Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Бригаден генерал Маргарит Михайлов: Имаме недостиг от младши офицери

[post-views]
Бригаден генерал Маргарит Михайлов: Имаме недостиг от младши офицери

2024 г. ще бъде поредната динамична година за нас, заявява командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада

Бригаден генерал Маргарит Михайлов: Имаме недостиг от младши офицери
Бригаден генерал Маргарит Михайлов: Имаме недостиг от младши офицери

Бригаден генерал Маргарит Михайлов има голям опит във военната професия. Служил е в Болярово в Предния отряд на 51-ви полк, в 22-ри мотострелкови полк в Харманли, във 2-ра бригада в Стара Загора, в 5-а бригада в Казанлък и 61-ва бригада в Карлово. Заемал е длъжностите командир на мотострелкови взвод, командир на разузнавателна рота, командир на мотострелкови батальон (още като старши лейтенант), помощник-началник, старши помощник-началник и началник на отделения на бригада, началник-щаб на бригада, началник на отдел „Подготовка на войските и силите“ и заместник-началник на щаба на СВ, директор на дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната и помощник-началник щаб в Съюзното съвместно командване на Силите на НАТО в Брунсум (Нидерландия).

Роден е през 1968 г. Завършил е мотострелковия профил на ВНВУ „Васил Левски” през 1990 г., ВА „Георги С. Раковски” през 2005 г. и Военния колеж на Сухопътните войски на САЩ в Пенсилвания през 2013 г. През 2010 г. участва в мисия в Кандахар (Афганистан) с 19-ия ни контингент. От 10 декември 2022 г. е командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада. 

– Господин бригаден генерал, бихте ли откроили най-важните събития за 61-ва механизирана бригада през 2023 година?

През юни 2023 г. на УП „Корен“ се състояха ученията на 61-ва механизирана бригада „Мирен страж-23“, „Огнена дъга-23“ и „Стоманен щит-23“ с участието на 1-ви механизиран батальон, 61-ви самоходен артилерийски дивизион и 61-ви танков батальон
                        Фото 61-ва бригада и авторът

– 2023-та беше поредната натоварена и динамична година за 61-ва механизирана бригада. Най-значимите събития през нея бяха подготовката и провеждането през юни едновременно на три тактически учения на полигон „Корен” –  с 1-ви механизиран батальон, 61-ви самоходен артилерийски дивизион и 61-ви танков батальон. В тях участваха над 1300 военнослужещи и 200 единици техника. Ученията с механизирания батальон и самоходния артилерийски дивизион бяха и за оценка на бойните способности по CREVAL. Пак през юни 61-ви зенитно-ракетен дивизион взе участие в тактическото учение с бойна стрелба „Шабла-23”.

Ключови в нашия календар бяха и други три сертификации. Успешно се проведе сертифицирането на два контингента за участие в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „Алтеа” от състава на 2-ри механизиран батальон от януари и от 3-ти механизиран батальон от юли. Оценка „Боеготов“ на бойните способности по CREVAL получи и групата за HUMINT за участие в усилените сили за отговор на НАТО (e NRF) от батальон ISTAR, също през юни.

За годината общо бяха проведени 6 тактически учения с бойни стрелби и още 20 тактически и тактико-специални учения с ротите и батареите от формированията, както и 3 полеви лагера с различните специалисти. Личен състав от бригадата се представи достойно в редица  международни и съвместни подготовки. Това са КПКЩУ GORDIAN KNOT- 23 в Солун – Гърция, съвместно многонационално учение AGILE SPIRIT-23 на УП „Вазиани“ в Грузия, учението SАBER JUNCTION-23 на тренировъчен център на силите на САЩ – Хохенфелс (Германия), учението „Тракийска звезда-23“, летателното учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортна авиация – ЕТАР-C 2023-3, както и тренировката на НАТО на сили и средства за ПВО за работа в условията на радиоелектронни смущения RAMSTEIN GUARD. Венецът в тeзи подготовки беше тактическото учение с бойна стрелба с механизирана рота и минохвъргачна батарея от 2-ри механизиран батальон съвместно с механизиран взвод от въоръжените сили на Република Италия на учебен полигон „Корен“.

През 2023 г. военнослужещи от бригадата участваха в 17 ротации в операция „Самостоятелен страж“ по охрана на българско-турската граница. Общо 1045 военнослужещи изпълниха 3646 задачи съвместно с органите на ГД „Гранична полиция“.

– Какви изводи си направихте от всички тези проведени учения и тренировки?

