Информационен център на Министерство на oтбраната

58 300 четвъртокласници в 1751 училища се явяват на външно оценяване

Над 110 000 ученици в 7 и 10 клас на национално външно оценяване по математика

Очаква се на изпитите по български език и литература в четвъртък и по математика в петък на националното външно оценяване за IV клас  да се явят почти 58 300 четвъртокласници в 1751 училища.

Това съобщиха от МОН.

Задачи, които изискват творчество и логическо мислене, са включени в тестовете днес и утре, както и през предишните години.

Изпитите започват в 10 часа, а дните, в които се провеждат, са учебни. При необходимост всяко училище може да прави разместване в седмичното разписание, за да осигури по-добра организация.

Около 17 000 квестори ще следят за реда и спокойното протичане на националното външно оценяване.

Учениците пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това се сканира и оценява в електронна среда.

Тази година също изпитът по български език и литература е от три части.

В първата децата трябва да се справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверят техните умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо оформяне на началото и края на изречението. Към диктовката четвъртокласниците ще решават също 10 езикови задачи с избираем отговор.

Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. При отворените въпроси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от текста или със свои думи.

Третата част е задачата за създаване на собствен текст. От учениците се изисква да създадат самостоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смислово единство, езикова свързаност на написаното и творческо и оригинално мислене.

При теста по математика също няма промяна спрямо миналата година. Изпитът се състои от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет задачи изискват кратък свободен отговор, има и една текстова задача с практическа насоченост. От децата се очаква да прилагат алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и дeлeние, да работят с мерните единици, да познават геометричните фигури и техните елементи, да описват ситуации от реалния свят с математически модели.

Освен прилагане на изученото учебно съдържание, решаването на текстовите задачи предполага и изява на личностни качества – логическо мислене, съобразителност, наблюдателност.

Максималният брой точки на всеки изпит е 100. Той се преобразува в оценка.

Източник: news.bg   

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top