Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Заплатите на военни и цивилни в МО – поне с 10% нагоре

[post-views]
България ще предостави ежегодния национален доклад по Кодекса на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността

Увеличението влиза в сила със задна дата, от 1 януари т. г.

Основните месечни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително и на висшите военни училища, ще бъдат увеличени с минимум 10%, считано от 1 януари 2024 г. Това стана възможно след като в сряда Министерският съвет прие постановление.

Натрупаното увеличение с 10% на основните възнаграждения, считано от 1 януари 2024 г., ще бъде изплатено със заплатите за април. За тази цел през годината ще бъдат изразходвани 80% от осигурените 180 милиона лева от бюджета за отбрана. Останалите 20% ще бъдат разпределени за възнаграждения, в съответствие с резултатите от провеждащия се Стратегически преглед на отбранителната политика, приоритетно за: попълване на декларираните формирования с висока степен на готовност; длъжности с дефицитни специалности във въоръжените сили; увеличаване на възнагражденията на IT специалисти в информационната сфера със задължения по разработване, предварително проучване, адаптация, внедряване, обучение, паралелна обработка и поддръжка на софтуер; за увеличаване на допълнителното възнаграждение за езикови умения съгласно STANAG 6001.

С осигуряването на увеличението на основните възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители Министерството на отбраната продължава провежданата последователна политика за нарастване на заплатите в системата. Целта е да бъде намален съществуващият дефицит от отбранителни способности, особено по отношение на привличането и задържането на хората в системата на отбраната и за преодоляване на дисбаланса в доходите им. Подобряването на заплащането ще създаде условия за конкурентност на пазара на труда, като се компенсира изоставането в заплащането от нивата в частния сектор и ще повиши привлекателността на военната професия.

Министерството на отбраната продължава да изпълнява приоритетите си за повишаването на социалния статус на хората в отбраната чрез провеждане на адекватна социална политика и политика по доходите.

Най-ново

Единична публикация

Избрани