Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник Димитър Андонов: Съвместимостта с КИС на съюзниците е приоритет на СКС

[post-views]
Полковник Димитър Андонов: Съвместимостта с КИС на съюзниците е приоритет на СКС

Изграждаме защитена свързаност през интернет среда, казва началникът на отдел „Комуникационно-информационни системи” в Съвместното командване на силите

– Г-н полковник, кои бяха основните достижения в областта на комуникационно-информационните системи (КИС) в Съвместното командване на силите (СКС) през изминалата година?

– Технологиите оставиха голяма следа върху развитието на КИС. В СКС, като планиращ орган за провеждане на съвместни операции, се стремим да бъдем актуални и адекватни на обстановката, както и да сме съвместими със съюзници и партньори. Именно в тази насока започнахме изграждането на единна КИС, която да отговаря на тези стандарти.

В началото на 2023 г. наши представители бяха в Германия, където валидирахме, а преди това органите по сигурността в държавата акредитираха, първата система, която има възможност за обмен на информация до ниво „NATO SECRET”. Говоря за полева система, която отговаря на новите стандарти, заложени в съюзните документи. Този нов стандарт FMN (Federated Mission Networking) ни задължава не само да бъдем дисциплинирани, не само да спазваме всички политики за сигурност, но и да използваме всички нови решения за технологично осъвременяване на нашата комуникационна техника.

На базата на този стандарт СКС разработи мрежа, която в момента вече надгражда, и придоби комуникационна техника за изграждането на първия комуникационен възел, който да бъде съвместим с партньорите от НАТО. Тази КИС, която ще валидираме по време на учението CWIX (учение за тестване на съвместимостта на комуникационните системи, което ще се проведе в Полша през юни – б. р.), ще е първата система в България за комуникационна съвместимост със съюзните партньори.

– В какви други направления работихте най-активно?

– Основна наша задача беше постоянната поддръжка и изграждането на мрежите, с което осигурявахме дейността на контингентите. Изградихме комуникационни системи за национално и тактическо управление. За пръв път, поради спецификата на изпълнение на задачите от контингента в Косово, се наложи  използването на  мобилна сателитна система. Тя предостави  възможност за привързване през сателитен поток до България. Така военнослужещите получаваха директен достъп и до телефонната мрежа на БА.

Ще отбележа също, че през годината, поради търсене на алтернативни варианти за ползване на преносната среда, за пръв път тествахме услуги през Министерството на електронното управление (МЕУ) и интернет среда, спазвайки изискванията, заложени от органите по сигурността на информацията. Така по време на тренировките, които провеждахме, а СКС е планиращият орган на тези тренировки, освен ресурса, който има Командване КИПКО, използвахме и други преносни среди и направихме алтернативен пренос, така че ако евентуално една от средите пропадне, другата да предостави услугите до пунктовете за управление.

Също така улеснихме работата на офицерите, които изпълняват задълженията си във функционалните групи на СКС при съвместните щабни тренировки. Изградихме общи работни места с достъп до класифицирани услуги, както от националните мрежи, така от съюзническите такива.

– По кои основни проекти за модернизация на КИС ще работите през тази година?

– Още от началото на миналата година разработихме необходимите документи за стартиране на два проекта, реализирането на които е отговорност на СКС. Първият е изграждане на национална интегрирана полева КИС за обмен на класифицирана информация до ниво „NATO SECRET”. Целта на проекта е да обвърже всички формирования, които участват в една съвместна операция на национално или съюзно ниво на територията на страната, и да осигури необходимите комуникационни услуги на системата за командване и управление.

Вторият проект, който стартирахме през 2023 г., е изграждането на КИС за осигуряване на комуникационно-информационна поддръжка на системата за командване и управление в полеви условия. Изпълнението на двата проекта продължава, като идеята е през тази и следващата година да започнем поетапно придобиване на оборудването. През 2025 г. ще започнем да интегрираме тази система, а през 2026 г. ще я въведем в експлоатация, за да се ползва от въоръжените сили. Тя отговаря на стандартите на FMN и НАТО и фактически ще е връзката ни със съюзните формирования. Същевременно през тази година сме заложили и придобиването на комуникационно оборудване за изграждане на единна комуникационна система, с която ще управляваме всички контингенти зад граница.

