Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Полковник Орлин Иванов: Поставяме си задачи със стратегически цели за НАТО

[post-views]
Полковник Орлин Иванов: Поставяме си задачи със стратегически цели за НАТО

Държим на високата експертиза, категоричен е директорът на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) в София

Полковник Орлин Иванов: Поставяме си задачи със стратегически цели за НАТО
Полковник Орлин Иванов

Полковник Орлин Николов заема този пост от 2019 г., но в структурата е от самото й създаване. Той е офицер в БА от 1991 г., профил ПВО. Служил е в Божурище и е преминал през всички длъжности. Завършил е Военната академия. Преминал е през различни курсове и специализирани обучения. Работил е активно с проф. Митко Стойков от ВА „Г. С. Раковски“ по създаването на Центъра, който през 2015 г. е официално акредитиран.

–         Г-н полковник, какво е значението на Центъра на НАТО, който ръководите, в системата на Алианса?

Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) е част от мрежа центрове за компетентност (Centres of Excellence). Мястото и връзката на тези центрове с НАТО е много специфична, като ключово е акредитацията от страна на НАТО. Получаването на акредитация означава, че продуктите, предоставяни от центъра за компетентност отговарят на изискванията на Алианса за качество, сигурност и надеждност.

Всеки Център предлага специализирани експертиза и компетентности в рамките на определената предметна област в полза на трансформацията и адаптацията на Алианса.

Ние в CMDR COЕ предоставяме платформа за обмен на информация, знания и добри практики в управлението на кризи и реагирането при бедствия.  Сложният характер на сферата ни на дейност изисква както задълбочено изследване на минали и настоящи процеси, така и идентификация и прогнозиране на бъдещи тенденции и шокове. Също така създаваме благоприятна среда за развитие и усъвършенстване на приложението на всеобхватен подход към управлението на кризи и реагирането при бедствия, акцентирайки върху добрата координация, сътрудничеството и внедряването на  иновациите за целите на трансформацията.

За осъществяване на всичко това разчитаме на добро сътрудничество и партньорство с национални, регионални и международни организации и инициативи, включително ООН, НАТО и ЕС, университети и академии, както и на другите центрове за компетенции на НАТО.

–         Какво планирате като участие и организация на научни форуми и изяви?

Управлението на кризи и реагиране при бедствия е много всеобхватна и сложна област, която включва и много други аспекти, които наглед не са свързани с кризите и бедствията. Тук става въпрос за т.нар. cross-cutting topics, които имат голямо влияние върху изграждане и поддържане на сигурността и в цялостния процес на управление на кризи. През текущата година имаме предвидено участие в три международни учения, всяко от тях посветено на различни инициативи и програми: учението „Coherent Resilience – 24M“ в Молдова, „REPMUS 2024“ в Португалия, както и „Seven Stars“ в Северна Македония.

–       Как е решен при вас въпросът с кадрите?

  • Държим на високата експертиза при назначаване на длъжност в Центъра. Специфичната работа при нас изисква много добри знания за свързани с НАТО и разбира се, владеене на английски език на високо работно ниво. Разчитаме и на добрия международен опит на колегите, като той винаги е с изключителна добавена стойност за Центъра. Мястото на организацията е такова, че е от важност високата квалификация и компетентности на стратегическо и оперативно ниво за работещите в нея.

–       Какви бяха основните задачи, които си поставихте и изпълнихте през изминалата година?

  • Всяка година Центърът си поставя нови задачи, които са съобразени с предстоящите стратегически цели, реализирането и имплементирането на новите концепции на НАТО. Пример за това са използването на Оперативната лаборатория, създаването и разработването на нови курсове като „Cognitive Warfare”, “Risk Management”, “Business Continuity Management” и други.

Оперативната лаборатория на CMDR COE е мястото, където Центърът работи по перспективни научни изследвания в областта на управлението на кризи и устойчивост на обществото и в нея използваме развиващата се експертиза на личния състав, специализиран хардуер и софтуер, значителна част от които  разработвани в самата лаборатория.

В края на миналата година Оперативната лаборатория стартира проект „Изграждане на устойчивост и управление на масово движение на хора“, с подкрепа от Организацията за наука и технологии на НАТО и ръководство от страна на CMDR COE. Проектът е съвместен със стратегическото командване на НАТО по операциите и привлече интерес от различни организации за участие като крайни потребители.

Също така бих искал да подчертая текущия ни фокус върху проект, съсредоточен около космическото време и неговите последици за процесите на Земята, включващ и създаване на иновативна наземна станция за наблюдение на космическото време, технологично решение, разработено изцяло от нашата Оперативна лаборатория.

Наскоро интегрирахме софтуер за командване и управление COBRA в нашите системи. Това значително ще подобри възможностите ни за ефективно управление на бедствия и кризи, осигурявайки цялостно решение за координиране на отговорите на различни инциденти, вариращи от природни бедствия до заплахи пред сигурността.

Завършихме четиригодишен проект с Хашемитско кралство Йордания, в който CMDR COE беше основният изпълнител от страна на НАТО с цел да се изгради отбранителен и свързан със сигурността капацитет на страната. В поредица от съвместни мероприятия изпълнихме заложените цели на НАТО и определено натрупахме безценен опит в това да се координират, изпълняват и отчитат множество дейности свързани с международна подготовка на оперативно и стратегическо ниво и то в страна, която се намира в доста напрегнат регион в момента.  В същото време започваме нови проекти с Кралство Йордания, Молдова, като се надяваме да бъде проявен интерес и от други страни-партньори на НАТО.

–         Какви поуките бяха направени от участието ви в международни форуми и учения и как те ще бъдат анализирани и използвани?

– Като експерти в това да идентифицираме уроци и тяхното последващо анализиране и прилагане ще кажа, че интегрирането е от изключителна важност за да се постигне движение напред на една система. Говоря за интеграция между експерти, организации и инициативи, но също така и за интеграция на цели, приоритети и амбиции. Това се постига на база на  конструктивното сътрудничество и обмяната на информация, знания и идеи.

Комуникацията в международна среда предоставя възможност за обогатяване и търсене на пресечни точки по важни въпроси на мира и сигурността. В този смисъл това е възможност за повишаване на способността за намиране на иновативни решения и прилагането на утвърдени подходи за разрешаване на богат спектър от казуси, които могат да възникнат в рамките на нашата дейност.

Конструктивната критичност и обратна връзка са от изключителна важност за подобряване на качеството на един процес. Осъзнаваме това и го прилагаме в нашата дейност, като през годините отчитаме прогрес, който сме натрупали, нарастването на интереса към нас и дейността ни и към експертизата на все по-високо ниво, която споделяме.

–         Какво искате да пожелаете на своите колеги по случай празника на Центъра?

– Развивайте себе си, като търсите вдъхновение и страст в това, което правите професионално. Намерете тази искра, която ви кара да се отдадете напълно на дейността си и да станете експерт в нея. Не се задоволявайте само да отговаряте на изискванията, които се очакват от вас, а поемайте активността да влияете на средата около себе си. Стремете се към промяна и развитие, като винаги търсите начини да направите нещата по-добри и по-ефективни.

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Венцислав Жеков

Най-ново

Единична публикация

Избрани