Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Започват преговорите за трикоординатните радари

[post-views]

В хода на тръжната процедура индикативната цена е намалена с 25%

Процедурата за придобиване на нови трикоординатни радари за Военновъздушните сили ще продължи с преговори между Министерството на отбраната и участникът, класиран на първо място в проведения търг. Ако не бъде постигнато съгласие с него, процедурата може да продължи с преговори с фирмата, която е на второ място.

Министърът на отбраната Тодор Тагарев обяви, че е одобрил доклада на междуведомствената група за разглеждане, анализиране, оценка на подадените оферти и класиране на участниците в поръчката за реализацията на проекта. В хода на процедурата индикативната цена е намалена с 25%.

Проектът за „Придобиване на нови трикоординатни радари“ предвижда придобиването  на 7 нови трикоординатни радари. Изпълнението на проекта включва придобиване на комуникационни и криптографски устройства и интегриране на хардуерни и софтуерни продукти в системата за командване и управление на ВВС.

През март 2023 г. искане за предложение е изпратено до 8 компании-производители на трикоординатни радари. Оферти са постъпили от пет от тях: „Lockheed Martin“ – САЩ, „Leonardo“ – Италия, „Elta“ Systems – Израел, „Indra“ Sistemas S.A – Испания и „Thales“ L.A.S. – Франция. През август 2023 г. със заповед на министъра на отбраната е назначена междуведомствена работна група за оценка на подадените оферти и класиране на участниците. В нея са включени 33 представители на МО, ВВС, Института по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“, Военна академия, Служба „Военно разузнаване“, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на транспорта и съобщенията и ДАНС. На 21 ноември 2023 г. на открито заседание на междуведомствената работна група са отворени  ценовите предложения на петте фирми, като е констатирано несъответствие на ценовото предложение на един от участниците с изискванията на възложителя. До етап оценяване и класиране на офертите са допуснати останалите четири компании. На първо място е класирана френската фирма „Thales“ L.A.S.

Най-ново

Избрани