Информационен център на Министерство на oтбраната

Във Военната академия представиха осем книги за Свързочни войски

Във Военната академия представиха осем книги за Свързочни войски

Офицери свързочници от различни поколения се събраха във Военна академия „Георги С. Раковски“, за да си припомнят службата в Българската армия. Поводът бе представяне на творчеството на полковник от запаса Георги Караиванов, което, както бе общото мнение, има сериозен, включително научен, принос във военната историография. Винаги съм се стремял осемте ми книги да са източник на положителни емоции за нашата младост, каза авторът. Заместник-началникът на академията полковник доц. д-р Димитър Ташков го приветства и подчерта строго научния подход в разработването на различни аспекти от живота на Свързочни войски. Той връчи на полковник Караиванов юбилеен медал „110 години Военна академия „Г.С.Раковски“. От своя страна авторът подари книгите си на Военно-историческата библиотека на учебното заведение.

По-нататък изказванията бяха в подкрепа и на инициативата на ръководството на СОСЗР и на клуб „Свързочници и автоматизатори“, представена от неговия председател полковник от запаса Александър Ковачев, за присъждане от Академичния съвет на полковник от запаса Георги Караиванов на почетното звание “Доктор хонорис кауза на Военна академия “Г. С. Раковски”. Това направиха бригаден генерал Васил Събински, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Щаба на отбраната, рецензентите полковник от запаса доц. д-р Добрин Диков и проф. Христо Матанов, бившият заместник-министър на отбраната генерал-лейтенант от запаса Атанас Запрянов, полковниците от запаса Петър Зикулов, Динко Стефанов, Атанас Стайков и Димитър Ненов. Авторът получи поздравителен адрес от  бригаден генерал Димитър Хлебаров, командир на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

Най-новата книга на полковник от запаса Караиванов е „Ние свързочниците. Великотърновци“. Тя е посветена на курсантите свързочници, възпитаници на ВНВУ „Васил Левски“ и на ВВОВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, обучавали се в периода 1963-2002 г., както и на техните командири и преподаватели. В нея се разказва за 3343 свързочни офицери от 34 випуска. Това е значителна част от офицерския свързочен кадър на армията, който наброява над 6 000 души за времето ат 1944 до 2002 г. В разделите за випуските са включени биографични данни и справки за служебното развитие на над 320 випускници. В книгата има над 1700 снимки, лични фотографии на възпитаниците, като курсанти и офицери от времето на обучение в училището и след това. Заедно с останалите книги се оформя пълна картина на завършилите през този период  над 5350 офицери свързочници.

Полковник от запаса Георги Караиванов е възпитаник на ВНВИСУ „Георги Дамянов“ – Силистра, ВВУЗ „Георги Раковски“ – София и Военна академия „Георги Раковски“. Той е преминал през нелекия път на обучение и възпитание на новата вълна от свързочни офицери с инженерна подготовка, а по-късно служи изцяло в Свързочните войски на БНА.

През 2018, 2020, 2022 г. и 2023 г.излизат от печат книгите  на полк. Караиванов „Ние свързочниците.“Академиците“, „Ние свързочниците. Нашето училище“, „Ние свързочниците. Нашата фотографска памет“ и „Ние свързочниците. Великотърновци“. Три от тях са посветени изцяло на подготовката , обучението и развитието на офицерските свързочни кадри през периода след 1945 до 2002 г .в различните свързочни училища – НВУ, НВСУ, НВИСУ, ВНВИСУ, ВНВУ, ВВОВУ , НВУ и военни академии, на техните командири и  преподаватели от свързочните катедри, курсантските и слушателски курсове, класни отделения и формирования. Неотменна част от съдържанието на тези книги са поименните списъци на завършилите свързочни випуски от курсанти и МЗ за производство, преподаватели и командири, слушатели от академиите. Характерна особеност на книгите и стила на автора е стремежът максимално да бъдат обхванати имената на випускниците. Няколко пъти бе подчертавано, че са извършени продължителни проучвателни  и сравнителни дейности от автора, което е гаранция за историческа достоверност.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top