Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Зелена светлина за космическите технологии във военните ВУЗ

[post-views]

Красимир МИТОВ

Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов: За нас приоритет в обучението е развитието на интелекта пред посредствеността.

Изграждането на центрове за космическа технология в техническите университети, ВВВУ „Георги Бенковски” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” са иновация, която се очаква с интерес от академичната общност, курсантите и студентите във ВУЗ с възможност за въвеждане на нови специализации в учебните планове и програми. Интересът на младите хора към обучение и реализация в сферата на ВВС и аерокосмическото общество в последните години изключително нарасна. Това дава възможност за реализация както във Въоръжените сили на Република България, така и на пазара на труда у нас и в чужбина. При посещението си във ВВВУ „Г. Бенковски” неотдавна заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов в дискусията с академично-преподавателския състав

определи основните приоритети

на Министерството на отбраната в работата с военно-учебните заведения, като: създаване на оптимални условия за привличане на кадри за обучение и реализиране на курсантите и студентите в оптимална среда за бъдещото израстване в офицерската професия и на следващо място, недопускане на дискриминация между държавните висши учебни заведения и военните училища. Учебно-материалната база да се развива по линия на иновациите с цел облекчаване разходите от страна на военния бюджет и на тази основа приоритетът на обучението да се насочи в полза на икономиката.

Постоянните грижи на МО са насочени към търсене на вътрешни ресурси за стимулиране на военното обучение с особено внимание и грижи към развитието на академичния състав. Отбелязано беше, че за изминалите години от възстановяването на ВВВУ „Г. Бенковски” с минимални средства е свършена много ефективна работа, за което министерството приветства ръководството на училището.

С интерес и надежда очакваме изграждането на центъра по космическа електроника в училището, заяви началникът на ВВВУ бригаден генерал Юлиян Радойски. Иновацията в новото технологично направление ще издигне на качествено ново равнище обучението на курсантите и усъвършенстването на академично-преподавателския състав, за което сме изключително благодарни на МО за оказаното ни доверие. В наш интерес е да развиваме публично-частното партньорство в сферата на науката с размяна на преподавателски кадри от добре обучени специалисти, което ще мотивира курсантите и студентите за качествен учебен процес в различните специализации.

Кое налага изграждането на

центровете за космическа технология

в техническите университети и военните училища? За координатор в осъществяването на тази програма за ВВВУ е определен старши лейтенант асистент инж. Милен Симеонов. Той е и ръководител на Космическото общество на училището. В края на 2022 г., казва той, президентът Румен Радев даде пресконференция, в която обяви, че общо 137 млн. лв. ще бъдат отпуснати от Плана за възстановяване и устойчивост за Национален космически център. Още тогава астрономическата общност в България разбра, че Космосът се завръща в страната. Ясно беше, че Министерството на отбраната и военните училища с помощта на техническите университети ще бъдат част от този процес. Изграждането на центрове за космическа технология е действие, с което сме закъснели от необходимостта да бъдем в крак с развитието на останалите държави в процеса на образованието и подготовката на кадри в нанотехнологиите. С общи усилия можем да преодолеем всичко това.

Фирмата, която предвижда изпълнението на програмата по изграждането на центровете е ENDUROSAT, която има амбицията да участва активно в

подготовката и обучението на студенти и курсанти

както теоретически, така и практически за изпълнение на задачи, свързани с изучаването и изследването на Космоса. Нейната мисия е да трансформира сложната сателитна индустрия в рационализирана услуга за данни, позволяващи незабавен достъп и трансакции с космически данни със стотици сензори в орбита.

Изборът на ВВВУ „Г. Бенковски” като част от тази система не е случаен. Кой друг, ако не авиационната ни Алма матер може да прави по-добре връзката земя–въздух–космос? Заедно с всички специалисти, програми и инженери в областта на авиацията могат да сформират екип от научни работници, който да обучава кадри за сателитната и космическата индустрия на България. Концепцията е, че с навлизането на съвременните космически технологии в образованието младите хора ще могат да направят своя избор какво искат да работят. До този момент темата за технологиите в областта на овладяването на Космоса не е предлагана на „пазара” на образованието.

Като ръководител на Космическото общество ролята ми на координатор по сътрудничеството с фирмата е за въвеждането на

нова образователна магистърска програма

казва старши лейтенант Милен Симеонов. От значение ще бъде за професионалните направления в образователната система на страната за „Електротехника, електроника и автоматика” да добавим и „Космически технологии”, а за „Транспорт, корабоплаване и авиация” – сферата „Космос”. По същество предложението е този „Космически център” всъщност да бъде магистърска програма „Космическо инженерство и технологии”.

Курсантите и студентите в тази магистърска програма ще изучават тематика по безжични мрежи и устройства, комуникации, електроника и др. Специализациите, в които ще се обучават, са в сферите на наносателитите, микровълновата техника, космическите технологии, аеродинамиката, космическата среда и др. Една от целите на това сътрудничество ще допринесе реализиране на програмата за създаването в бъдеще и на Космически войски за страната.

Избрани