Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

ЕС призовава Украйна да се присъедини към Международния наказателен съд

[post-views]
ЕС продължи санкциите срещу Русия до края на януари 2023 г.

Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи призова днес Украйна да се присъедини към Римския статут – групата държави, които участват в Международния наказателен съд (МНС). МНС разследва престъпления, извършени от граждани на държави, участващи в Римския статут или в техните граници.

Съветът призовава също държавите от ЕС да предприемат стъпки за пълно прилагане на определението за основни международни престъпления и за начините за търсене на отговорност, предвидени в Римския статут. Съветът на ЕС приканва държавите от Общността да позволят упражняването на универсална юрисдикция или други форми на национална юрисдикция по отношение на основни международни престъпления, както и да осигурят възможност за тясно съдебно сътрудничество с МНС, се посочва в съобщението.

Страните от ЕС са призовани да предоставят подходяща подкрепа за създаване на специализирани звена за разследване и наказателно преследване на основни международни престъпления на национално равнище. Държавите следва също да осведомят украинските бежанци за възможността да дадат показания, докато са в ЕС, за престъпления, на които са станали свидетели в родината си.

Европейската комисия е приканена да увеличи финансовата, логистичната, техническата и материалната подкрепа за държавите от ЕС за тези цели. Комисията следва да продължи да подкрепя националните и международните механизми за разследване и събиране на доказателства, особено по отношение на доказателствата, събрани на бойното поле.

Източник: bta.bg

Най-ново

Единична публикация

Избрани