– Анализът на всяко проведено учение води до ред полезни изводи както по подготовката на щаба и формированията на бригадата, така и по ресурсното осигуряване. Участието на формирования от бригадата в международни и многонационални учения за поредна година спомогна за подобряване на взаимодействието и увеличаването на доверието от страна на нашите съюзници и коалиционните партньори по отношение на бойните ни способности.

Повечето изводи от ученията през 2023 г. са затвърдени в течение на дълъг период от време, а именно:

*Щабът на 61-ва механизирана бригада е способен да планира, организира и управлява развръщането на бригадата и придадените сили в зоната за отговорност.

*Формированията на 61-ва механизирана бригада притежават и поддържат необходимите способности за своевременното организиране, подготовката и успешното изпълнение на задачи в операции по трите мисии на Воръжените сили на Република България.

*Пълното и своевременното осигуряване на формированията с всички класове материални ресурси и услуги допринесе за изпълнение на поставените задачи в срок и пълен обем.

– Наскоро, на 10 януари, се състоя клетва на новоприети войници в бригадата. Какво е сегашното състояние на попълнението с военнослужещи?

– Бригадата търпи известен недостиг на кадри към настоящия момент. Комплектът на сержантския състав е задоволителен. По-чувствителна е ситуацията с офицерския и войнишкия състав. Наблюдава се тенденция на отслабване на интереса към военната професия през последните две години, което пролича при провеждането на конкурсите за приемане на военна служба на граждани.

Тези реалности изискват от командирите гъвкъв подход, промяна в мисленето и отношението към военнослужещите и правилна мотивация на личния състав за успешно справяне с предизвикателствата на военното ежедневие.

– Идващите лейтенанти от НВУ „Васил Левски“ достатъчни ли са, за да се осигури приемствеността сред офицерите?

– Трябва да призная, че випускниците на Националния военен университет не могат да покрият нуждите ни от младши офицери. Лейтенантите от НВУ, ежегодно назначавани в бригадата, са недостатъчни. Те не могат да компенсират текущия некомплект, особено на ниво командир на взвод. Като резултат от този недостиг се получава така, че млади офицери изпълняват длъжности, за които нямат необходимите стаж и опит. И в същия момент те трябва да обучават и новопостъпилите, което съществено затруднява приемствеността сред офицерите.

– Защо според Вас желаещите да се посветят на военната професия са по-малко от предишни години?

– Демографската и икономическата обстановка в страната и в частност в районите, където е дислоцирана бригадата, влияе негативно върху процеса по набиране на кадри от гражданите за длъжности във военните ни формирования. Частният сектор много по-бързо и по-адекватно реагира на промените в социално-икономическата среда. Най-много кандидати в конкурсите за военнослужещи имаше по време на пандемията от COVID, когато бизнесът беше изправен пред редица трудности.

Друг проблем е заплащането на военнослужещите и липсата на адекватен социален пакет за тях. При наличие на конкуренция от големи работодатели, като военните заводи в Сопот и Казанлък, както и други в частния сектор с по-високи възнаграждения бригадата не е конкурентноспособнa на местния пазар на труда. За нас целевата аудитория са младите хора, завършили средно образование, които не възнамеряват да продължат образованието си във ВУЗ. Но когато те са от по-далечни населени места, нямат стимул да бъдат част от нашия колектив за заплата под средната за страната на фона на високите наеми на жилищата в Карлово и Казанлък.

– Как се справяте с остарялата техника? Ще издържи ли тя до пристигането на новите бойни машини?

– Всички знаем, че техниката в Българската армия е на няколко десетки години. Въпреки този факт експлоатиращият я състав и логистичните специалисти полагат големи усилия и успяват да поддържат техниката  в добро състояние и в готовност за изпълнението на задачите. Основен проблем, който съществува пред бригадата по отношение на поддържането на изправността на техниката, е недостигът на резервни части за нея. Има специфични резервни части, които все по-трудно могат да бъдат осигурени. Към този момент успяваме да се справим чрез прецизиране на складовите наличности в бригадата. Командването на Сухопътните войски също много ни помага в тези процеси.

До въвеждането в експлоатация на новите бойни машини в редиците на бригадата продължаваме да поддържаме в готовност за изпълнение на задачите, наличната към момента техника, която се е доказала във времето. Твърдо съм убеден, че една нововъведена бойна и спомагателна техника ще бъде огромен скок напред и в пъти ще повиши способностите на формированията на бригадата и значително ще подобри съвместната дейност с нашите съюзници от НАТО.

– По-големите учения провеждате на полигоните „Корен“ и „Ново село“. Но как поддържате  учебните центрове „Анево” и „Тюлбе“ и използвате ли ги ефективно?

