Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

ВВВУ „Г. Бенковски“ обучава инженерите на бъдетещето

[post-views]

Красимир МИТОВ    

Увеличава се интересът към новите дисциплини

„Приемът на курсанти и студенти през последните години във ВВВУ „Г. Бенковски“ показва повишен интерес на маладите хора към специализациите „Въоръжение и боеприпаси“ и „Роботехнически авиационни системи“ – смята полк. доц. д.н. Милен Атанасов – началник на катедра „Тактика, Въоръжение и Системи за сигурност в отбраната“. Катедрата има възможност да обучава курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, а така също – на студенти по специалност „Въоръжение и боеприпаси“ и „Роботехнически авиационни системи“.

Тази нова специалност, създадена след възстановяването на училището изгражда компетенции за придобиване на инженерни знания, за създаване на концепции, дизайн, развитие, производство и експлоатация на роботехнически системи в различни отрасли на производствената и непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване. Завършилите курса на обучение имат възможност за реализация навсякъде, в малки и средни фирми, в сферата на образованието, транспорта, както и в научно-развойни звена.

Полковник Атанасов е убеден, че випускниците могат успешно да се реализират като инженери в авиационните фирми у нас и в чужбина, като технолози в ремонтни заводи и предприятия на военнопромишления комплекс. Студентите имат възможност да получат сертификат за завършено базово обучение категория В1, В2, В3, с което могат да търсят реализация като технически персонал във всички авиационни фирми и летища в ЕС и по света които са под юрисдикцията на EASA.

„Ние сме лицензирани от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна агенция“ като „Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване“, а също така е лицензирана и „Одобрена организация за обучение“, което ни дава възможност да обучаваме и пилоти за гражданската авиация“, с чувство на отговорност споделя полковник Атанасов. Тенденцията показва, че сме на прав път  смята военнослужещият. Тактиката и въоръжението вървят ръка за ръка. Със създаването на всяка една нова платформа изниква и обоснован интерес към нея. Ето защо се увеличава и интересът към новите дисциплини, които усвояват в катедрата.

Възможностите на самолета да носи сътветното въоръжение определя и тактиката на бойното му използване. Курсантите изучават както общата тактика на войсковия бой, така и тактиката на авиацията в тактиката на родовете войски. Така наречените „умни“ боеприпаси също са залегнали в програмите за обучение на курсантите и студентите. С приемането на въоръжение на новия самолет F-16 block70 те ще се запознаят с неговата експлоатация и самите средства за поразяване, с изискванията за тяхното съхранение и използване.

В катедрата се работи и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторски програми: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ и „Организация и управление на въоръжените сили“, а също така и обучение на военни и граждански лица в курсове за следдипломна квалификация. „Трябва да отбележа, че след възстановяването на военното училище, в катедрата беше защитета втората образователна научна степен „доктор“ от инж. Радослав Великов от „Дунарит“ АД гр. Русе, с научен ръководител доц. д-р Кольо Колев“, казва полк. Атанасов.

Катедрата предлага и нов курс „Обучение на оператори и анализатори на безпилотни летателни апарати“. За целта са обучени инструктори офицерите капитан асистент д-р Кирил Камбушев, капитан асистент Николай Кънев и лейтенант Светослав Сашов.

Учебно-материалната база е подготвена добре за качествено обучение, заслуга за което имат „Дунарит“ АД гр. Русе за реновирането на кабинетната база (кабинет „Средства за поразяване“), а за оборудването спомогна Асоциацията на Българската авиационна индустрия с образци управляеми и неуправляеми средства за поразяване“, казва полковник Атанасов.

Полковник доц. д. н. Милен Атанасов е роден през 1969 г. в Добрич. През 1993 г. завършва ВВВУ „Г. Бенковски“ военна специализация  „Авиационно въоръжение “. Обича да казва, че е потомствен авиатор – оръжейник, тъй като и неговият баща подполковник Атанас Атанасов също е завършил авиационно въоръжение в авиационното училище в Ловеч през миналия век. 2007г. придобива образователна научна степен „доктор“, а през 2018 г. – става „доктор на науките“. От 2020 г. е началник на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“.
През оскъдното свободно време обича разходките и спорта сред природата, а най-вече разходката с малката си внучка Зара. Заобиколен в семейството от лекари – съпруга, дъщеря и зет, той с вълнение казва: „Горд съм, че успях да запазя любовта към родината на моите близки и да ги убедя, да останат в България, да не я напускат и да се реализират успешно тук“.

Провежда се курс на обучение по системата CATIA

По програма „Еразъм плюс“ катедрата провежда курс на обучение по системата CATIA в лабораторията 3D EXPERIENCE с две курсантки от Румъния с курсови проекти на теми: „Оперативна съвместимост на Румънските ВВС и НАТО под влиянието на геополитическите условия“ и „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“. „Учебната лаборатория 3D EXPERIENCE е гордостта на катедрата. Тя спомага да подготвяме инженерите на бъдещето в нашата авиация“ казва полковник Атанасов. Изградена е като съвместна инициатива на IAS и HAYCAD INFOTECH.

След разработването на курсовите проекти в училището от курсантите Григоре Роксана и Крецу Андра, те ще ги защитават в тяхната Военно-въздушна академия.

Избрани