Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Подполковник Тодор Митров: Изграждаме способности в условия на активни електронни смущения

[post-views]
Подполковник Тодор Митров: Изграждаме способности в условия на активни електронни смущения
Подполковник Тодор Митров

– Господин подполковник, какви са основните задачи на 2-ра зона за наблюдение и управление към Базата за командване, управление и наблюдение (КУН)?
– С най-висок приоритет са задачите по осигуряване с непрекъсната радиолокационна информация старшите инстанции при наблюдение на родното въздушно пространство и комуникационната, информационната и навигационната поддръжка (КИНП) на командването на ВВС. За изпълнението на тези задачи са натоварени по-голямата част от военнослужещите във 2-ра зона. Те носят т. нар. дежурства 24/7, т.е. 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Наши радарни постове имат и допълнителни задачи по осигуряването на полетите на летищата в Граф Игнатиево и Долна Митрополия, а и в Крумово, когато техните радиолокационни станции са в техническо обслужване. За миналата година имаме само отлични оценки по осигуряването на полетите, по линия на КИНП нямаме намалени оценки. В мисиите и ученията също нямаме други отзиви освен отлични.

– Каква е зоната ви за отговорност?
– Видно е от името на зоната, ние отговаряме за Централна България – от Дунав до границата ни с Гърция, но по-конкретно за областите Русе, Плевен, Пловдив, Хасково и Пазарджик, в които са разположени радарите. Имаме и позиции, на които комуникационни специалисти носят дежурства в обекти на преобладаващи височини и в комуникационно-информационни възли (КИВ). Те осигуряват преноса на информация, нужна на системата за командване и управление и осигуряване на качествена и надеждна свръзка в единното УКВ радиополе над територията на страната.

– На 1 юни миналата година тържествено бе чествана 20-годишнината от създаването на 3-ти свързочен батальон, предшественик на база КУН. Какви бяха оттогава най-важните събития за 2-ра зона?
– Още на 1 юни бяхме инколонирали машините и на следващата сутрин в 4,00 ч. определените военнослужещи от 2-ра зона тръгнаха за участие в международното учение „Шабла 2023“. За времето от 6 до 9 юни те извършиха радиолокационно осигуряване и КИНП на полетите от тактическото учение с експериментални и съвместни бойни стрелби на формирования за ПВО и авиационни формирования от ВВС. От 8 до 16 август 2-ра зона участва в съвместната българско-американска тренировка „Тракийско лято 2023“. Извършихме комуникационно-информационно осигуряване на съвместната тренировка за борба с пожари, авиационно спасяване и реакция при кризи „Falcon Responder-23“ и на съвместната подготовка по защита на силите Falcon Defender-23. Други по-важни наши участия бяха през септември в летателното учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация 2023-3“ и в съвместните българско-гръцки полети Green Bridge 2023, а през октомври – в ръководената от САОС–Торехон тренировка RAMSTEIN GUARD BGR 2023 и в полетите над море от летище Балчик на българските ВВС. През ноември 2-ра зона изпълни задачи в учението на НАТО Neptune Strike 2023-3. На показното тактическо учение на зоната с участието на радарен пост Хасково заслужихме отлична оценка, поставена от комисия от база КУН, присъствала на полевия район.

– Освен в дежурствата и ученията в какви други задачи участвате?
– Един път месечно, на т. нар. присъствен ден, целият личен състав се събира, провеждаме занятия и изпити на хората по познаване на техниката и нормативната база – документите, с които се работи. Отделно, два пъти в годината провеждаме петдневни занятия със сержантския и войнишкия състав, които завършват отново с изпити и с поставяне на оценки. Два пъти в годината комисии от управлението на зоната обикалят по радарните постове за приемане на техниката след сезонното обслужване. Комисии от зоната провеждат и изпити на личния състав от радарните постове по тактическа подготовка, устави, физическа подготовка и ЯХБЗ и Е. Специалистите ни по ЯХБЗ и Е участват в ежегодните специализирани обучения на полигон „Чубра“.

