Информационен център на Министерство на oтбраната

Намаляват с един заместник-директорите на Служба „Военно разузнаване“

Намаляват с един заместник-директорите на военното разузнаване

Към момента предложената за редуциране длъжност е вакантна

Подготвен е проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“. Предвижда се заместник-директорите на Службата да бъдат намалени с един.  Според доклада на министъра на отбраната Димитър Стоянов към документа, въведеният през 2018 г. модел с четирима заместник-директори до момента показва, че се утежнява изпълнението на функциите и задачите на структурите, поради прекомерното диференциране на правомощията им и утежняване на процедурите по заповедоизпълнението.

Смята се, че моделът на ръководство с трима заместник-директори е със значително подобри показатели в оперативно отношение при изпълнение на задачите на Службата. При направения сравнителен анализ с останалите служби за сигурност е установено, че в Държавна агенция „Разузнаване“, която изпълнява аналогични на Служба „Военно разузнаване“ функции, заместник-председателите са трима, а в Държавна агенция „Национална сигурност“ са двама.

Към момента предложената за редуциране длъжност е вакантна. Чрез приемането на предложеното изменение в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ ще се постигне оптимизиране на управлението, дейността и административния капацитет на Службата, е записано в мотивите към проекта.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top