Информационен център на Министерство на oтбраната

Регламентират службата в многонационална бойна група

Регламентират службата в многонационална бойна група

Парламентът прие в сряда на първо четене с гласовете на 138 депутати, 7 – против, и 34 – въздържали се, промените на Закона за отбраната и Въоръжените сили (ЗОВС), внесени от правителството. Срокът за предложения е три дни. Очакването е до разпускането на парламента законопроектът да бъде окончателно приет.

Конкретният повод за поправките е създаването на многонационална бойна група на наша територия и уреждане на службата на български военнослужещи в нея. Регламентират се случаите на участие на Въоръжените сили в състава на многонационални военни формирования при провеждане на операции, мисии и други международни инициативи в България. Във връзка с това са и гласуваните текстове по оперативното ръководство, националния контрол и прехвърлянето на правомощията за оперативното управление на тези формирования. Решава се и въпросът със срока на участието на българските военнослужещи на длъжности в международна организация или инициатива в операция, или мисия на територията на страната, който е не по-дълъг от една година. Срокът може да бъде удължен еднократно без съгласие на военнослужещия до 30 календарни дни със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната. След предварително писмено съгласие на военнослужещия двата срока могат да бъдат удължавани до една година. С промените се попълват и други празноти във военното законодателство.

Не бяха приети промените в ЗОВС за създаване на Инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчива отбрана, внесен от Атанас Словав и депутати от ПГ на „Демократична България“. Според доклада на Комисията по отбрана те противоречат на други закони, макар че въпросът е актуален, но се налага по-прецизна разработка. Необходимостта от такава промяна бе защитена от Атанас Славов с оглед на модернизацията на армията. Христо Гаджев информира, че по законопроекта има отрицателни становища от министерствата на отбраната и финансите. Дискусията се завъртя около състоянието на Българската армия с традиционните обвинения между парламентарни групи кой е гласувал за придобиване на самолетите Ф-16 и какви са съвместните съоръжения за ползване от България и САЩ – български или американски.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top