Информационен център на Министерство на oтбраната

Подполковник Стефан Маринов: Близо 10% от резервистите искат да се обучават в НВУ

Подполковник Стефан Маринов: Близо 10% от резервистите искат да се обучават в НВУ

В район Велико Търново съотношението мъже–жени е 75 към 25 в полза на мъжете, твърди началникът на Център „Професионално и продължаващо обучение“ във военния университет

Подполковник Стефан Маринов: Близо 10% от резервистите искат да се обучават в НВУ
Подполковник Стефан Маринов
 • Г-н подполковник, Вие посрещнахте кандидатите за срочна служба в доброволния резерв в началото на януари във Велико Търново. Какви бяха тогава впечатленията Ви от тях и какви са сега?
 • Те бяха развълнувани от това, да прекрачат прага на Националния военен университет (НВУ) „В. Левски“ във Велико Търново. Някои от тях бяха по-уверени, други не чак толкова, но след месец подготовка всички вече изглеждаха значително по-уверени. Хората са изключително мотивирани за изпълнение на задачите, които са описани в програмата за подготовка. Макар и при отрицателни температури, на стрелбищния комплекс „Беляковец“ към НВУ всички изпълниха задачите по огнева подготовка на едно добро ниво и с изключително желание, усърдие и устойчивост. Около 10% от обучаващите се имат желание да продължат обучението си в НВУ като курсанти. Друга част искат да са военнослужещи. До момента има голям интерес от тях за работа в системата на Въоръжените сили. Един малък процент от хората са с основно образование, но те съгласно закона нямат право да продължат подготовката си на следващите етапи, като полагането на военна клетва за тях ще е в края на службата. Те ще придобият военноотчетна специалност, въпреки че имат желание да продължат. Беше им обяснено, че, след като придобият средно образование, имат право да кандидатстват за следващите смени, които ще бъдат организирани за специална военна подготовка.
 • Как беше осигурен битовият въпрос с настаняването, обличането и изхранването на този контингент хора и каква беше готовността на НВУ за това?
 • НВУ беше готов в заповяданите срокове за осигуряване на българските граждани, желаещи да се обучават в срочна служба в доброволния резерв. В битово отношение спалните помещения са оборудвани с нови мебели и ново спално бельо. Има перални и сушилни машини, дрехите са „прогонени“, както се казва, имаше несъответствия по размерите, но те са отстранени своевременно. По трима човека са настанени в спално помещение. Имат самостоятелен санитарен възел за всяко спално помещение. Изхранването е триразово – закуска, обяд и вечеря, съгласно меню-разкладката. Мероприятията по ежедневия живот са обявени със заповед на началника на университета, в разпределение на времето в денонощието.
 • Какъв е профилът на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв и как се организира тяхната теоретична и практическа подготовка в НВУ?
 • В район Велико Търново съотношението мъже–жени е 75 към 25, в полза на мъжете. Около 9% имат висше образование, 2% са с основно образование, останалите са със средно образование. Семейните са около 45% от всички обучаващи се военнослужещи и около 55% са несемейните. Има различни категории хора с различен житейски и професионален опит, които обхващат доста голяма извадка от българското общество, и е показателно за това, че във всички прослойки има интерес към този тип обучение. Хората, запознавайки се с войсковия живот и нормите на поведение във Въоръжените сили, проявяват дългосрочен интерес и желание за продължаване на обучението в следващите етапи и образователно-квалификационни степени, които предлага университетът.
 • Как ще бъдат отчетени резултатите от този първи етап на подготовката, преди да стартира следващият етап, и как ще бъдат използвани поуките от практиката за втория етап през юли 2022 г.?
 • Първият етап на подготовката завърши през февруари. Той е по начална военна подготовка. Със заповед на началника на НВУ беше създадена комисия за провеждане на изпитите, които са залегнали в програмата за обучение по начална военна подготовка. Тя е утвърдена от началника на отбраната и е разработена съвместно от НВУ и Сухопътни войски. Първият етап завърши с изпити по строева подготовка, физическа подготовка, огнева подготовка, Устав за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България, ядрена, химическа и биологическа защита и екология и тест по начална военна подготовка. След проведените изпити беше изготвено обобщено класиране, обявено със заповед на началника на НВУ и на всеки един успешно преминал изпитите беше връчено удостоверение за военноотчетна специалност, което ще позволи на колегите от Централно военно окръжие съответният военнослужещ да бъде зачислен в запаса на Въоръжените сили на Република България.
 • Какво ще можете да използвате от обучението на първия випуск за следващия модул през лятото?
 • Трупаме информация и до края на юни ще направим пълен анализ на етапите на подготовката. Досега такъв беше направен за началната военна подготовка. Вторият етап започва на 11 април, а цялото обучение завършва на 30 юни. Един от важните фактори е метеорологичната обстановка – срещата на военнослужещите с лютата зима, имам предвид конкретно огневата подготовка. Наблюдението на командването е, че това са хора, които са преминали медицински прегледи и подбор, но все пак не са били толкова активни, поне някои от тях, през време на цивилния си живот. Сблъскването с войсковия живот е чисто психологическа бариера, която трябва да бъде преодоляна от всеки индивидуално. Може би началото на обучението трябва да е в пролетните или есенните месеци на календарните години, в които ще започват смените за обучение на тази категория военнослужещи. Това е един от изводите, които правим след стартирането на този курс.
 • Какви мерки бяха взети за преодоляване на последствията от пандемията?
 • Мерките, които взехме, са на първо място изолиране. Обучаемите не контактуват с външния свят и са на приказармен режим. Не се допускат свиждания с външни хора. Учебните занятия са в ограничена среда. Те са 24 часа заедно в битово отношение и в учебна среда. Ако някой все пак прояви симптоми, е създадена  организация със заповед на началника на НВУ и болните могат битово да се изолират в отделни помещения.
 • Какви са другите направления и сфери, в които се развива и работи Център „Професионално и продължаващо обучение в НВУ?
 • Основната ни задача в момента е администрирането и осигуряването на виртуалната среда за обучение в НВУ. Създадена е система за дистанционно обучение и всички обучаеми имат персонални акаунти за работа във виртуална среда. Същевременно обаче занятията на обучаемите в сектор „Военна подготовка“ са с практическа насоченост и не могат да участват в този процес, защото основната част от подготовката им е свързана с придобиване на знания и умения на ниво „войник“.

Структурата е улеснена и оптимизирана

„Подготовката на доброволците в резерва се извършва от командирите на взводове и роти в Сектор „Воeнна подготовка“ на Центъра за професионално и продължаващо обучение и инструктори от състава на центъра“, казва подполковник Маринов.

Центърът е структуриран в четири сектора – „Военна подготовка“, където реално се извършват обучението и подготовката на военнослужещите за срочна служба в доброволния резерв, „Следдипломна квалификация и кариерно развитие“, който отговаря за администрирането и осигуряването на курсовете за повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители във Въоръжените сили и конкретно – задачите, които са поставени на университета за провеждане на такива курсове.

Другият сектор е „Дистанционно обучение“, който отговаря за администрирането и създаването на дистанционното обучение в университета и виртуалната среда за обучение на всички обучаеми – курсанти, студенти, специализанти.

Последният сектор е „Компютърни симулации“, който подпомага обучението на военнослужещи, които участват в международни мисии на НАТО. След това се разработват програми за следващи участия на български военнослужещи и ако е необходимо, секторът има възможност и способност да провежда обучение на такива военнослужещи.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top