Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Променят Класификатора на длъжностите на военнослужещите

[post-views]
Променят Класификатора на длъжностите на военнослужещите

Разработен и предоставен за обществено обсъждане е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и  допълнение на Класификатора на длъжностите на  военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Причината е окомплектоването на не по-малко от 12 реорганизиращите се  структури и формирования през 2023 г. съгласно Плана за развитие на  Въоръжените сили на Република България до 2026 г., става ясно от мотивите към документа.

Сега действащият класификатор включва 982 длъжности за военнослужещи (386 са за офицери, 19 – за  офицерски кандидати, 213 –  за сержанти (старшини) и 364 – за войници  (матроси). Той е приет през 2018 г. и  не съдържа  специфични длъжности за тези структури и формирования, които се реорганизират или се формират единствени по рода си през тази година.

Общата цел на промените е осигуряване на развитието на Въоръжените сили през 2023 г. с балансирани способности  за изпълнение на целия спектър от задачи, породени от очакваните сценарии и анализи за развитие  на военностратегическата среда на сигурност. Срокът за общественото обсъждане е до 29 април.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани