Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Нов председател на Инициативния комитет за отбелязване на 110 години от Балканските войни

[post-views]

Правителството не отпуска допълнително средства за планираните прояви.

Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов е избран за председател на Националния инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските войни (1912-1913 г.), съобщиха от правителството. Досега председател бе министърът на отбраната.

Министерският съвет прие решение за изменение на състава на Националния инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските войни (1912-1913 г.). Кабинетът прие и План за националните чествания на 110 години от Балканските войни (1912-1913 г.) през 2023 г. За председател на Националния инициативен комитет е избран заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов.

С Решение на Министерския съвет № 739/06.10.2022 г. бе създаден Национален инициативен комитет за честването на 110 години от Балканските войни (1912-1913 г.) през 2022-2023 г. Националният комитет има за задача да изготви План за националните чествания на бележитата годишнина с финансов разчет за необходимите разходи.

В изпълнение на възложената задача Националният комитет проведе поредица от заседания, на които обсъди и прие План за националните чествания през 2023 г. Разходите за изпълнението на включените в Плана събития и дейности ще бъдат осъществени в рамките на утвърдените бюджети на отговорните разпоредители с бюджет. Основните приоритети в Плана за националните чествания са свързани с популяризирането на българската бойна слава и отдаването на почит към подвига и саможертвата на българските военнослужещи, дали живота си в борбата за национално освобождение и обединение, както и с постигането на широк обществен отзвук сред българите в страната и чужбина и изграждане на патриотично съзнание като основа за военно-патриотичното възпитание на подрастващото поколение.

Съгласно поставените приоритети предложените събития и дейности в Плана са групирани в 6 подразделения – „Балканските войни и българската общественост“ „Военноиздирвателна дейност“, „Възпоменателни мероприятия в страната и чужбина“, „Военно-патриотично възпитание, насочено към подрастващите“ „Издателска и публицистична дейност“ и „Медийно отразяване и информационно осигуряване“.

Отбелязването на годишнини от българската военна история традиционно се радва на широк обществен отзвук и допринася за повишаване на самочувствието на българските граждани с ясно историческо самосъзнание чувство на отговорност към обществото и уважение към предците.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Избрани