Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Парламентът подкрепи ускореното обновяване на военновременни запаси на армията

[post-views]
Парламентът подкрепи ускореното обновяване на военновременни запаси на армията

Със 163 гласа „за“ Народното събрание гласува решението, внесено от Бойко Борисов и група народни представители, Министерският съвет да ускори процеса по обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерство на отбраната и тяхната замяна с новопроизведени. Става дума за запаси, представляващи оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез замяната им с новопроизведени такива, в това число и като правителството предоговори сроковете и количествата в сключения с „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД договор при наличие на производствени възможности на държавното публично предприятие.

В мотивите се посочва, че основната част от наличните във Въоръжените сили боеприпаси, заделени като ведомствени военновременни запаси са произведени в периода 70-те до 90-те години на миналия век, като конкретни номенклатури дори и по-рано.

Резултатите от проведените през годините изпитвания, както и действието на боеприпасите при тяхното използване показвали, че при оптимален режим на съхранение, срокът им на годност в известна степен надвишава като стойност сроковете, определени от производителите и тези, регламентирани във вътрешноведомствените актове на Въоръжените сили. Към момента боеприпасите, заделени като военновременни запаси били годни за бойно използване, но предвид годините им на производство с основание можело да се предполага, че са в края на своя експлоатационен ресурс. Това налагало предприемане на спешни действия за обновяване на запасите.

Отбелязано бе, че ако не стартират процеси по обновяване на боеприпасите на Въоръжените сили, можело в близкото бъдеще значителни количества боеприпаси да се окажат опасни за бойно използване и дълговременно съхранение. В такъв случай единствената перспектива е тяхната утилизация или унищожаване, където също се допуска вероятност за риск от аварии или замърсяване на околната среда.

Утилизацията на опасни боеприпаси не подлежи на отлагане във времето, а от друга страна, когато се касае за значителни количества такива боеприпаси, изпълнението на дейностите отнема голям период от време и зависи от множество условия, се посочва в доклада на Комисията по отбрана. Налага се основният извод, че липсата на адекватни действия днес, целящи мащабно и бързо обновяване на ведомствените военновременни запаси от боеприпаси ще доведе до реалната опасност в обозримо бъдеще потенциално опасни процеси да не могат да бъдат контролирани.

Смята се, че предоговарянето на сроковете и количествата на военновременните запаси, подлежащи на обновяване, ще доведе до ускоряване на този процес, което в контекста на продължаващия конфликт в Украйна ще засили отбранителните способности на въоръжените сили.

Предвид годините на производство на наличните във Въоръжените сили запаси от боеприпаси необходимостта от  обновяване на запасите се определя, като непрекъснат, мащабен и в ускорени темпове процес. Ускоряване изпълнението на конкретния договор, както и възможността в кратки срокове да бъдат сключвани и други такива било от важно значение за Министерството на отбраната, и за националната сигурност като цяло. Смята се, че това ще способства за поддържането на запасите в състояние, гарантиращо изпълнението на поставените пред Въоръжените сили задачи.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани