Информационен център на Министерство на oтбраната

Няма пострадали български военнослужещи в Косово

Забрана за извършване на агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели и на кандидати за изборни длъжности На основание чл. 31, ал. 1, чл. 182, ал. 1-3, и чл. 284 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс З А П О В Я Д В А М: 1. На основание чл. 182, ал.1 от Изборния кодекс в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в районите на военните формирования от Българската армия да не се допуска предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги от граждани, партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати и застъпници. 2. В изпълнение на чл. 182, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия да не извършват пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели и на кандидати за изборни длъжности и да не предприемат действия по служба, с които да нарушават политическата си неутралност. 3. В изпълнение на чл. 182, ал. 3 от ЗОВСРБ военнослужещите да не участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или коалиции с политически цели, когато носят военна униформа. 4. В изпълнение на чл. 284 от ЗОВСРБ цивилните служители да не изразяват политически възгледи през работно време и във формированията и обектите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 5. Достъпът до военните формирования от Българската армия и до структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната на представители на политически партии и коалиции, независимо от качеството, с което се ползват, в т.ч. и като представители на органи на държавна или местна власт, може да се извършва само при наличието на правно основание, по решение на съответния командир/началник/ръководител, взето след предварително разрешение от министъра на отбраната и при задължително съблюдаване на забраната по т.1. Достъпът до режимните военни формирования се определя по реда на МЗ № ОХ-0118/07.03.2016 г. Със заповедта да се запознаят всички военнослужещи и цивилни служители. Заповедта да се публикува на страницата на министерството в Интернет – www.mod.bg. и в КИС „ЩИТ“. Контрола върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на съответните командири/началници/ръководители, а за Министерството на отбраната - на началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната. МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА ТОДОР ТАГАРЕВ Източник: mod.bg

Няма пострадали български военнослужещи от националния военен контингент, участващ в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Към момента не са установени преки заплахи за тях. Те продължават да изпълняват успешно своите задачи, съгласно поетите ангажименти от Република България, оперативните планове и стандартните оперативни процедури на операцията.

Във връзка с протестните демонстрации и ескалацията на социалното напрежение през последните дни в Косово, Стабилизиращите сили на НАТО изпълняват задачи по осигуряване на реда и сигурността в района на Северно Косово, в съответствие с резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН.

***

Към настоящия момент до 35 български военнослужещи участват в операцията на НАТО в Косово, като изпълняват задачи, свързани с подпомагане подобряването на сигурността.

Източник: mod.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top