Информационен център на Министерство на oтбраната

Контраадмирал от резерва о.р. д-р Николай Николов: Над 100 участници от 21 държави очакваме в Пловдив

Контраадмирал от резерва д-р Николай Николов: Над 100 участници от 21 държави очакваме в Пловдив

Има географско разширение в посока Азия, Европа и нашия регион, казва председателят на фондация „Хемус – 95”

– Г-н контраадмирал, какъв брой изложители и от колко държави очаквате на тазгодишното издание на изложението „Хемус”?

– С удовлетворение мога да кажа, че „Хемус 2022” предизвиква растящ интерес в сравнение с предишните издания на изложението. Към момента вече имаме над 100 участници от 21 държави. Като изложители, подизложители или представени на щанд участват компании от Австрия, Австралия, Белгия, България, Германия, Гърция, Израел, Индия, Испания, Италия, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, САЩ, Сърбия, Турция, Финландия, Франция, Чехия и Пакистан. От особена важност е фактът, че има географско разширение в посока Азия, Европа и нашия регион. Имаме участници от нови за „Хемус” страни като Индия, Пакистан, Норвегия, Гърция, Румъния и Сърбия.

– Разширява ли се участието на традиционните изложители, които присъстват на всички изложения през последните години?

– Да, и разширеното участие на традиционните изложители е от особена важност за престижа на изложението. Особено предвид факта, че тази категория изложители са големи, световноизвестни компании със сериозен дял в този бранш. Разширен и силен интерес към „Хемус 2022” показаха изложителите от Германия (8 компании), Израел (4 компании), САЩ, Финландия и Франция (по 3 компании), Испания и Литва (по 2 компании). Останалите традиционни изложители запазват участието си на нивото на предишните издания на изложението.

– А има ли „новобранци” – компании-стартъпи, които за първи път се явяват на „Хемус”?

– Вече се спомена, че имаме големи и отдава установени на пазарите изложители от 6 нови за „Хемус” страни. По по-различен начин стои въпросът със стартъп компаниите. Броят им не е голям, независимо от преференциалните условия за участието им, които предоставяме. Това се очертава и като световна тенденция в бранша и не е учудващо предвид сложната геополитическа и икономическа ситуация, както и неизбежните все още последствия от пандемията.

– Това, че има традиционни участници, означава ли, че те виждат икономическа изгода от изложението? Имате ли данни какви обеми продукция и на каква стойност се договарят обичайно на „Хемус”?

– Очевидно, и традиционните, и новите изложители участват поради потенциала за икономическа изгода от това участие, т.е. заради търговския си интерес. И в този контекст, фактът, че „Хемус 2022” има значителен ръст в изложители говори красноречиво не само за популярността на изложението, но и за атрактивността на страната ни като място за добра и безопасна инвестиция, и сигурна бизнес среда. Да, има данни дори за сключени по време на изложението сделки, въпреки че в повечето случаи такива само се договарят предварително. Обемите на договорената продукция и стойността на договорите са строго пазена фирмена тайна, което е разбираемо. Показателно е обаче, че сключването на договори по време на изложението далеч не е първи приоритет на изложителите, и не само за „Хемус”. Такава цел си поставят предварително едва 23% от участниците, като половината от тях успяват да я реализират. Успоредно с това за 40% от изложителите участието цели реализиране на PR стратегията на компанията, като 70% от участниците в „Хемус 2020” са реализирали тази своя цел. На приоритетни места в целите си изложителите поставят рекламата на своите продукти и услуги (65%) и на първо място – създаването на бизнес контакти (70%). Отново по отношение на „Хемус 2020” тия цели са реализирани на 89% и 96% – съответно. Краткото послание е, че изложителите ценят „Хемус” най-вече като форум за бизнес контакти и като място, на което успешно могат да рекламират продуктите и услугите си. Разбира се и двете приоритетни цели попадат в групата на икономическата изгода и търговския интерес от участието в изложението.

– Ще видим ли на изложението основните участници във вече реализираните големи модернизационни проекти на Българската армия – за изтребители и за кораби? Предвижда ли се участие на повече фирми с интерес към третия голям проект – за бронирани бойни машини за пехотата, както и към други проекти, като този за 3D радари? 

– Да, изпълнителите на модернизационните проекти за българските ВМС и ВВС участват значимо в „Хемус 2022”. Участват и други чуждестранни фирми от Италия, Германия, Израел, Франция, Норвегия и др., чиято продукция пряко или косвено може да бъде свързана с тези проекти. Интересът по отношение на проекта за българските СВ е много голям. Свои продукти в тази област предлагат компании от Франция, Финландия, САЩ, Турция, България и др. Аналогично е и предлагането на продукти, свързани и с други наши модернизационни проекти. В този контекст организаторите на изложението са удовлетворени, че се реализира една от основните му цели, а именно да способства и осигури среда за развитие на способностите на българските Въоръжени сили.

– В сравнение с други години как ще бъде представена българската отбранителна индустрия?

– Участието на българския бизнес в този бранш следва да се раздел на две. От една страна, участието на компаниите от Сдружение „Българска отбранителна индустрия – Академик Стефан Воденичаров” е на нивото от предишните издания на „Хемус”, което е задоволително. Компаниите от Сдружението са тези, които основно предлагат продукти, пряко или косвено свързани с модернизационните проекти на БА. От друга страна, проявеният интерес от останалите български компании бележи спад от около 10%. И независимо от актуалните причини за това, свързани с националната и глобалната икономическа ситуация и негативното й отражение върху средния и малък бизнес, това е въпрос, който следва да бъде анализиран и адресиран незабавно.

– Предвижда ли се отново участие на видовете Въоръжени сили, както и на структури от Министерството на отбраната?

– Участието на въпросните структури е неотменима и от първостепенно значение част от изложението. С незначителни изключения като изложители участват всички структури, пряко подчинени на Министерството на отбраната, в това число и висшите учебни заведения и научни звена. По отношение на военните формирования от БА „Хемус 2022” се радва на едно разширено участие. Тук е моментът да се добави, че вече традиционно в изложението участва и контингент от Европейското командване на ВС на САЩ с две бойни машини и един безпилотен летателен апарат. Това участие е от изключително значение и поради отправеното актуално политическо послание за съюзното и двустранното партньорство между двете държави.

– Кои са акцентите в съпътстващата програма на изложението – конференции, семинари, дискусии?

– „Хемус 2022” ще предложи освен традиционните и две нови съпътстващи събития. Tемата на  XI Международна научна конференция е: „Научните изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности”. Събитието ще се проведе на 2-3 юни в МПП Пловдив. Новият формат предизвиква засилен интерес и разширено участие. Индустриалният форум е предвиден за 1 юни, а темата е: „Актуални приоритети за развитие на отбранителни способности и иновации в отбраната. Прилагане на засилено военно-техническо сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО”. Демонстрационните стрелби на ЦАТИП „Змейово“ са планирани за 3 юни и тази година предизвикват разширен интерес. Към момента участие са заявили 8 фирми, една от които чуждестранна от Чехия. Ново съпътстващо мероприятие е Международният симпозиум: „Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана “ (RISE-SD), който ще се проведе в периода 31 май – 2 юни в МПП Пловдив. А другото ново съпътстващо мероприятие е състезанието Хакатон DefInSpace (DIS) България-2022, 3-4 юни 2022 г., организирано със съдействието на Офиса за трансфер на аерокосмически технологии РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР, Българска академия на науките, под патронажа на Посолството на Франция в България и с подкрепата на Министерството на отбраната.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top