Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Кампанията за ранен прием на курсанти вече е в ход

[post-views]

Пълна държавна издръжка по време на следването си и гарантирана дългосрочна професионална реализация като офицери в Българската армия. Това са само част от предимствата, които получават курсантите във висшите военни училища. Кампанията за ранен прием вече е в ход, съобщиха от МО.

533 са местата за прием на курсанти за учебната 2024/2025 г., обявени със заповед на министъра на отбраната. Кандидатите за тях могат да избират от 24 различни специализации.

В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ във Велико Търново са обявени 396 места. Във Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“ във Варна – 73 места, а във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия – 64 места.

По време на обучението си курсантите са на пълна държавна издръжка, която включва безплатно настаняване в общежития, безплатно хранене и униформено облекло, безплатно медицинско обслужване и задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука. Те имат възможност за ползване на почивната и спортната база на Министерството на отбраната.

По време на следването си курсантите получават ежемесечна стипендия от 750 до 800 лв. и имат възможност за допълнителна стипендия за успех от 150 до 200 лв. Успешно завършилите получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по две специалности – военна и гражданска. Следва гарантирана професионална реализация като офицери в Българската армия след дипломирането. По време на следването си те имат възможност за обучение по чужд език съгласно стандарт на НАТО и получаване на сертификат, както и възможности за обучение и специализации в университети на страни от Европейския съюз. Ваканцията е 30 календарни дни за учебна година.

Ранният прием продължава в НВУ „Васил Левски“ до 25 април, във ВВВУ „Георги Бенковски“ до 24 април, а във ВВМУ до 19 април. В Морско училище вече е проведен един ранен прием и са запълнени 22 места.

Сроковете за подаване на документи са до 28 март в НВУ и до 5 април във ВВВУ и ВВМУ.

Редовният прием в НВУ е до 3 юли, във ВВВУ – до 11 юли, а във ВВМУ – до 5 юли. Срокът за подаване на документи е до 21 юни 2024 г. Документи се подават във висшите военни училища или във военното окръжие по местоживеене. Повече информация може да се намери на сайта на МО – www.mod.bg.

Избрани