– Какви новости сте заложили в плановете за 2024 г. конкретно за Мобилната КИС?

– От миналата година започнахме проучване, а тази година вече стартира проект за модернизация на съществуващите комплексни апаратни за далечна свръзка и транзитната апаратна. Тъй като апаратните са придобити през 2008 г., тяхната поддръжка изтече отдавна. Затова предприехме необходимите действия да модернизираме част от оборудването, като стартираме с подмяна на радиорелейни платформи. На следващ етап е придобиването на оборудване за изграждане на MPLS-свързаност и изграждане на оптични комуникационни табла вътре, с цел предоставяне на възможности за привързване и разпределяне на информационни потоци от възлите на МЕУ и на Командване КИПКО. Предприели сме и действия да модернизираме командно-щабните машини (КЩМ), като сме предвидили в старите КЩМ да монтираме поне по едно средство, с което да можем да поддържаме цифрови радиолинии. Планираме за мобилния пункт за управление на командира на СКС да се модернизира и една КЩМ, която да предоставя и сателитна свързаност.

– Осигурено ли е достатъчно финансиране на проектите?

– Мисля, че след като военното и политическото ръководство са запознати с дефицита от способност за осигуряване на комуникационна свързаност със съюзните партньори, те правят необходимото, за да имаме възможност проектите да бъдат ресурсно осигурени. Искрено се надявам, че заложените финансови средства ще са достатъчни за изграждането на една модерна КИС, която да бъде съвместима с коалиционните партньори.

– Можем ли да направим сравнение като качества с техниката, която е на въоръжение в националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F)?

– Точно натам сме се запътили. Бавно стъпваме, но уверено, бих казал. Комуникационната техника, която планираме да придобием по проектите, които стартирахме, е огледална на тази, използвана от DCM-F. В момента сме се съсредоточили върху подготовката на личния състав, който ще администрира и поддържа комуникационното оборудване. Сключили сме договор с външна фирма, която ще проведе специализирана подготовка на 25 военнослужещи. Целта ни е да подготвим специалисти с необходимата квалификация, които да могат да администрират и поддържат КИС, да анализират и отстраняват своевременно проблемите при експлоатацията й. Използването на алтернативни преносни среди – сателит и интернет, е другото преимущество, което има DCM-F.

Ъпдейт на личния състав и ъпгрейд на социалния пакет

Ъпдейтът (компютърен термин за обновяване – б. р.) на личния състав е много важен при комуникационните специалисти. Технологиите се развиват с бърза скорост, и това изисква ежедневно повишаване на нашата информираност в сферата на информационната и комуникационната среда, категоричен е полковник Андонов. И пояснява: „Най-важното е да се инвестира в личния състав. Когато направим така, че хората да бъдат добре обучени, добре подготвени, с осигуряване на подходящ социален пакет, който да им дава сигурност за следващите години, ще повишим тяхната мотивация за развитие в професионалната кариера и ще ги задържим”.

Самият той е натрупал солиден опит по КИС. Професионалният път на родения в Сливен офицер преминава първоначално през в. ф. 28890 – Нова Загора, където в продължение на осем години последователно е командир на взвод и командир на рота. От 2002 г. службата му продължава в Главния щаб на Сухопътните войски. Завършва ВА „Г. Ст. Раковски” и от 2008 г. е в СКС, където преминава през различни длъжности до сегашната – началник на отдел „КИС”.

Семеен е, съпругата му също е от Сливен. Имат две деца. „Имаме и внучка на 11 месеца – една голяма сладурана. За младите, как да ви кажа – справят се, „блъскат” се в живота, но без упорит труд и воля успех няма“, споделя с усмивка офицерът.

Бил е на три мисии извън страната. Отговарял е за комуникациите на контингентите ни в Афганистан и многократно се е сблъсквал с предизвикателствата при осигуряването им. Няма определено хоби. Но на морето има къща и лодка и така, за релаксация, когато идва паламудът, излиза с нея в морето. Но не съм от хората, които целенасочено ще отидат на риболов, а за да си почивам, споделя откровено.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Андрей Рангелов

Най-ново

Единична публикация

Избрани