– 20 години се навършват от влизането на България в НАТО. Още от първия ден 29 март 2004 г. ли давахте дежурства по Air policing?
– Дежурствата по отношение на осигуряване на преносната среда за информационните потоци са още преди влизането ни в НАТО. Но допълнително, след влизането ни в Алианса и поставянето на задачата по Air policing, имаме оперативни дежурни в Зоналния оперативен център, които при повишаване на степента на готовност при излитане на изтребител по тази задача включват допълнително средства от различни точки на територията на страната с цел осигуряване на по-плътно радарно покритие. При необходимост или по указания от старшите дежурни свързочните специалисти включват допълнителни радиосредства за осигуряване на качествена и надеждна свръзка земя–борд–земя. С влизането ни в НАТО завърши започналата през 2002 г. модернизация на системите на летищата в Граф Игнатиево, Крумово и Безмер. А по-късно и на летище Долна Митрополия, като към 2007–2008 г. всяко едно формирование от ВВС беше осигурено с информационни потоци чрез привързани една с друга цифрови радиорелейни станции като крайни или ретранслационни. В повечето военни формирования са монтирани и се експлоатират ISDN телефонни централи. Администрирането и менажирането на цифровите потоци и канали се извършва от дежурен по КИНП в КИВ от 2-ра зона и база КУН.

Офицери от командване-то на 2-ра зона на база КУН
Фото авторът

– Доколко е модернизирана радарната система?
– Може да се каже, че по-голяма част от радиолокационните станции са модернизирани. Те добиват информация за местонахождението на летателните апарати по аналогов способ, но допълнително интегрираните в тях устройства преработват тази информация в цифров вид и така я предават по комуникационните канали до потребителите. Така получената информация се визуализира на мониторите на компютрите на дежурните по направления в командните пунктове. Напълно модернизирана радарна система ще имаме, когато на въоръжение бъдат приети 3D радарите.

– Какво е попълнението с личен състав, най-вече на радарните постове?
– Трудно е попълнението с военнослужещи. Особено голям проблем изпитваме при радарните постове, тъй като повечето са отдалечени от по-големите градове и трудно там се задържат хора. Основно два са методите за попълване с личен състав – по регистър и с прием от цивилни лица. Обявили сме вакантни места, имаме такива почти на всички радарни постове. На войниците с повече служба им предстои да преминат сержантски колеж или курсове за младши сержанти и така да ги развием в сержантските структури. Поради недостиг на хора сега на едно длъжностно лице са вменени няколко вида дежурства.

– Какви са по-важните задачи и предизвикателства пред вашата зона през 2024 г.?
– Съгласно утвърдения от командира на база КУН „План за дейността на 2-ра зона за управление и наблюдение“ по-важните предстоящи задачи за 2024 г. са тези, като участие в ежемесечните тренировки с реално обозначаване на въздушните цели, тренировки по каналообразуване – всеки месец с комуникационните специалисти, провеждане на стрелби с личния състав – поне по една на полугодие и покриване на критериите и явяване на изпити за класна специалност. Други задачи са по усвояване и прилагане на действащите процедури по опознаване и идентификация на въздушните цели, подготовка на комуникационните специалисти за реакция при киберзаплахи и подготовка за изграждане на способности за работа на комуникационно-информационни средства (КИС) и радиолокационни станции (РЛС) в условията на активни електронни смущения. А също така – подготовка за изграждане на способности за работа на КИС и РЛС в условията на активни електронни смущения. Планирани са и курсове за подготовка на личния състав за работа с мобилните комплексни свързочни апаратни. Ще проведем също тактическо учение с един от радарните постове. През годината ни предстоят участия и поддръжка и в редица международни учения, както и такива на територията на страната.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Цончо Драгански

Най-ново

Единична публикация

Избрани