Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник д-р Ангел Гозманов: Подобряваме условията за диагностика и лечение

[post-views]
Полковник д-р Ангел Гозманов: Подобряваме условията за диагностика и лечение

Лекар с 200 парашутни скока ръководи военната болница в Пловдив

Полковник д-р Ангел Гозманов: Подобряваме условията за диагностика и лечение

Полковник д-р Ангел Гозманов е началник на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) –  Пловдив, към Военномедицинска академия (ВМА) – София. Завършил е медицина в родния си град Пловдив през 1993 г. Има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. Завършил е курс по здравен мениджмънт. Бил е лекар в медицински пункт, началник на бригаден медицински пункт, ординатор в терапевтична клиника, началник на общо терапевтично отделение, началник на отделение „Пневмология и фтизиатрия” в клиника по вътрешни болести. На сегашната длъжност е от 5 юли 2019 г.

Полковник д-р Гозманов бе любезен да отговори на въпроси на представител на в. „Българска армия” в навечерието на 25 февруари – денят, в който Пловдивската военна болница е създадена преди 133 години.

– Господин полковник, какви мерки предприехте и как се справя досега Военна болница – Пловдив, в борбата срещу COVID-19?

– Нашата болница има дълга история. Вече 133 години ние служим на обществото, като се грижим за здравето на хората, които сега са или са били част от редиците на Българската армия, както и на цивилни граждани. Смятам, че МБАЛ – Пловдив, като част от ВМА бе сред първите лечебни заведения, адекватно оценили пандемичната обстановка. Изградена бе стратегия за борбата с непознатата инфекция, като още в началото в изпълнение влязоха указания на началника на ВМА относно въвеждане на противоепидемични мерки сред личния състав на БА и структурите, подчинени на МО. Извършено бе преструктуриране на легловия фонд, като беше създадена структура за лечение на пациенти с COVID-19 на база отделението по вътрешни болести и ОАИЛ. Първоначално 24 болнични и 4 реанимационни легла бяха заделени за лечение на средно тежки и тежки случаи с COVID-19. Периодично броят на леглата беше променян в съответствие със структурата на заболеваемостта в страната, и в частност област Пловдив, и решенията на областния щаб. През 2021 г. преминаха над 400 пациенти с COVID-19, 34 от тях на интензивно лечение в отделението по реанимация.

– Какви промени настъпиха във вашата дейност през 2021 г.?

– Пандемията промени драматично начина ни на живот, мислене и работа. Трябваше да приложим нови подходи във връзка с различните условия, които настъпиха. Чрез преструктуриране успяхме да ангажираме само отделението по вътрешни болести и ОАРИЛ за лечение на пациенти с COVID-19, и така съхранихме дейността на другите клиники и отделения, в които се лекуваха болни с други заболявания. Предизвикателство пред персонала на болницата бе да защити и да получи одобрение за провеждане на обучение на лекари специализанти и на специалисти по направление „Здравни грижи“. През 2021 г. със заповед на министъра на здравеопазването след оценка на експертната комисия към консултативния съвет на Министерство на здравеопазването и извършена проверка съгласно Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. болницата получи такова одобрение за срок от пет години.

– Получавате ли помощ от ръководството на Българската армия и от военните формирования?

– Смятам, че работихме обединени. Националният ни девиз „Съединението прави силата” в тази усложнена обстановка важи в пълна степен. За подпомагане на работата на болницата бяха ангажирани военнослужещи от военните формирования в състава на СКСО за периода от декември 2020 г. до април 2021 г. В болницата на ротационен принцип преминаха 12 ротации с около 50 военнослужещи, като болницата осигури работно облекло, предпазни средства и проведе необходимите инструктажи. С отделението по превантивна медицина към ВМА активно участвахме във въвеждането и спазването на противоепидемичните мерки във формированията и структурите на МО. Осигурихме навременни диагностика и лечение на болни с коронавирусна инфекция и активно се включихме във ваксинацията срещу вируса SARS-CoV-2 на военнослужещи и граждани, включително и с ваксинационни пунктове извън територията на болницата. В тези мероприятия получихме методична и професионална подкрепа от ръководството на ВМА.

