Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Промените на закона за отбраната са в парламента, разпределени са на четири комисии

[post-views]
Промените на закона за отбраната са в парламента, разпределени са на четири комисии

Това ще бъде 51-вата поправка от 2009 г. насам. Дали не е дошло времето за нов закон или за повече от един закон в тази материя?

Одобрените от правителството изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръжените сили са внесени в Народното събрание. Поради широкия спектър на въпроси, които засягат, те са разпределени в четири постоянни парламентарни комисии. Водеща е комисията по отбрана, другите са по образование и наука, здравеопазване, труда, социалната и демографската политика.

Новите моменти бяха публикувани за обсъждане на 4 май т.г. и одобрени от правителството на 23 август. Това ще бъде 51-ят Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили от 12 май 2009 г. насам. Последният е от 10 февруари т.г. Дали това не е един от аргументите за приемане на нов закон или на повече от един закон в тази материя? 

Предлага се промяна на състава на Съвета по отбрана към министъра на отбраната, като от него да отпаднат командирът на Съвместното командване на специалните операции, директорът на Служба „Военно разузнаване“ и началникът на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Остава, обаче правото на министъра на отбраната в заседание на Съвета да покани за участие и други  в зависимост от въпросите за обсъждане. Смята се, че така опасенията от липса на военна експертиза ще отпаднат.

Променя се уредбата в сферата на отпуските за кръводаряване и за отглеждане на дете от военнослужещи-бащи. Дава се възможност за провеждане на следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи във ВМА в съответствие с нейната акредитация. Осигуряват се гаранции за компенсиране на направените от Министерството на отбраната разходи чрез поемане на задължение за изпълнение на военна служба за определен период от време след придобита ОКС „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“; след завършване на курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело и след придобиването на специалност в системата на здравеопазването.

Създават се условия за по-ефективно окомплектоване на военните формирования с военнослужещи. Отпада изискването за ежегодност на атестирането на военнослужещите с оглед постигането на условия за безпрепятствено изпълнение на функционалните им задължения.

Предотвратява се изпълнението на военна служба от лица, спрямо които компетентните военномедицински и военно-психологически органи са установили негодност за изпълнението й.

Постига се по-високо равнище на социалния пакет, предоставян от страна на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ чрез разширяване на кръга от правоимащи лица. Целта е подобряване на качеството и обема от услуги, предоставяни на пенсионирани цивилни служители и на родители на военнослужещи и цивилни служители, както и оптимално разгръщане на капацитета и възможностите, които Домът за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в с. Орешак предлага.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Спирдон Спирдонов

Най-ново

Единична публикация

Избрани