Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Не е вярно, че всеки избягал от Израел у нас ще получи 5000 лв.

[post-views]
Израел изстреля ракета прехващач срещу въздушна заплаха над Червено море

В споделена стотици пъти публикация в социалната мрежа Фейсбук се твърди, че правителството подготвя финансова помощ от 5000 лева за всеки човек от Израел, който би потърсил закрила в България. „КАБИНЕТА ГОТВИ ПОМОЩИ ОТ 5000 ЛЕВА ЗА ВСЕКИ БЕЖАНЕЦ ОТ ИЗРАЕЛ!“ се казва в публикацията (без редакторска намеса).

Твърдение: Всеки бежанец от Израел ще получи по 5000 лева

От пресцентъра на Министерския съвет посочиха пред БНР, че информацията е невярна и че не се подготвя финансова мярка, благодарение на която на всеки потенциален бежанец от Израел да бъде предоставена финансова помощ от по 5000 лева. „При нужда за лица от Израел, които могат да получат закрила в страната, държавата може да осигури първоначално настаняване, храна, здравни услуги, услуги за достъп до образование и до пазара на труда“, уточняват още от Министерския съвет.

„В момента няма индикации за бежанска вълна към България заради войната на „Хамас“ срещу Израел“, допълват още от пресцентъра.

От пресслужбата на Държавната агенция за бежанците също потвърдиха за БНР, че не се подготвят „помощи по 5000 лева за всеки бежанец от Израел“. Освен това от институцията увериха, че за момента няма данни да има бежанска вълна от Израел заради конфликта между Израел и „Хамас“.

Съгласно чл. 1 от Закона за убежището и бежанците закрилата, която България предоставя на чужденци, може да бъде убежище, международна закрила и временна закрила.

Международната закрила може да бъде статут на бежанец и хуманитарен статут. Убежището се дава на чужденци, които са преследвани заради техните убеждения или дейност в защита международно признати права и свободи. Ако държавните интереси налагат това, президентът може да даде убежище.

Временната закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход заради причини като въоръжен конфликт, гражданска война и други видове агресия.

Съгласно чл. 39 от Закона за убежището и бежанците чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право да останат на територията на България. Те също така има право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост, на социално подпомагане, както и на медицинска помощ при спешни състояния.

Съответно съгласно чл. 32 чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на територията на Република България за срока на валидността на издадените му български лични документи. Ако има предоставен статут на бежанец, той има правата и задълженията на български гражданин, с изключение на правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии. Той също така няма правото да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство, нито да бъде военнослужещ.

За лице с предоставен хуманитарен статут се предвиждат правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в България.

Законът за убежището и бежанците не предвижда на бежанец или на което и да било лице, на което е дадено закрила, да бъдат давани по 5000 лева.

Заключение

Твърдението, че на всеки бежанец от Израел ще бъдат дадени по 5000 лева, е НЕВЯРНО. От Министерския  съвет посочиха, че информацията е невярна и че не предвиждат предоставянето на такива суми. От Държавната агенция за бежанците също подчертаха, че такава помощ няма и не се планира. Освен това такава мярка с даване на по 5000 лева не се предвижда и никога не се е предвиждала за което и да било лице, получило закрила съгласно Закона за убежището и бежанците.

Източник: bnr.bg

Най-ново

Единична публикация

Избрани