Информационен център на Министерство на oтбраната

Ф-16 Блок 70 променя и програмите във военновъздушното училище

Красимир МИТОВ

Курсантите във ВВВУ „Г. Бенковски“ вече се учат да боравят с дронове.

Непринудено започна разговорът ни с о.з. полковник доц. д-р инж. Владимир Савов, ръководител на катедра „Авиационна техника и технологии” във ВВВУ „Г. Бенковски”, но пък бързо започна да „набира височина”. След възстановяването на училището катедрата събра в себе си и наследи шест катедри от старото военновъздушно училище. В нея се изучават специалностите „Летателна експлоатация на въздухоплавателните средства” и „Авиационна техника и технологии”, като отговаря за военните специализации „Летец-пилот”, „Летателни апарати и авиационни двигатели” и „Летищно-техническо осигуряване”. В катедрата се преподават фундаментални за машиностроителните специалности дисциплини, а така също и основополагащи за авиационните професии дисциплини като: „Конструкция на авиационните двигатели”, „Конструкция на летателните апарати”, „Аеродинамика на летателните апарати” и „Авиационни технологии”. Водят се и определящи за авиационните специалисти дисциплини като: „Техническа експлоатация”, „Ремонт на летателните апарати” и „Инженерно-авиационно осигуряване”.

          Със задоволство трябва да отбележа – споделя доц. Савов – че

ние вече изпълнихме със съдържание трите букви „В”

от абревиатурата на военното училище, както заяви и началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски, а именно: Да дадем на нашите випускници висше военно образование – първа степен „бакалавър”, да им дадем авиационно образование по съответната специалност, което е абсолютно конвертируемо както за ВВС, така и за гражданската авиация.

          Най-важното, казва доц. Савов, което очакват от нас ВВС като възложител на обучението, е да дадем солидна професионална квалификация на обучаемите, да възстановим тази практика след завършването на училището, за един месец да се подготви офицерът за длъжността, на която е назначен. В това направление, откакто е възстановено училището, постигнахме значителен прогрес. Сега възстановихме и летателната подготовка, особено последния стаж на курсантите летци, където това лято за първи път те налетяха достатъчно количество часове и получиха съответния сертификат.

          Новите учебни планове от тази година отразяват текущите изисквания на ВВС. Очевидно новите реалности ще наложат да се разгледат на национално ниво концепции и доктрини, които ще бъдат отразени и допълнени към тях. По договор с фирмата производител на Ф-16 Блок 70 ще се направи обучение на преподавателите. Такъв опознавателен курс беше проведен тук – в училището, през септември от двама представители на фирмата. Следващият сериозен курс за обучение на преподавателите предстои в началото на следващата година. Има утвърдена програма и участниците в курса са запознати с нея.

          Най-после, със задоволство отбелязва доц. Савов,

успяхме да осигурим условия за нормална работа на инженерния състав

по техническата експлоатация. Тук са налице два важни момента: Беше възстановена катедрата „Техническа експлоатация на летателните апарати”, което пък от своя страна маркира нашата ориентация към практическата подготовка на курсантите. Тя е безкрайно полезна. В нея се осъществява завършващият етап на професионалната квалификация. Вече имаме и съответната материална база. Катедрата разполага с техническа база за ремонт, с работилници и хангар с площ 2000 кв. м, в който се намират десетки едрогабаритни агрегати, авиационни двигатели, седем самолета и един вертолет.

          Приоритетни за научната работа на катедрата са изследванията в областта на авиационните тренажори, технологиите за възстановяване на ресурса на авиационната техника и технологиите за производство и експлоатация на безпилотните летални апарати (БЛА), известни като дронове. В последните учебни планове, които приехме, в редица дисциплини е включена темата за БЛА, за тяхната конструкция и двигатели. Опитваме се да се включим в курсове за професионална квалификация за БЛА. Такъв курс вече проведохме тази година и безусловно ще има развитие в бъдеще. Събитията около нас ще ни заставят да застъпим тази тематика много по-плътно, още повече че имаме традиции в това отношение. Проектирали сме БЛА, на някакво ниво са били сертифицирани така, че имаме определена база, от която да тръгнем.

          Новата придобивка – Изнесеният комплекс за авиационно обучение (ИКАО), ни дава възможност да водим занятия с курсанти и студенти и да провеждаме допълнителни курсове за професионална квалификация. Наложително е, казва доц. Савов, да се пристъпи сериозно към обновлението на учебно-материалната база със съвременна техника. Предвидено е от фирма Lockheed Martin Corp

изграждането на две зали за виртуална реалност

т.е. с помощта на очилата самолетът ще бъде пред нас такъв, какъвто е в действителност, все едно е истински и всеки един обучаем ще се докосне до него макар и виртуално. Допускам, че в бъдеще ще бъде осигурен и самолет Ф-16 с изразходван ресурс за техническо обучение на курсантите и студентите.

                   Един от доайените в катедрата е о.з. полковник доц. д-р инж. Валентин Киров. Той е и един от любимците на курсантите и студентите, защото с него никога не е скучно – както на лекциите, така и в междучасията. На раздумка винаги може да се научи нещо ново от него. Той е специалист по „Безопасност на полетите”, а едновременно с това преподава и дисциплините „Инженерно-авиационно осигуряване” и „Техническа експлоатация на летателните средства”. Основен мотив в работата му са идеите на братя Райт – Орвил и Уилбър, американски пионери в авиацията, извършили първия в историята на човечеството контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха, затова с гордост цитира мисълта на Уилбър Райт: „Ако търсите абсолютната безопасност, седнете на земята и наблюдавайте полета на птиците…  ”.

          На другия полюс е младият преподавател капитан инж. Николай Кънчев, вече докторант, който работи върху докторска дисертация на тема: „Изследване на възможностите за оптимално проектиране на силови елементи от конструкцията на БЛА”.

Дръзновението на младия офицер

от Г. Оряховица се проявява още в годините на средното му образование в ПГ „М. Ломоносов”, която завършва като първенец със специалност „Програмист”. През 2013 г. завършва специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели”, факултет „Авиационен” към НВУ „Васил Левски”.

          БЛА са значима, непренебрежима чат от авиацията – казва капитан Кънчев, и темите за тяхното изучаване и проектиране са залегнали в учебните планове и програми и аз се радвам, че съм част от това звено, което може да предаде своите опит и знания на курсантите. В кабинет „Динамика на полета” курсантите „летец-пилот” изучават както аеродинамиката, така и динамиката на полета, устойчивост и управляемост на полета на самолета като цяло, като въздухоплавателно средство.

          Ръководител на катедрата „Авиационна техника и технологии“ е о.з. полковник доц. д-р инж. Савов. Той е роден на 04.12.1959 г. в гр. Шумен. Женен е и има три дъщери. Владее английски език. Завършил е математическа гимназия в родния си град. През 1982 г. завършва ВНВВУ „Г. Бенковски” по специалността „Експлоатация и ремонт на летателните апарати”. Службата си започва като старши авиотехник в поделение 32050 в Добрич. От 1998 г. е във ВВВУ „Г. Бенковски”, първо като главен асистент, после като доцент. Преминава през факултет „Авиационен” на НВУ и от 2021 г. е ръководител на катедрата.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top