Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

ЕК предложи промени, свързани със сигурността и отбраната

[post-views]
ЕК предава България на съд за управлението на водите и започва наказателна процедура за сигурността на енергийните доставки

Европейската комисия предложи днес промени, свързани с европейската отбрана и сигурност. Предложенията засягат военното оборудване, сигурността и свързаността в Космоса, управлението на космическия трафик.

Космическите технологии допринасят за цифрово и природосъобразно бъдеще, се посочва в съобщението на ЕК. Космическата програма на ЕС предоставя данни и услуги с приложения във всекидневието, например в подкрепа на превозите, земеделието, действията при кризи или борбата с изменението на околната среда, допълва комисията.

Космическата свързаност е стратегическа за устойчивостта на ЕС и поддържа икономическата мощ, водещите места в цифровизацията и технологичната самостоятелност, конкурентоспособността и обществения напредък. Сигурната свързаност е обществено благо, отчита ЕК. Предложенията на комисията предвиждат непрекъснат достъп в световен мащаб до сигурни спътникови съобщителни услуги, защитата на критичните инфраструктури, наблюдението, външните действия, управлението на кризи и приложенията от жизнена важност за икономиката, сигурността и отбраната на държавите в ЕС.

Предвижда се осигуряване на свързаност в географски райони от стратегически интерес, например Африка и Арктика. Разположената в Космоса сигурна система за връзка на ЕС цели да отговори на тези нарастващите нужди и ще включва най-новите квантови технологии за сигурно криптиране. Общите разходи се оценяват на шест милиарда евро. Финансовият принос на ЕС за програмата от 2022 до 2027 г. е 2,4 милиарда евро. Ще бъде осигурено финансиране от различни източници – от бюджета на ЕС, от държави в ЕС, чрез вноски на Европейската космическа агенция и частни инвестиции.

Тази инициатива ще повиши конкурентоспособността на космическата промишленост на ЕС, тъй като развитието на нова инфраструктура ще допринесе за добавена стойност за 17-24 милиарда евро и допълнителни работни места. Гражданите ще се възползват от технологичните предимства, надеждността и оперативната ефективност на такива спътникови съобщителни услуги, които осигуряват високоскоростни интернет връзки, се посочва в съобщението.

С увеличението на броя на спътниците в орбита, малките спътници и частните инициативи в космическото пространство, устойчивостта и безопасността са изложени на опасност. От огромно значение е да се защити дългосрочната жизнеспособност на космическите дейности, така че Космосът да остане безопасна, сигурна и устойчива среда. Това превръща управлението на космическия трафик във важен въпрос, което изисква ЕС да действа незабавно, заедно и многостранно.

ЕК предлага да бъде извършена оценка на гражданските и военните изисквания и въздействия на управлението на космическия трафик за ЕС; да се укрепи технологичната способност за откриване и проследяване на космически апарати и космически отпадъци; да се създаде подходящо законодателство; да се установят международни сътрудничества в областта на управлението на космическия трафик.

От 2016 г. ЕС разполага с възможност за космическо наблюдение и проследяване. Досега над 130 европейски организации от 23 държави са се регистрирали за услугите. Над 260 спътника на ЕС днес се ползват от услугата за избягване на сблъсък, се отбелязва в съобщението.

Комисията предлага също да се проучи възможността за нарастване на инвестициите на държавите от ЕС в стратегически способности и средства, разработени или набавени в Европа; допълнително да бъдат насърчени съвместното снабдяване с отбранителни способности, разработени в ЕС; призовава държавите в ЕС да продължат да сближават подходите за надзор върху износа на оръжие.

Предвижда се до края на тази година Европейският фонд за отбрана да вложи 1,9 милиарда евро в проекти за изследвания в областта на отбраната и за развитие на отбранителни способности. Комисията посочва, че оценява възможностите за освобождаване от данък върху добавената стойност в тези области, за създаване на нови решения за насърчаване на съвместно купуване на оборудване и за неговата поддръжка.

ЕК призовава за уеднаквяване на надзора над оръжейния износ, особено на разработвани съвместно изделия. Комисията насърчава изследванията и иновациите с двойна употреба в ЕС; приканва държавите да разработят общ подход към критичните технологии; подкрепя иновациите и предприемачеството в областта на сигурността и отбраната; предлага по-честа оценка на съображенията за сигурност и отбрана, включително при проектиране на нови промишлени и търговски възможности, за да се намалят стратегическите зависимости.

Комисията предлага също да се повиши проверката на преките чуждестранни инвестиции и всички държави от ЕС да създадат свои способности за проучване. Според ЕК е необходимо ЕС да разработва технологии с двойна употреба по подразбиране, когато са предназначени за космическите инфраструктури.

ЕК ще оцени пропуските и нуждите, както и стъпките за справяне с хибридните заплахи. Комисията ще поиска от европейските организации по стандартизация да разработят общи изисквания за киберсигурност и за неприкосновеност на личния живот.

Предвижда се ЕК и държавите в ЕС да повишат готовността за действия при широкомащабни киберинциденти. До края на годината ЕК ще предложи промени на съвместния план за действие за повишаване на военната мобилност във и извън Европа. Комисията ще предприеме действия за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на околната среда, свързани с отбраната.

Източник: bta.bg

Най-ново

Единична публикация

Избрани