Информационен център на Министерство на oтбраната

Мобилизационнозанятие проведоха в Сливен

Мобилизационнозанятие проведоха в Сливен

Валерия ТОДОРОВА

В Сливен се проведе съвместно практическо занятие на Военно окръжие – Сливен, и личния състав на мобилизационния модул на Център за подготовка на специалисти. По същество то е от периодично провежданите мобилизационни тренировки. Добре планирано, с ясно определени задачи, роли и сценарий, то премина стегнато, в пълен синхрон и добра работна динамика. Занятието се водеше на изградения пункт за приемане на запасните в ЦПС от началника на Военно окръжие – Сливен, подполковник Иван Иванов с началник на пункта за приемане подполковник Апостол Николов и заместник-началник майор Жанет Господинова. Учението бе наблюдавано от заместник-командира на Център за подготовка на специалисти полковник Данчо Николов. Присъства и целият личен състав на Военното окръжие. Военнослужещите от ЦПС се справиха отлично със задачите – на своя пост бяха необходимите за случая медицинско лице, регистратор, дозиметрист, приемчици, водачи и охранители.

Занятието започна с явяването на запасните пред представителя на Военното окръжие, който носи сведение за броя на запасните, на които са изпратени повиквателни, а също и азбучните служебни карти на запасните от командата, проверява личните карти и повиквателните заповеди, записва явилите се в численото сведение, отделя резерв и го изпраща на определеното място. Под строй запасните се явяват пред заместник-началника на пункта за приемане, който ги приема, дава конкретна информация и препраща към медицинското лице заявилите, че са болни към момента. Тези, които отпадат по здравословни причини, биват заменени с лица от отделения резерв. И вече като част от военното формирование те се явяват пред началника на пункта за приемане. Следват строго определени и регламентирани процедури и етапи, които са еднакви за всички, и ги „превръщат“ в едно цяло от отделни военнослужещи, всеки от които вече знае своето назначение и своите задължения. А финалът налага извода, че всяка тренировка, всяко занятие са гарант за добра подготвеност при необходимост.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top