Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Проф. Пламен Ангелов: Предлагаме Пантеон на авиационната слава

[post-views]
Проф. Пламен Ангелов: Предлагаме Пантеон на авиационната слава

Съдействаме за създаването на планетариум в Стара Загора, казва председателят на УС на Българското астронавтическо дружество.

– Професор Ангелов, какъв ден е за вас 12 април – Международният ден на авиацията и космонавтиката?

– По решение на Международната федерация по авиация от 1969 г., всяка година на 12 април се отбелязва Международният ден на авиацията и космонавтиката. Датата е приета за ознаменуване полета на първия космонавт на планетата – Юрий Гагарин. За нас, българите, този празник е особено близък. С особена гордост ние отбелязваме постиженията на българските авиатори и авиационни конструктори, на българските учени и инженери в разработването на космическа апаратура и изследване на космическото пространство, полетите на българските космонавти Георги Иванов и Александър Александров.

– Кога е създадено Българското астронавтическо дружество?

– На 8 декември 1957 г. група български учени, инженери и специалисти, два месеца след извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята, полагат основите на Българското астронавтическо дружество (БАД). През 1958 г. дружеството става член на Международната федерация по астронавтика (МАФ), а през 1961 г. нейният председател акад. Никола Бонев е избран за вицепрезидент на МАФ. Приносът на българските учени в изследване на космическото пространство е оценен по достойнство и е в основата на решението на ръководството на МАФ 13-ият конгрес да се проведе във Варна (23-30.09.1962 г.) – първи конгрес в страна от Източна Европа.

– Какви цели и задачи си поставя БАД?

– Основни цели на БАД са да помага за развитието на космическите и авиационните изследвания и приложните им дейности, да популяризира постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката, да организира образователни програми за деца и ученици. БАД играе съществена роля със своите структури при разпространение на информация за космически проекти сред обществеността, организира астрономически наблюдения за деца и ученици, участва в подготовката и провеждането на конкурси и викторини, подпомага подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади по астрономия.

– Каква е структурата на БАД в страната?

– Чрез своите структури (клонове, секции, клубове) дружеството осъществява дейност на територията на цялата страна. Много активна е дейността на клоновете в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Троян, Ямбол, като много от мероприятията са съвместни с Института за космически изследвания – БАН, и астрономическите обсерватории в Стара Загора и Варна. Членове на секция „Космически съобщения” съдействат всяка година за координацията на заявените от Дирекция „Съобщения” към Министерството на транспорта и съобщенията пред Международния далекосъобщителен съюз честотно-орбитални ресурси за спътникови системи за България, чрез свързаните с координацията анализи и кореспонденции. Клубът на авиацията всяка година посвещава своята дейност на честване на годишнини на бележити български летци и конструктори, а също и на свои ветерани. Сегашна цел на клуба е обединяване на авиационната общност за изграждане на „Пантеон на българската авиационна слава“ и създаване на „Алея на летците“.

– Бихте ли щрихирали най-важните събития през последните години?

– Всяка година БАД провежда множество мероприятия, свързани с честването на Международния ден на авиацията и космонавтиката (12 април), Световната седмица на космоса (4-10 октомври) и Деня на Българската авиация и ВВС (16 октомври). Трудно е да бъдат изброени всички събития, дори само за предишната 2022 г.

Някои от тях са:

*Участие в подготовката и провеждането на ежегодната Международна научна конференция „Космос, Екология, Сигурност“ на Института за космически изследвания и технологии към БАН, която през 2022 г. бе посветена на „50 години –  България космическа държава“.

*Участие в организацията на конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ на фондация „Еврика”. Патрон на конкурса бе първият български космонавт Георги Иванов, а ръководител на журито бе Таня Иванова – и двамата почетни членове на БАД, както и космонавтът Александър Александров. През 2022 г. в конкурса участваха 1559 ученици от 8 до 18 години с 1540 проекта. Бяха присъдени награди в 5 тематични области.

*Конкурс за ученическа рисунка и есе „Космосът и аз“, посветен на 50-годишнината на България като космическа държава. На 1 декември 1972 г. в орбита около Земята на борда на спътника Интеркосмос-8 лети първата българска научна апаратура Прибор 1 (П-1), с която са изследвани параметри на йоносферата.

*В рамките на образователната инициатива „Космическо училище”, част от която е и БАД, са проведени две школи (лятна и есенна) с ученици от 5-6 клас. Тематиката бе в областта на космическите изследвания и геопространствените технологии.

Да добавя и че изключително активна е дейността на БАД – клон Стара Загора с председател доц. Алексей Стоев,

клон Пловдив с председател о. р. полковник доц. Светлозар Асенов, клон Варна с председател Иван Иванов, клон Троян с председател астроном Надка Данкова и клон Ямбол с председател проф. Николай Петров.

– Работите ли съвместно с други институции и срещате ли подкрепа от тях?

– Работим в тясно сътрудничество с Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките (ИКИТ-БАН), с астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“ в Стара Загора, както и с Астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ във Варна. Плодотворно е сътрудничеството ни с Музея на авиацията в Крумово, с редица сдружения, библиотеки и училища. Повечето членове от клон София на дружеството са учени от ИКИТ-БАН – водещ научен център в областта на космическите изследвания със световно признание. Седалището на дружеството се намира в сградата на института. През всичките години от основаването си преди 65 години, дружеството винаги е било свързано с учените от БАН и с авиационните среди. Председатели на дружеството са били академиците Никола Бонев, Кирил Серафимов, Димитър Мишев и др. от БАН, а от авиационните среди – първият космонавт на България Георги Иванов и проф. Александър Симеонов.

– Какъв е интересът на младите хора към дейността на БАД? Как работите с тях?

– Активна е дейността ни с ученици и деца, като особено богата е дейността на клоновете на БАД в София, Стара Загора, Варна, Пловдив и Троян. Всяка година участваме в организацията на конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ на фондация „Еврика“. От 2014 г. е в ход образователна инициатива с ученици „Космическо училище“ на Society for Conservation GIS—клон България, Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките и Българското астронавтическо дружество. Активно е участието на ученици в школите по астрономия във Варна, Стара Загора и Троян.

– Какво планира Управителният съвет на БАД за тази година и в бъдеще?

– Българското астронавтическо дружество работи по 5-годишни програми за дейност, на базата на които се изготвят годишни планове за цялото дружество и за отделните структури. През 2023 г. дейността ще бъде посветена на две годишнини: честване на 35 години от изпълнението на програмата „Шипка” и полета на втория български космонавт Александър Александров, и на 65-годишнината от основаването на БАД. Предвиждат се чествания по повод Международния ден на авиацията и космонавтиката, на Световната седмица на космоса, на Деня на Българската авиация и ВВС. Ще участваме в подготовката и провеждането на Международната научна конференция „Космос, екология, сигурност SES 2023” (24-26 октомври 2023 г.). Ще бъдат реализирани образователни и научни програми с деца, ученици и студенти – за астрономически наблюдения, по космически проекти. Ще участваме в организирането на национални и регионални състезания и олимпиади, конкурси и викторини за деца и ученици, включително два национални конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София. БАД съдейства за изграждане на планетариум и изложбена зала в Стара Загора. Клон Пловдив ще подпомогне инициативата за изграждане на „Авиокосмически мемориал“ в Ловеч, ще подготви и организира представяне на множество изложби с авиационна тематика в цялата страна, а също така литературни вечери и представяне на книги с авиационна и космическа тематика. Ще продължим да отбелязваме бележити събития, свързани с авиацията и космонавтиката, да честваме кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Цончо Драгански

Най-ново

Единична публикация

Избрани