Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

АСП приема заявления за помощ от 300 лева за ученици в I, II, III, IV и VIII клас

[post-views]
АСП приема заявления за помощ от 300 лева за ученици в I, II, III, IV и VIII клас

Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления за еднократна помощ от 300 лева за ученици записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2023/2024 година. 

Сумата се изплаща на два пъти. Половината, след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Право на еднократната помощ имат всички деца, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище, при условие че живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. 300 лева получават родители, осиновители, приемни семейства, настойници, попечители, без значение от размера на техните доходи. Средствата подлежат на възстановяване,ако ученикът не постъпи в училище, не продължи да учи през втория учебен срок или в рамките на 1 месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

Документи, родителите и настойниците подават до 15 октомври в дирекциите “Социално подпомагане” по настоящия си адрес. Към попълненото заявление се прилага и удостоверение от учебното заведение, че детето е записано в съответния клас, когато документът се подава преди 15 септември, заявленията могат да се подават както лично, така и чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчана поща, по електронен път в квалифициран подпис или през административните електронни услуги.

Източник: bnr.bg

Най-ново

Единична публикация

Избрани