– Какво е сегашното състояние на МБАЛ – Пловдив? Колко души обслужвате, колко е броят на болничните легла и разполагате ли със съвременна апаратура?

– Болницата ни продължи да изпълнява своите задачи по медицинско обслужване на военнослужещи и цивилни служители от системата на МО. Не се наруши ритъмът на извършване на периодичните медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия, на профилактичните годишни прегледи и на прегледите на кандидатите за военна служба. Осъществи се медицинско осигуряване на множество национални и многонационални учения. Наши медицински специалисти преминаха през мисии извън територията на България. В момента болницата разполага със 120 легла, разкрити в две клиники и седем отделения, три от които по образна диагностика, клинична лаборатория и патологоанатомия. В полосата си болницата обслужва около 8500 военнослужещи и цивилни служители от системата на МО и БА. С работата си специализираната извънболнична помощ е спечелила добро име в града. В кабинетите, базирани в КДБ, работят специалисти по пулмология, ендокринология, кардиология, хирургия, ревматология, образна диагностика, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, УНГ и очни болести. Въпреки усложнената епидемична обстановка ръководството на ВМА продължи да реализира своята стратегия по осъвременяване на наличната апаратура и тя е залегнала в концепцията на началника на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски за развитие на периферните военни болници. До момента на болницата ни бяха осигурени нови апарати за обдишване, два мобилни дигитални рентгенови апарата тип „Кугел“, рентгенов апарат тип С-рамо, ЕКГ апарати, дефибрилатори, монитори и перфурзори за интензивно лечение на пациентите, кислородни концентратори с висок дебит. Благодарни сме на посолството на САЩ в България, което ни дари последно поколение PCR апарат за провеждане на полимеразна верижна реакция в реално време, осигуряваща прецизна диагностика на SARS-Cov-2. В отделението по образна диагностика медицинските апарати са свързани в системата PACS, което позволява всеки лекар от болницата от стационарния си компютър в отделението да разглежда образите. В операционните ни използваме модерна апаратура, с която се работи и във ВМА. Целта е независимо къде се намира военнослужещият или цивилният служител от БА, той да получава професионална и високоспециализирана медицинска помощ.

– Какви са най-важните ви задачи през 2022 г.?

– Днес болницата е институцията, която не само се грижи за здравето на военнослужещите от кадъра и резерва на Българската армия, но и за всички български граждани, нуждаещи се от висококвалифицирани медицински грижи и лечение. Затова най-важната задача на ръководството на болницата и за 2022 г. е да осигурим адекватни и навременни грижи на нашите пациенти в условията на пандемия. Стартирахме и спешни и неотложни ремонтни дейности, подкрепени от ВМА. Надяваме се да имаме нови възможности през 2022 г. да подобрим условията за труд в болницата и да осигурим добри условия за диагностика и лечение. Разчитаме, че новите мобилни дигитални рентгенови апарати, подходящи за спешни и планови графии при леглото на болния, както и С-рамо ще подобрят диагностичните възможности в клиниките и отделенията. Прилагането и развитието на лапароскопската хирургия ще доведе до намаление на болничния престой и по-бързото постоперативно възстановяване на пациента. Във връзка с постигнатото искам да изкажа изключителната си признателност към Управлението на ВМА – София, за получените подкрепа и доверие. За мен е чест и удоволствие да поздравя личния състав на болницата със 133-годишнината от създаването й. Да уверя, че положеното преди 133 години начало на военното ни здравеопазване в Пловдив винаги е било в добри и съвестни ръце. Благодаря на хората, с които работя за всеотдайността им, за старанието и положените усилия. Желая им да са здрави и да отстояваме доброто име на нашата болница.

– Накрая бихте ли посочили къде сте служили като войник и на кой бригаден медицински пункт сте били началник?

– И като войник, и като офицер съм служил в Специалните сили. От 1985 до 1987 г. бях войник в 68-и парашутно-разузнавателен полк, а от 1994 до 1998 г. служих като военен лекар в 68-а разузнавателно-десантна бригада, сега Съвместно командване на специалните операции. Участвал съм в популярните парашутни многобои, записал съм и общо 200 парашутни скока като войник и офицер.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Цончо Драгански

Най-ново

Единична публикация

Избрани