– На  УЦ „Анево” и УЦ „Тюлбе” освен военните формирования на бригадата подготовка водят и формирования от другите видове въоръжени сили и ведомства извън Министерството на отбраната. Както и в други области на осигуряването, поддръжката на учебните центрове, прилежащи на бригадата, е пряко зависима от отделените за целта финансови и материални средства. Към момента именно поради техния недостиг има оформени няколко основни проблемни области, а именно:

*Липса на резервни части както за поддръжка на тренажорите, така и за поддръжката на пултовете за управление, които от своя страна са технологично и морално остарели.

*Недостиг на материали за цялостната поддръжка на материалната база на учебните центрове.

Трябва да отбележа, че въпреки тези трудности формированията на бригадата използват ежедневно нашите полигони. Необходимо е да отдадем заслуженото на личния състав на полигонните команди, които правят дори невъзможното, в недостига на материални средства, да осигурят ефективната подготовка на формированията.

– Каква се очертава да бъде за бригадата 2024 година?

– 2024 година ще бъде поредната динамична година за бригадата. През нея личен състав ще участва в редица подготовки и учения, които могат да бъдат разделени на три по-големи групи:

*Национални учения с щабове и формирования – в страната: Тактическо учение с 2-ри механизиран батальон „Мирен страж-24“ и тактическо учение с 61-ви зенитно-ракетен дивизион на „Корен” през ноември. Планирани са 5 тактически учения с бойна стрелба и 16 тактически и тактико-специални учения с ротите от формированията. Батальонът ISTAR ще участва в проверка и оценка на бойните способности по CREVAL на HUMINT-тимове за участие в операцията на стабилизиращите сили НАТО в Косово (KFOR).

*Международни учения и тренировки – в страната и чужбина: Формирования от бригадата ще участват в международното учение на наземно базирани средства на ПВО на страните – членки на НАТО, RAMSTEIN LEGACY- 24”, в летателно учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация ЕТАР-C 24, в тренировка на НАТО на сили и средства за ПВО за работа в условията на радиоелектронни смущения RAMSTEIN GUARD от райони във/или в близост до пункта за постоянна дислокация, както и в учение на Корпуса за бързо реагиране на НАТО в Гърция (NRDC-GR) GORDIAN KNOT  и в годишно учение на НАТО STEАDFAST INTERESТ-24 в Румъния.

*Българско- американска подготовка: Участие на формирования от ПВО в съвместната българско-американска летателна тренировка „Тракийска пепелянка- 24“, както и на маневрени и поддържащи формирования в съвместна подготовка със силите на Сухопътни войски на САЩ в Европа на полигоните на бригадата и на учебен полигон „Ново село“.

Накрая от страниците на вестник „Българска армия“ искам още веднъж да благодаря на всеки един от състава на бригадата за положените усилия, дух, енергия и издръжливост при изпълнението на поставените задачи. И да им пожелая здраве, сили и воля за успех през новата 2024 година.

                         ВСК „Стрямци“ е №1

В първенствата на Националната военна спортна федерация (НВСФ) през 2023 г. отлично се представиха състезателите на ВСК „Стрямци“, като заеха първото място в отборното класиране. Това отново показва, че спортът в 61-ва Стрямска механизирана бригада продължава да бъде на почит и да му се отделя необходимото внимание.

„Физическата подготовка е основен вид подготовка и е неразделна част от воинските обучение и възпитание на военнослужещия. Освен в ежедневните занятия по физическа подготовка немалка част от военнослужещите от бригадата вземат участие и в множество спортни мероприятия от спортния календар на бригадата, Сухопътните войски и Въоръжените сили. Желанието, упоритостта и труда, които военнослужещите полагат и показват при тези участия, са истински повод за гордост. Със задоволство мога да кажа, че 61-ва Стрямска механизирана бригада има най-големия спортен клуб във Въоръжените сили, който тази година за пореден път спечели първото място сред всичките 33 клуба“, посочи бригаден генерал Маргарит Михайлов.

В основата на всички спортни успехи на ВСК „Стрямци“ са командирите, отговорниците по физическа подготовка и военнослужещите – участници. Но воините разполагат и с много добра база както за поддържането и усъвършенстването на физическата подготовка, така и за развиването на спорта. В двата района на 61-ва бригада – Карлово и Казанлък, има изградени 4 спортни зали, 2 стадиона (единият с писта за лека атлетика), street fitness и 5 игрища с изкуствена настилка за футбол, волейбол, баскетбол и тенис на корт. Активно се използват и изградените в двата района алпийски стени и полоси за надграждане на уменията.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Цончо Драгански

Най-ново

Единична публикация

Избрани