Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Удължава се срокът за провеждане на Стратегически преглед на отбранителната политика на България

[post-views]
Отпускат се 11 082 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството прие изменение на РМС № 676 от 2023 г. за провеждането на Стратегически преглед на отбранителната политика на Република България, като периодичен преглед на отбраната. С решението се удължава до края на месец юни 2024 г. срокът за провеждане на прегледа.

В изпълнение на Решение № 676 бяха сформирани седем работни групи, от които две междуведомствени и пет в Министерството на отбраната, чиито доклади бяха обсъдени в Съвета по отбран, Обобщените резултати и извода от докладите са отразени в проект на „Бяла книга на отбраната“.

В периода след приемането на Решение № 676 на Министерския съвет от 2023 г. продължиха сериозните изменения в средата на сигурност и в планиращите документи на НАТО и ЕС в областта на отбраната.     

В светлината на предстоящата Среща на високо равнище на НАТО във Вашингтон, САЩ, която ще отбележи 75-ата годишнина от създаването на Алианса и ще бъде най-амбициозната след края на Студената война, се очаква да се предприемат допълнителни стъпки за усилване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО, както и за повишаване на инвестициите в отбраната.

В това отношение Стратегическият преглед на отбранителната политика предоставя уникална възможност за синхронизиране и хармонизиране на националните анализи и дискусии със съюзните такива. До края на прегледа ще бъде преценено нивото на политическа амбиция по мисиите на Въоръжените сили за да осигурим максимално ефективно използване на ресурсите за отбрана.

Резултатите от Стратегическия преглед ще доведат до формулиране на прагматични, реалистични и изпълними политики, като вземат предвид залегналите в стратегическите документи цели и срокове и възможностите на държавния бюджет за съответния период.

Източник: МС

Най-ново

Единична публикация

Избрани