Информационен център на Министерство на oтбраната

Ще обучава ли средното училище специалисти за армията?

Ще обучава ли средното училище специалисти за армията?

Ще обучава ли средното училище специалисти за армията?
Христо СИМЕОНОВ

По тази тема разговаряхме преди време с народния представител Христо Симеонов. Докъде стигна идеята му?

Покрай големите политически драми трудно се забелязват някои инициативи на народни представители, които биха дали добри резултати. Защо средното училище да не дава възможности за нов тип професии, свързани с отбраната на страната? Например специалист по авиотехника и роботика (специалност поддръжка на дронове), специалист спасител при бедствия и аварии (специалност Управление на кризи, както и професия Парамедик), специалист по киберсигурност във втори гимназиален етап на средното образование. Всички тези нови професии и специалности могат да бъдат част от едно ново професионално направление, наречено „Отбранителни технологии“.

По тази тема разговаряхме преди време с народния представител Христо Симеонов. Един от мотивите му да тръгне по пътя на реализирането на инициативата бе

големият недостиг на военнослужещи

Има и нужната експертиза, за да постигне успех. Завършил е военизираното Средно специално училище по морски и океански риболов „Генерал Владимир Заимов“, гр. Бургас, по специалност „Корабни машини и механизми“. Има опит на военните кораби във ВМБ „Атия“ като моторист от БЧ (бойна част) 5. Бил е командир на отделение, заместник-командир на взвод и дубльор старшина на рота. Професионалната му  реализация е основно в сферата на средното образование с 30 години педагогически стаж.

На първо място, казваше той, е

необходим анализ

както на настоящите, така и на прогнозните нужди от конкретен тип средни специалисти в армията. В актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022–2024 г. на МОН пише, че тя е насочена към „осигуряване на възможности за избор на профилирано или професионално образование в зависимост от потребностите на пазара на труда; инвестиции в поетапното модернизиране на професионалните училища и изграждане на технологични лаборатории с участие на бизнеса и развитие на нови възможности за хоризонтална и вертикална проходимост в системата.“ Въоръжените сили на България и военнопромишления комплекс в страната е важна пазарна ниша. Време е според него Министерството на отбраната да заяви  своите нужди пред бизнеса и образователната система.

На едно от последните заседания на Комисията по отбрана стана ясно, че

в инициативата има движение 

Ще обучава ли средното училище специалисти за армията?
Учениците не крият интереса си към армията. Защо някои от тях да нямат професионален интерес към военната служба още в средното училище?

„Въпросът е много важен и много интересен“, каза тогава министърът на отбраната Драгомир Заков. Не само знаем, но сме говорили многократно и вече има такъв процес заедно с Министерството на образованието и науката, като е имало и няколко съвместни срещи. Наистина идеята е много интересна, бих казал до известна степен нестандартна дотолкова, доколкото не беше обсъждана, преди да бъде повдигната от господин Симеонов“, посочи заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов. Той отбеляза, че от Министерството на отбраната инициативата се оценява като изключително полезна, защото ще даде възможност да се готвят специалисти в областта на отбраната и сигурността още в средните училища.

„Хубавото е, че вече има и определен резултат. С МОН постигнахме разбиране, че те трябва да проверят в кои училища и доколко може да бъде включено това в програмите“, каза заместник-министър Божилов. „Така или иначе, нашето министерство категорично застава зад идеята и сме готови да я доведем докрай, в смисъл да се създадат програми, за да могат да се готвят ученици“, посочи той.

„Заслужава внимание

последователността на Христо Симеонов

Първата му среща е на 7 февруари, когато представя проекта си в Министерството на отбраната. След това по неговите думи е създадена междуведомствена комисия и са проведени няколко срещи между Министерството на образованието и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). През април той е инициирал тристранна среща между Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката и НАПОО. Тогава, казва г-н Симеонов, изяснихме, че има възможност, без да правим каквито и да било промени, да се започне такава подготовка в отделни професионални гимназии.

По-късно започва конкретната работа

Наема двама нещатни сътрудници за изготвяне на училищни учебни планове, които да покрият потребностите на Министерството на отбраната. Изисква да му определят училищата, в които той и колегите му да разговарят с директорите и да ги убедят, че такава подготовка на учениците е необходима.

„Аз имам готов разработен план и учебни програми, но до момента не съм потърсен повече и не съм информиран за някакъв план, по който ние съвместно да работим, за да можем да постигнем тези цели, които сме си поставили, защото отбранителните способности не са само желязо, отбранителните способности са интелект, хора и компетентности на тези хора“, казва народният представител.

За развиване на идеята и нейното практическо приложение Симеонов се е срещал още с началниците на Военна академия „Георги С. Раковски“, ВВВУ „Георги Бенковски“ и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. „Всички приветстваха тази моя идея и решихме, че бихме могли да създадем такива учебни планове и учебни програми, които да застъпват двете степени на професионалното образование и да ги покрием едновременно, за да може да се влезе в средното образование, да се мине евентуално през висшето образование и по този начин да подготвим максимално хора, които да бъдат изключително ефективни в ситуацията, в която ние живеем“, посочи народният представител.

План за спасители при бедствия и аварии

Паралелно с тази поредица от срещи и разговори народният представител, който е и член на Комисията по отбрана в НС, разработва учебен училищен план за спасители при бедствия и аварии. В него се предвижда изучаване на допълнителни модули, които да дадат възможност на учениците директно да се влеят в редиците на Българската армия. Дори тези деца да преминават специален медицински преглед, за да се знае доколко ще бъдат годни по-нататък за кариерно развитие в армията.

Всичко по думите на Христо Симеонов е направено, очаква се да се посочат училищата, където да се презентира проектът и да се даде зелена светлина на тази форма за подготовка на специалисти за Въоръжените сили. Въпросът е дали ще има приемственост в политиката. Поне в интерес на армията.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top