Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Предлагат промени в правилата за военна служба

[post-views]
Армията трябва да бъде модернизирана

МО предлага промени на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. С промените се търси прецизиране на уредбата, която определя реда за заемането на длъжностите при участие в операции и мисии в състава на многонационални военни формирования на територията на страната. Подходът е аналогичен както при участие зад граница. Предвижда се със заповед на министъра на отбраната определените военнослужещи да се освобождават от заеманата длъжност и да се назначават във временни щатове за участие в операции и мисии в състава на многонационални военни формирования на територията на страната. След приключване на операцията или мисията ще се назначават на предишните им длъжности.

Намаляват се административните процедури за МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при извършване на организационно-щатни промени във военните формирования и възникнали затруднения от времеви характер при назначаване на вакантни длъжности, изискващи военно звание „полковник” („капитан I ранг”) в декларирани военни формирования/структури и в подлежащи на сертифициране съгласно приетите Цели за способности. Поради това се предвижда до 31 декември 2025 г. на длъжности, изискващи военно звание „полковник” („капитан I ранг”), еднократно да могат да бъдат назначавани военнослужещи, които не са изпълнили изискването минималният срок за престояване на длъжност да е една година.
На следващо място с промените се прецизира конкурсната процедура за определяне на военнослужещи и цивилни служители за заемане на международни длъжности. Нови моменти се предлагат и в условията за определяне на военнослужещ или цивилен служител за заемане на длъжност, свързана с изпълнение на програма и проекти за инвестиционни разходи за придобиване или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на Въоръжените сили.

Допълва се разпоредбата по отношение на курсантите, обучавани за нуждите на МО в чужбина. Така времето за обучение се намалява от около 9 години на 5,5–6,5 години (1 година във ВВУ, 4 години в чужбина и до максимум 2 години обучение по индивидуален план за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по „Военно дело“).
Изискването за прослужени 3 години на военна служба да е необходимо само при кандидатстването и обучението на войници (матроси) в Професионалните сержантски (старшински) колежи за придобиване на IV степен на професионална квалификация, е друго предложение в проекта Общественото обсъждане на проекта е до 17 август т.г.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани