Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник д-р Ангел Гозманов: Работим в силно конкурентна среда

[post-views]
Полковник д-р Ангел Гозманов: Работим в силно конкурентна среда

Силните ни страни са висококвалифицираните специалисти и съвременната апаратура за диагностика, заявява началникът на Военната болница в Пловдив

Полковник д-р Ангел Гозманов е завършил медицина в родния си град Пловдив през 1993 г. Има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. Завършил е курс по здравен мениджмънт. От 1985 до 1987 г. е войник в 68-и парашутно-разузнавателен полк, а от 1994 до 1998 г. е военен лекар в 68-а разузнавателно-десантна бригада, сега Съвместно командване на специалните операции. Участва в популярните парашутни многобои. Записва общо 200 парашутни скока.

Служи като лекар в медицински пункт, началник на бригаден медицински пункт, ординатор в терапевтична клиника, началник на общо терапевтично отделение, началник на отделение „Пневмология и фтизиатрия” в клиника по вътрешни болести. От 5 юли 2019 г. е началник на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Пловдив, към Военномедицинска академия (ВМА) – София.

Полковник д-р Гозманов бе любезен да отговори на въпроси на представител на в. „Българска армия” в навечерието на 25 февруари – денят, в който Пловдивската военна болница е създадена преди 135 години.

– Господин полковник, в края на януари се състоя традиционната годишна среща за отчета на болниците в състава на ВМА. Какво е мястото на Пловдивската военна болница сред останалите?

– Пловдивската военна болница играе важна роля в опазване на здравето на военнослужещите и техните семейства, ветерани, цивилни служители и граждански лица по договор с НЗОК. Полосата, която обхваща, е най-голямата спрямо останалите военни болници в страната. В МБАЛ „Пловдив“ към ВМА работим в една силно конкурентна среда, каквато е медицинската помощ в Пловдив и региона. Това ни мотивира да поддържаме високо ниво на знания, умения и ни задължава да се развиваме професионално. Силните ни страни са висококвалифицираните специалисти и съвременната апаратура за диагностика, които са пътят към успеха в лечението на пациентите. Добрите позиции на болницата станаха възможни благодарение на подкрепата на Управлението и колегите от ВМА и най-вече на усилията, които полага началникът на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски за развитие на периферните военни болници, както по отношение на професионалното развитие на кадрите, така и на постоянното осигуряване на съвременна и модерна апаратура. Сред другите болнични заведения в града, болницата се отличава със специфичната си дейност по осигуряването на диагностиката, лечението, експертизата на военнослужещите, така и медицинското осигуряване на множество национални и международни учения. Така че в контекста на ВМА болница има специално място и роля, като обхваща и допълва цялостното медицинско осигуряване на Българската армия.

– Какво е най-характерното за МБАЛ „Пловдив“ за миналата година?

– Една от целите ни през 2023 г. бе подобряване на качествените и количествените показатели в амбулаторната и стационарната дейност в сравнение с предходната година. През миналата година бяха проведени 128 мероприятия, като личният състав е осигурил медицински 1300 дни за различни учения със 182 екипа и 201 човека. Имаме постоянно медицинско осигуряване по указване на съдействие на ГД „Гранична полиция“. Участвали сме в наши и международни тактически учения и много други мероприятия по бойната и физическата подготовка – стрелби, изпити по физическа подготовка, военни сборове, конференции, кръводарявания, които са заповядани в плановете на военните формирования по полосата на осигуряване. Екип от болницата бе на мисия извън територията на страната – „Алтея“ в Босна и Херцеговина, удължена с шест месеца.

– Доколко е обновена материалната база на болницата?

– Цялостният ремонт на сградата се оказа по-труден процес поради факта, че е паметник на културата. Надявам се този гордиев възел да бъде разсечен от съвместната работа на съответните институции. Въпреки това продължиха да се извършват спешни ремонти и реновиране на отделни помещения. 

– Постъпва ли в болницата нова модерна апаратура?

– През последните години болницата постигна по-висока технологична обезпеченост, като бяха осигурени от ВМА дигитален рентгенов апарат и компютърен томограф, мобилни дигитални рентгенови апарати, монитори, перфурзори и дефибрилатори, основно за отделението по реанимация, апарат за изследване на проходимостта на жлъчните пътища (ERCP). Новата апаратура в клинична лаборатория осигури непрекъснатост в диагностичния процес и я направи една от най-модерните в града. Освен това се доставиха 60 болнични легла с електрическо  регулиране на височина. Целта е независимо къде се намира военнослужещият или цивилният служител от БА да получават еднаква и адекватна медицинска помощ.

– Сключихте ли договор с Националната здравна осигурителна каса за нови клинични пътеки и амбулаторни процедури?

– През 2023 г. бе осигурено най-високо трето ниво на отделението по анестезиология и реанимация, което ни позволи да сключим договор с НЗОК по две нови клинични процедури. Повишено бе нивото на компетентност от I на II ниво на дейност „Гастроентерология“, което ще ни даде възможност за сключване на договор за 7 нови клинични пътеки по специалност „Гастроентерология“. С тези нови дейности целим и увеличение на месечната заработка на болницата, свързана с НЗОК.

– Каква бе натовареността в Консултативно-диагностичния блок през миналата година? Колко са преминалите пациенти през кабинетите и каква част от пациентите са военнослужещи и цивилни служители?

– Едно от най-натоварените звена в болницата е Консултативно-диагностичният блок (КДБ). През 2023 г. броят на преминалите пациенти през КДБ запазват висок ръст – 28 499, като близо 1/5 са от структурите на МО и БА. През изминалата година в МБАЛ „Пловдив“, към ВМА, болните за стационарно лечение са се увеличили с 12%. Всички количествени и качествени показатели за лечебна дейност са подобрени в сравнение с предходната година, което доведе и до повишаването на доходите на екипите.

– Доколко попълнени сте с лекари, медицински сестри и обслужващ персонал? Какво се прави за повишаване на тяхната квалификация?

– Един от основните проблеми е некомплектът на военнослужещи в структурата на ВМА, включително и в болницата ни. От дипломираните първи випуск военни лекари през 2023 г., двама вече работят във формированията, които са в полосата на болницата. Те са нашето бъдеще. Подобни затруднения имаме и с цивилните служители поради увеличаване на възрастта и навършване на годините за пенсия. По отношение на квалификацията на персонала възможностите са много големи. Във ВМА има 50 програми за високоспециализирани дейности, има и следдипломни курсове, които за служители на ВМА са безплатни.

– Какво предстои на МБАЛ „Пловдив“ през 2024 г.?

– Надяваме се да имаме нови възможности през 2024 г. и да подобрим условията за труд в болницата, да осигурим добри условия за диагностика и лечение. Предвиждаме сключване на анекс към НРД с НЗОК/РЗОК за работа по нови клинични пътеки. Необходимо е още лекари да преминат обучение за работа с новата апаратура, включително квалификационни и следдипломни  курсове за ВСД, което ще  разшири дейностите във всички клиники и отделения. Очакваме основно ремонтиране на клиниките и отделенията. Целта на ръководството на ВМА е осъвременяване на останалата апаратура. В заключение, и не на последно място, нека помним, че сме това благодарение на труда на поколения медици и медицински специалисти, работили през тези 135 години. За мен са чест и удоволствие да поздравя личния състав на болницата с празника и да им благодаря за всеотдайността и положените усилия през годините. Пожелавам им здраве, късмет и вдъхновение в работата! Благодаря на ръководството на ВМА за подкрепата, която ни оказват! Честит празник, скъпи колеги!

                                      

3888   Полковник д-р Ангел Гозманов

                                           Фото авторът

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Цончо Драгански

Най-ново

Единична публикация

Избрани