Информационен център на Министерство на oтбраната

Войникът и Държавата – брой 4

Войникът и Държавата – брой 4

Как еволюират гражданско-военните отношения? Какви поуки можем да черпим от историята и от собствения си горчив опит? Разговор в 2 части с преподавателя от ВА „Г.С. Раковски“ – доц. д-р Радослав Бонев.

В първа част гледайте – Защо идеята за разделяне на функциите между пълководеца и владетеля идва по-късно в Европа? Кой е повратният момент в развитието на гражданско-военните отношения? Можехме ли да увеличим ползата от военните си победи, ако имахме по-добре уредени гражданско-военни отношения?

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top