Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Република България ще увеличи участието си в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтеа“

[post-views]

До 140 български военнослужещи от междинния регионален резерв в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтеа“ с необходимото въоръжение и техника ще бъдат развърнати в Босна и Херцеговина, заедно с военни формирования от Австрия, Румъния и Словакия.

Контингентите с обща численост около 500 военнослужещи от междинния резерв ще бъдат развърнати в Босна и Херцеговина, за да усилят вече намиращите се в страната международни сили (EUFOR). Развръщането на този контингент от междинния резерв на EUFOR е превантивна мярка за усилване на стабилността в Босна и Херцеговина чрез разполагането на достатъчен брой подготвени сили на територията на страната в подкрепа на усилията на нейното правителство за поддържане на безопасна и сигурна среда и за демонстриране на решимостта на Европейския съюз за запазване на стабилността в Босна и Херцеговина.

Силите на EUFOR са разположени в Босна и Херцеговина от 2004 г. и се състоят от общо 3500 военнослужещи, 600 от които са развърнати в страната и в момента. С контингентите от Австрия, България, Румъния и Словакия, които предстои да бъдат предислоцирани в страната, общата численост на EUFOR ще достигне 1100 души.

В периода 1-3 март от военните формирования в Пловдив, Бургас и Карлово по републиканската пътна инфраструктура ще се придвижва личен състав и техника от състава на контингента към гр. Плевен, след което контингентът ще се отправи към база „Бутмир“ в Сараево, Босна и Херцеговина.

Участието на българските военнослужещи в операцията на ЕС „Алтеа“ е в изпълнение на Решение № 484 от 14 юни 2012 г. на Министерския съвет на Република България за участие на контингент от въоръжените сили на Република България във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – „Алтеа” (изменено и допълнено с РМС № 390 от 17.05.2016 г., изменено и допълнено с РМС№ 691 от 09.11.2017 г., изменено и допълнено с РМС №757 от 08.12.2017 г. на Министерския съвет на Република България), и по искане на командващия на операцията на Европейския съюз „Алтеа“.

Източник: mod.bg

Най-ново

Избрани