи на ВМА за усъвършенстване на способностите за MEDEVAC.
 • Как се представиха екипажите ни на Европейската летателна тренировка на военнотранспортни самолети „Спартан“?
 • Летателната тренировка EUROPEAN SPARTAN  EXERCISE 2021 се проведе на летищата Пловдив, Безмер, Чешнегирово и авиополигон „Елена”. В нея взеха участие Италия, Словакия и Литва. Проведоха се полети по маршрут на пределно малка височина, полети за десантиране на парашутисти и товари, тактически заходи за кацане и опериране от къси и полуподготвени полоси, разузнаване от въздуха, авиомедицинска евакуация, товарене и разтоварване при работещи двигатели и преодоляване на противникови наземни средства за ПВО. Формированието взе активно участие, като изпълни общо 8 мисии, а личният състав от авиобазата участваше в международния екип за планиране и провеждане на мисиите. За да покрием критериите за участие в международни тренировки, мисии и операции, е необходимо да повишим тактическата подготовка, за да могат да се използват пълните бойни възможности на самолет C-27J. Необходимо е да придобием нови способности, като десантиране на товари – CDS, и полети с очила за нощно виждане – NVG.
 • Какви са плановете за модернизация в транспортната ни бойна авиация?
 • Състоянието на авиационната техниката е на завидно добро ниво в сравнение с предходните години. Авиационната ни структура поддържа в изправност над 70 на сто от авиационната техника на въоръжение. По отношение на самолетообслужващата техника нещата не са толкова добри. Имаме нужда от резервни части и спешни ремонти, а защо не и от придобиване на нова обслужваща техника. През март очакваме завръщането на самолет Ан-30 след изпълнение на КВР в Украйна. Предстои подписване на рамково споразумение между МО и фирма „Леонардо”, както и договор за интегрирана логистична поддръжка на самолети „Спартан”, което ще осигури надеждната експлоатация на самолетите. В следващите 2–3 години предвиждаме модернизация на спартаните с цел повишаване и придобиване на нови бойни способности. Ще направим всичко възможно следващата година да обвържем самолети L-410UVP-E3 с договор за интегрирана логистична поддръжка, за да разчитаме на този прекрасен самолет и в бъдеще.
 • Кои са личните Ви приоритети като командир и как успявате да мотивирате личния състав да изпълнява задълженията си по най-добрия начин?
 • Стартирахме годината с пределна моби­лизираност, налице са условия за интензивни регулярни летателна дейност и подготовка. Но най-големите ми очакване и приоритет са всичко това да се случи безаварийно, с висо­ки нива на безопасност и отчитане на всички рискови фактори. Усилията на командването на 16-а авиобаза са насо­чени в посока да създадем стимулира­щи условия за работа, както и да съхраним прекрасния колектив. Хората да са по-уверени в бъдещето си, да се чувстват по-комфортно, да виждат хоризонт за своето развитие. Това е начинът, по който воен­нослужещите ще изпълняват функцио­налните си задължения в пълен обем и ще дадат максимум от притежаваните способности. Целта ни е да привли­чаме млади хора, но да не допускаме преждевременно напускане на опитни кадри. Да имаме воля да променим нещата с добри идеи, здрава работа и компетентни решения. Това са личните ми приоритети като командир.
 • В последните години 16-а авиобаза е предпочитно място за първенците във випуските на ВВВУ. Защо се получава така, че младите напират да станат част от транспортната авиация, вместо да летят на бойни изтребители?
 • Това, че за трета поредна година първенецът на випуска избира 16-а авиобаза за започване на своята кариера като офицер, е изключителна гордост за мен и командването. Това показва, че добре организираното  планиране и изпълнението на поставените задачи мотивира младите офицери да бъдат част от един успешен колектив, където ще могат да разгърнат своя потенциал и да изпитат  удовлетворение от положените усилия. Наблюдението показва, че новопостъпилите пилоти и инженерно-авиационни кадри са по-адаптивни към действителността, което е добре за една успешна кариера. Целта ни е да осигурим приемственост на поко­ленията за по-ефективно изпълнение на поставените задачи. Трябват ни млади, високоподготвени, дисциплинирани, ентусиазирани и мотивирани авиационни кадри, носители на уникалните способности на ВТА, които упорито да работят за успеха на ВВС на страната и укрепване на системата за национална сигурност.

Най-ново

Единична публикация

Избрани