Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Подготвихме 30 кандидати за служба в доброволния резерв

[post-views]
Подготвихме  30 кандидати за служба в доброволния резерв

Полковник Иван Иванов е роден през 1969 г. във Враца. Завършил е ВВОУ „Васил Левски“ във В. Търново – магистър по специалността „Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно-тактическите формирования“ през 1993 г., а през 2005 г. – и магистратура по специалността „Логистика на отбраната и сигурността“ във ВА „Г. С. Раковски“. През 2016 г. завършва и „Стратегически курс“ във Военната академия. Службата си преминава от командир на взвод, началник-щаб на учебна база, началник на отделение в управлението на Пета механизирана бригада. На длъжността началник на Военно окръжие е от 2015 г., а от 2018 г. е началник на Военно окръжие I степен – Плевен.

– Г-н полковник, с какви резултати приключихте 2021 г.?
– Изминалата 2021 г. беше сложна за окръжието. Въпреки създалата се обстановка покрай пандемията продължихме да изпълняваме поставените задачи. Подготовката, професионалната и личната квалификация на военнослужещите и цивилните служители са много добри, което допринася за качественото изпълнение на функционалните задължения. Служителите от военното окръжие полагат необходимите усилия за рекламиране на военната професия, информиране на гражданите и учениците от средните училища за реда и начина на кандидатстване за военна служба, служба в доброволния резерв, срочна служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища. Броят на кандидатите бележи ръст спрямо предходните години, което се дължи предимно на промяната на възрастовата граница за кандидатстване за военна служба, която стана до 40 години. Остава тенденцията за бързото намаляване и застаряване на ресурса от запасни. Офицерските длъжности са комплектувани преобладаващо със запасни над 45 години, а сержантските и войнишките със запасни над 35 години.

– Кои са основните задачи, които предстоят в близко и в по-далечно бъдеще?
– Голямо предизвикателство ще бъдат усъвършенстването на рекламно-информационните кампании по набиране на кандидати, качественото административно обслужване на гражданите, работата със средните училища за подготовка на гражданите за защита на отечеството, особено в епидемична обстановка. Друга важна задача е успешното приключване на ремонтните дейности на сградата на окръжието.

– Как се изпълнява кампанията по набиране на желаещи за служба в доброволния резерв?
– Бих искал да благодаря на всички медии и особено на в. „Българска армия” за отразяването на кампаниите по набиране на кандидати. През 2021 г. стартира набирането на кандидати за срочна служба в доброволния резерв. От Военно окръжие – Плевен, и подчинените му окръжия – Видин, Враца, Ловеч и Монтана, са изпратени 30 годни за служба кандидати за сключване на договори за срочна служба в доброволния резерв. През настоящата година очакваме министерска заповед за набирането на кандидати за срочна служба в доброволния резерв, които ще започнат обучението си през юли.

Съвместно занятие с формирование 48670

– Какви трудности срещате при изпълнение на задачите, произтичащи от пандемията COVID-19, и какви противоепидемични мерки прилагате?
– Епидемичната обстановка в страната ограничава пряката ни работа по административно обслужване на гражданите и възможностите за пълноценно провеждане на информационно-рекламна дейност по набиране на кандидати. Трудно се осъществяват контактите ни със средните училища поради невъзможност за предвиждане на датите, в които ще бъдат на обучение от разстояние в електронна среда. Всяко училище само решава кога и с каква продължителност ще бъде обучението в електронна среда. Опитваме се да се включваме в обучението им в електронна среда, но са ни необходими съвременни компютърни конфигурации с най-различен приложен софтуер за връзка, понеже платформите за онлайн обучение на училищата са много разнообразни. На входа на окръжието се извършва филтър на гражданите за висока температура, проява на симптоми за вирусни и дихателни инфекции. Провежда се разговор с тях, за да се разбере дали не са под карантина, или контактни с болен. Извършва се ежедневна дезинфекция на работните помещения и общите части на сградата.

– Каква е зоната на отговорност на Военно окръжие – Плевен, и как работите с общините в региона?
– Във всяка община имаме офиси за военен отчет, които се обслужват от експерти – служители в окръжията. Обикновено един експерт отговаря за от две до три общини. Поддържаме тясно взаимодействие и сътрудничество с местните държавни структури и обществени организации. Подпомагаме военноинвалидите и военнопострадалите при изготвяне и попълване на необходимите документи от тях, изплащаме им помощи, разпоредени от Комисията за материално подпомагане на МО. Служители от всички военни окръжия участват в организираните от общинските администрации чествания на национални и регионални празници. Участваме активно в отчетно-изборните конференции и събрания на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Имаме водеща роля при провеждането и планирането на тренировки по оповестяване и доставяне на запас и техника запас от общините. Военнослужещите от военните окръжия участват активно във военни ритуали по общините, в откриването и поддръжката на войнишките паметници. Подпомагаме със собствени сили и средства поддръжката и модернизацията на музейната сбирка и района на „Парк Лавров”. Поддържаме добра комуникация с началниците на регионалните управления на образованието и директорите на средни училища в зоната на отговорност на военните окръжия. Работим, за да поддържаме и развиваме взаимовръзката между държавата и армията. Иска ми се да не забравяме думите на генерал-майор Тодор Нейков (б. а. – едни от първите началници на плевенското полково окръжие, тогава със звание майор): „Работата по подготовката на отчета на запаса и мобилизацията трябва да имате присърце. На нея да гледате с подобаваща сериозност, защото успехът на победата оттук води началото си!“.

Най-ново

Единична публикация

Избрани